Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

ONLINE Slovenian Biographical Lexicon (SBL) of Famous and Notable People from Slovenian Region and Slovenians Around the World

More about the Lexicon

Recent entries

Date of Entry: 20. 10. 2021

FUŽIR, Leander (Landi)

15. January 1942
Svoja likovna dela ustvarja v različnih tehnikah (olje, akvarel, akril, kreda in pastel) in z različno tematiko (liki iz Prežihovih literarnih del ..
Date of Entry: 20. 10. 2021

ČRETNIK, Rudi (Rudolf)

6. August 1924–28. August 2005
Date of Entry: 20. 10. 2021

CERDONIS, Matevž

ok. 1445–po 1487
Date of Entry: 20. 10. 2021

ČRETNIK, Božena

Njeno osnovno področje delovanja je bilo zdravstveno varstvo otrok, delovala je tudi kot zdravnica v ZDUM Črna na Koroškem ...
Show more

On today’s date

KOŠIR, Uroš

26. October 1987
Dr. Uroš Košir se ukvarja z arheologijo modernih konfliktov, posebno z arheologijo prve in druge svetovne vojne.

ŠIROK, Karel

26. October 1889–5. January 1942
Rodil se je očetu Andreju, učitelju, in materi Mariji (roj. Čadež), kmetici. Družina je bila številčna, viri omenjajo enajst otrok.

BARBO - WAXENSTEIN, Josip Emanuel

26. October 1825–23. November 1879
Med redkimi plemiči na Slovenskem je kot deželni in državni poslanec zagovarjal slovensko narodno stališče.

DEFRANCESCHI, Peter

26. October 1863–2. April 1937
Bil je primarij ženske in moške bolnice v Novem mestu.
All people on this date

Randomly selected people

Date of Entry: 25. 7. 2017

ŠTUMBERGER, Gorazd

Osnovno šolo je obiskoval v Destrniku, nato gimnazijo na Ptuju, kjer je leta 1983 maturiral. Šolanje je nadaljeval na tedanji Tehniški fakulteti Un...
Date of Entry: 29. 10. 2019

BUČER, Jože

Diplomirani inženir kmetijstva in univerzitetni diplomirani ekonomist se je rodil v Zagaju v bližini Ponikve pri Grobelnem v kmečki družini. Po osn...
Date of Entry: 15. 12. 2019

STOVIČEK, Jaroslav

27. April 1904–11. September 1975
R. 27. apr. 1904 v Leskovcu pri Krškem, u. 11. sept. 1975 v Zagrebu, pok. v Krškem. Osnovno šolo je obiskoval v Leskovcu, meščansko šolo v Krškem ...
Date of Entry: 15. 12. 2019

SMOLE, Majda

4. April 1919–3. September 1989
R. 4. apr. 1919 v Ljubljani, u. 3. sept. 1989 prav tam. Maturirala je na ljubljanskem liceju l. 1937 in diplomirala iz geografije in zgodovine na ...