Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

Advanced Search

Advanced Search

Number of people: 8
Date of Entry: 19. 12. 2014

BRUMEN, Nikica

27. September 1929–29. June 2001
Osnovno šolo in gimnazijo je končala v Murski Soboti. Leta 1953 je na univerzi v Ljubljani diplomirala iz matematike. Po diplomi leta 1953 je do le...
Date of Entry: 8. 4. 2011

KOMATAR, Franc

13. April 1875–28. June 1922
Preučeval je arhive, izdajal arhivsko gradivo. Objavil je več pomembnih razprav.
Date of Entry: 16. 8. 2018

KUZMIČ, Franc

Osnovno šolo je obiskoval v Kupšincih in Murski Soboti na OŠ I. V Murski Soboti je prav tako končal Srednjo ekonomsko šolo. Študiral je administrat...
Date of Entry: 15. 12. 2019

MUNDA, Jože

R. 10. febr. 1930 v Novem mestu. Leta 1957 je diplomiral iz slovenistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od l. 1958 je bil član slovenske red...
Date of Entry: 16. 11. 2016

SIMONIČ, Franc

2. October 1847–14. July 1919
Franc Simonič se je rodil v kmečki družini. Osnovno šolo je obiskoval v Svetinjah in Gornji Radgoni, gimnazijo v Mariboru. Po maturi leta 1869 se j...
Date of Entry: 13. 1. 2020

SUHODOLČAN DOLENC, Marija

14. March 1929–12. April 2015
Pri svojem poklicnem delu se je ukvarjala tudi s sestavljanjem bibliografij, ki so pregleden popis koroške pisne kulturne dediščine.
Date of Entry: 14. 10. 2019

ŠLEBINGER, Janko

19. October 1876–3. February 1951
Osnovno šolo je obiskoval v Zgornji Ščavnici, klasično gimnazijo pa v Mariboru. Na dunajski univerzi je sprva študiral bogoslovje, a je že po enem ...
Date of Entry: 15. 12. 2019

TOMŠIČ, Ivan

4. December 1838–17. April 1894
Poleg pedagoškega dela je pisal pesmi in povesti, ustanovil je mladinski list Vrtec.