Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

Advanced Search

Advanced Search

Number of people: 11
Date of Entry: 21. 9. 2017

ČAR, Jože

23. April 1942
 Kot najmlajši sin rudarja Viktorja in gospodinje Pavle (Knap) je otroška leta s starejšo sestro Anko in bratom Petrom preživel v rudniškem bl...
Date of Entry: 13. 8. 2019

FEIGEL, Miklavž

5. December 1939–29. May 2018
Že od osnovnošolskih let dalje je bil aktiven na mnogih področjih: bil je tabornik, več let prizadeven prostovoljni knjižničar v ljudski knjižnici...
Date of Entry: 15. 12. 2011

FLORJANČIČ, Alojzij Pavel

Vodil je raziskave rudišča urana na Žirovskem vrhu, projektiral rudnik, sodeloval pri njegovem odpiranju, vodil razvoj in nadzoroval kakovost rude.
Date of Entry: 9. 6. 2018

HACQUET, Baltazar

januar 1739–10. January 1815
Botanika, kamnine, medicina, kemija, noše in običaji, rudarstvo: skupni imenovalec vsem tem področjem je francoski prirodoslovec Baltazar Hacquet, ...
Date of Entry: 23. 1. 2018

LIPOLD, Marko Vincenc

Izhajal je iz ugledne družine Lipold iz Mozirja v Savinjski dolini, ki po ustnem izročilu izvira s Črne na Koroškem in je bila od 18. st. dalje t...
Date of Entry: 16. 7. 2013

LOVISATO, Domenico

12. August 1842–23. February 1916
Domenico Lovisato je bil rojen v času, ko je bila Istra pod avstrijsko oblastjo. Bil je tretji od petih otrok. Oče Giuseppe, po poklicu čevljar, je...
Date of Entry: 1. 6. 2011

NOSAN, Anton

4. June 1922–31. January 2012
Sodeloval je pri nastanku geološke karte Jugoslavije. Pripomogel je pri ureditvi novih zajetij v Sloveniji.
Date of Entry: 29. 7. 2016

RAMOVŠ, Anton

17. December 1924–1. May 2011
Geolog in paleontolog, ki je raziskovalno deloval na področju stratigrafije in paleontologije paleozoika in triasa na prostoru Slovenije.
Date of Entry: 15. 12. 2019

ŠLEBINGER, Ciril

28. April 1907–25. April 2000
R. 28. apr. 1907 v Kandiji pri Novem mestu (sin Janka Š.), u. 25. apr. 2000 v Ljubljani. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Ljubljani, l. 19...
Date of Entry: 15. 7. 2022

UHAN, Jože

Raziskovalec podzemnih voda in velik promotor domoznanskega gradiva ter kulturne dediščine Šentruperta in okolice
Date of Entry: 15. 12. 2019

ŽURGA, Janez (Franc)

22. September 1885–5. March 1969
Kot geolog je napisal preko sto izvedenskih poročil za projektiranje hidrelektrarn, rudnikov, mostov in cest.