Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

Advanced Search

Advanced Search

Number of people: 16
Date of Entry: 4. 4. 2023

BELLOSICS, Bálint

10. October 1867–15. January 1916
Raziskovalec etnologije Slovencev na Ogrskem
Date of Entry: 15. 12. 2019

GREGORIČ, Jože

27. November 1908–5. September 1989
Objavljal je veliko v različnih periodičnih publikacijah.
Date of Entry: 15. 12. 2019

KARLOVŠEK, Jože

12. February 1900–22. October 1963
Eden najvidnejših raziskovalcev narodnega blaga v gradbeništvu in slikarstvu. Objavil je več knjig o slovenskem stavbarstvu, obrti in ornamentu.
Date of Entry: 15. 12. 2019

KOŠTIÁL, Ivan

27. July 1877–19. February 1949
Date of Entry: 15. 12. 2019

KURET, Niko

24. April 1906–25. January 1995
R. 24. apr. 1906 v Trstu, u. 25. jan. 1995 v Ljubljani. Gimnazijo je obiskoval v Celju. L. 1930 je diplomiral iz romanistike in primerjalne knjiže...
Date of Entry: 15. 12. 2019

LOŽAR – PODLOGAR, Helena

Na širšem slovenskem prostoru je raziskovala šege in navade življenjskega kroga ter letne šege.
Date of Entry: 15. 11. 2021

MAUČEC, Matija

24. February 1906–6. January 1997
Zgodovinar, geograf, etnograf in profesor ptujske gimnazije. Večino svojega strokovnega dela je posvetil rodnemu Prekmurju.
Date of Entry: 26. 10. 2016

MURKO, Matija

10. February 1861–11. February 1952
Matija Murko se je rodil v Drstelji v fari sv. Urbana. Ljudsko šolo je obiskoval doma in na Ptuju. Vse življenje je bil hvaležen, da ga je oče dese...
Date of Entry: 8. 5. 2014

POTEPAN, Josip (Nadoslav)

8. March 1848–6. March 1893
Josip Potepan Škrljov (v duhu panslavizma si je nadel še ime Nadoslav) iz Dolnjega Zemona je bil eden najpomembnejših mož 19. stoletja na Bistriške...
Date of Entry: 15. 12. 2019

RAČIČ, Božo

26. December 1887–26. May 1980
R. 26. dec. 1887 (sin Alojza R.) na Čatežu pri Brežicah, u. 26. maja 1980 v Ljubljani. Maturiral je na ljubljanskem učiteljišču, učiteljeval na Ka...
Date of Entry: 15. 12. 2019

RUDEŽ, Jožef

30. August 1793–29. March 1846
Središče njegove gospodarske posesti je bil grad Ribnica na Dolenjskem. Sodi med najstarejše zapisovalce ljudskih pesmi na Slovenskem.
Date of Entry: 15. 12. 2019

ŠAŠELJ, Ivan Feliks

13. May 1859–15. October 1944
R. 13. maja 1859 v Mokronogu (nečak Jakoba Š.), u. 15. okt. 1944 v Šentlovrencu ob Temenici. Osnovno šolo je obiskoval v Mokronogu in Ljubljani, g...
1 2