Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

On today’s date

BOŽIČ, Vinko

18. January 1921–13. July 1986
Od leta 1956 dalje je bil zaposlen v tovarni Lisca v Sevnici, kjer je bil med leti 1959-69 tudi direktor.

BRATINA, Vojmir

21. February 1916–18. January 1997
V času njegovega rojstva sta oče Janko Bratina, literarni zgodovinar, in mati Viktorija, učiteljica, živela v Šturjah (danes del Ajdovščine). Druž...

CVELBAR, Franc

18. January 1932
Specializiral se je v atomski fiziki, napisal je več publikacij in učbenikov.

FETTICH, Darja

26. March 1923–18. January 1999
Zdravnica, pediatrinja, svoje delo je najprej usmerila v področje opeklin v otroški dobi in v otroško revmatologijo, kasneje pa v otroško kardiologijo

FILIPI, Goran

Prof. dr. Goran Filipi se je rodil v Zadru. Osnovno šolo je obiskoval v Izoli, srednjo pa v Kruševcu. Leta 1979 je diplomiral iz italijanskega i...

GABRIJELČIČ, Marijan

18. January 1940–23. June 1998
Po tolminskem Učiteljišču in ljubljanski pedagoški akademiji je študiral kompozicijo na akademiji za glasbo v razredu L.M. Škerjanca in tam diplomi...

HROVATIN, Radoslav

8. February 1908–18. January 1978
Bil je etnomuzikolog, glasbeni pedagog, publicist in skladatelj.

JERAJ, p. Sigismund

13. October 1809–18. January 1882
Pisal je kroniko novomeškega frančiškanskega samostana in bil učitelj v ljudski šoli v Novem mestu.

KALIGER, Anton

januar 1798–18. January 1879
Bil je cerkovnik in prvi učitelj v Sv. Križu pri Kostanjevici (1817-1821).

KANDLER, Pietro

23. May 1804–18. January 1872
Po dokončani osnovni šoli v Trstu in srednji v Kopru, je študiral pravo na Dunaju, v Padovi in v Pavii, kjer je diplomiral. Med študijem na Dunaju ...

KLINAR, Franc

Franc Klinar se je kot šesti od desetih otrok rodil na Svetini nad Štorami očetu Mihaelu, kmetu in gostilničarju, in materi Frančiški, rojeni Sivka...

LAPAJNE, Franc

25. January 1855–18. January 1893
 Franc je bil peti izmed sedmih otrok posestnika Matevža in Katarine (rojene Podobnik). Otroštvo je preživel na domačiji na Vogalcah na Vojsk...
1 2 3