Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

RAMOVŠ, Anton

RAMOVŠ Anton
dr. Anton Ramovš - Foto: Muzejsko društvo Škofja Loka

Photo Gallery

Birth Date:
17. December 1924, Dolenja vas v Selški dolini
Death Date:
1. May 2011, Ljubljana
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Osnovno šolo je obiskoval v Selcih, klasično gimnazijo pa v Šentvidu pri Ljubljani in v Kranju, kjer je leta 1946 maturiral. Študij je nadaljeval na Prirodoslovno–matematični fakulteti v Ljubljani. Diplomiral je l. 1950 iz geologije in paleontologije, l. 1956 pa doktoriral z disertacijo Razvoj zgornjega perma v Loških in Polhograjskih hribih. Na isti fakulteti je bil zaposlen v letih 1951-92, najprej na Geološko-paleontološkem inštitutu, od l. 1961 na Katedri za geologijo in paleontologijo FNT, od l. 1970 kot njen predstojnik. Bil je mentor številnim diplomantom in doktorjem geologije. Izpopolnjeval se je na Dunaju, v Gradcu, Londonu, Tübingenu, Frankfurtu in Marburgu.
Ukvarjal se je predvsem s stratigrafsko razdelitvijo paleozojskih in mezozojskih skladov v Sloveniji ter preučeval karbonske in permske ramenonožce, kasneje zlasti konodonte (primitivni vretenčarji). Opisal je več novih taksonov, po njem so poimenovali 1 družino, 3 rodove in 5 novih vrst. Postavil je več geoloških in paleontoloških zbirk v različnih ustanovah, med drugim geološko zbirko v Loškem muzeju in zbirko kamnin za muzej v Železnikih. Predaval je na zborovanjih doma in v tujini in vodil več domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov, med njimi 3 Unescove. Vodil je srednješolske raziskovalne mladinske tabore in izvajal seminarje za srednješolske predavatelje. Bil je predsednik Slovenskega geološkega društva (1956-59) in urednik revije Proteus (1969-75). Upokojil se je leta 1992.Je avtor več monografij, učbenikov ter preko 500 znanstvenih in poljudnih člankov v domači in tuji periodiki. V 60. letih je Mladinska knjiga izdala serijo njegovih knjižic Mladi geolog. Poljudnoznanstvene prispevke je pisal predvsem za reviji Proteus in Loški razgledi. Uredil je 6 vodnikov po loškem ozemlju (Ratitovec, Blegoš, Sorica in Soriška planina, Dražgoše, Sv. Miklavž nad Selci, Lubnik) in 3 zvezke biografij in bibliografij predavateljev ljubljanske univerze.Leta 2003 je škofjeloškemu muzeju podaril svojo paleontološko zbirko, Zgodovinskemu arhivu Ljubljana, Enota Škofja Loka osebno korespondenco, Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka pa več tisoč enot strokovnega gradiva. Sodeloval je pri obnovi cerkve Sv. Miklavža nad Selci (1983), kapele sv. Križa na Prevalu (1993) ter Žikovčevega znamenja v Dolenji vasi (1996). Bil je svetovalec rudniškim geološkim službam, muzejem in šolam. V zadnjem obdobju se je ukvarjal z uporabo naravnega kamna v arhitekturi in umetnosti.

Najpomembnejša dela:
Geološki razvoj slovenskega ozemlja, 1958
Geološki izleti po Sloveniji, 1958 (urednik)
Zemlja skozi milijone let, 1960
Geološki izleti po Ljubljanski okolici, 1961
Paleontologija, 1974
Geologija, 1978, 1983
Slapovi v Sloveniji, 1983
Gliničan od Emone do danes, 1990
Hotaveljčan skozi čas, 1995
Podpeški in črni ter pisani lesnobrdski apnenec skozi čas, 2000
Pisani kamen s Kodrastega vrha na Jelovici, 2005
Graščina Polhov Gradec, 2007 (soavtor)

Leta 1961 je prejel Levstikovo nagrado Mladinske knjige za poljudno pisanje, 1980 nagrado Borisa Kidriča za življenjsko delo in bil odlikovan z Redom dela z zlatim vencem, 1983 je prejel plaketo Žige Zoisa in Jesenkovo priznanje, leto kasneje Grošljevo plaketo. L. 1994 je prejel naslov Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. L. 1975 je postal častni član Prirodoslovnega društva Slovenije, 2003 pa častni član občine Železniki in Muzejskega društva Škofja Loka.

 

Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon: od M do Ž, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008, str. 930-931.
Enciklopedija Slovenije, zv. 10: Pt-Savn, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996, str. 77.
Pavšič, J. Prof. dr. Anton Ramovš, 1924-2011. Delo,  leto 53, 2011, št. 114, str. 26.
Pavšič, J. V spomin prof. dr. Antonu Ramovšu. Geologija, 2011, knj. 54, št. 1, str. 5-10.
Pleničar, M. Profesor dr. Anton Ramovš, ob 65-letnici. Loški razgledi, 1989, 36, str. 124-125.
Florjančič, A. P. Prof. dr. Anton Ramovš. Loški razgledi, 2011, 58, str. 327-328.

Občni zbor Muzejskega društva Škofja Loka. Loški razgledi, 2003, 50, str. 271-288.

 

Password Author: Ana Marija Miklavčič, Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
Date of First Entry: 29. 7. 2016 | Latest Modification: 9. 3. 2020
Ana Marija Miklavčič. RAMOVŠ, Anton. (1924-2011). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 23. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/ramovs-anton/
Report a Bug