Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

Advanced Search

Advanced Search

Number of people: 102
Date of Entry: 15. 12. 2019

GLAVAN, Mihael

15. April 1945–7. March 2022
Kot bibliotekar je v NUK-u pripravil več razstav in publikacij zanje na temo varovanja in predstavljanja pisne kulturne dediščine.
Date of Entry: 18. 1. 2019

GLAZER, Janko

21. March 1893–2. February 1975
Pesnik, raziskovalec in urednik, dolgoletni ravnatelj mariborske Študijske knjižnice (danes Univerzitetne knjižnice Maribor).
Date of Entry: 1. 6. 2021

GLONAR, Joža

Bibliotekar v Licejski knjižnici, urednik v Ljubljanskem zvonu in Slovenski matici, literarni zgodovinar, prevajalec in slovaropisec.
Date of Entry: 20. 10. 2018

GOROPEVŠEK, Branko

Magister Branko Goropevšek, profesor zgodovine in geografije ter bibliotekarski specialist se je po uspešno zaključenem študiju leta 1991 zaposlil ...
Date of Entry: 15. 12. 2019

GSPAN, Alfonz

16. October 1904–25. September 1977
Kot slavist je najpodrobneje raziskoval dobo razsvetljenstva. Bil je tudi dober poznavalec dela Srečka Kosovela.
Date of Entry: 1. 3. 2017

HADROVICS, László

27. June 1910–12. May 1997
Oče Elek Hadrovics je bil matičar v Lendavi, mama Berta Kolonics je bila hrvaškega rodu. Osnovno šolo je končal v Lendavi. Po koncu prve svetovne v...
Date of Entry: 4. 1. 2019

HARTMAN, Bruno

Dolgoletni ravnatelj UKM in osrednja osebnost slovenskega knjižničarstva. Posvečal se je tudi gledališču, slovenistiki in prevajanju.
Date of Entry: 24. 9. 2009

HERBITZ, Frančišek

18. stoletje–januar 1809
Službo je dobil na Dunaju kot bibliotekar terezijanske akademije.
Date of Entry: 16. 9. 2016

HRABAR, Damijana

Damijana Hrabar se je rodila dne 7. aprila 1962 v Postojni. Po končani osnovni šoli v Ilirski Bistrici in gimnaziji v Kopru je nadaljevala šolanje ...
Date of Entry: 16. 12. 2011

JANŠA ZORN, Olga

5. July 1938–28. January 2008
Po diplomi je službovala na osnovnih šolah, sledilo je delovno mesto bibliotekarke na Oddelku za zgodovino FF, nato je ponovno začela poučevati.
Date of Entry: 16. 11. 2016

KAJZOVAR, Vladimir

6. May 1956–16. November 2015
Osnovno šolo je obiskoval v Majšperku, nato pa gimnazijo pedagoške smeri v Mariboru. Po maturi se je vpisal na Pedagoško akademijo v Mariboru, kjer...
Date of Entry: 1. 10. 2009

KALAN, Pavle

10. January 1900–11. June 1974
V slovenske knjižnice je uvedel sodoben način dela, predvsem na področju katalogizacije in delno v klasifikacijo.
1 2 3 4 9