Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

Advanced Search

Advanced Search

Number of people: 61
Date of Entry: 15. 12. 2019

MUŠIČ, Vladimir Braco

19. December 1930–7. January 2014
Slovenski arhitekt, raziskovalec na področju urbanistične in prostorsko načrtovalske metodologije
Date of Entry: 11. 11. 2016

NOVAK, Franc

16. October 1906–18. December 1959
Študiral je na likovni akademiji na Dunaju, se izpopolnjeval v Parizu ter študij nadaljeval na visoki tehniški šoli na Dunaju. V tridesetih letih j...
Date of Entry: 7. 6. 2013

OBLAK, Ciril

31. July 1934
Slovenski arhitekt, ki je projektiral več stavb v Kranju in Tržiču. Med bolj znanimi njegovimi deli je preureditev in povečava letališča Brnik.
Date of Entry: 6. 3. 2019

PEČAR, Borut

28. February 1931–8. November 2009
Rodil se je v učiteljski družini, zato so se tudi velikokrat selili. Začetek druge svetovne vojne so doživeli v Škocjanu na Dolenjskem. Kako je dož...
Date of Entry: 17. 10. 2011

POKORN, Peter

26. June 1939–26. July 2016
Arhitekt in fotograf. Samostojne tematske razstave je imel po vsej Sloveniji in v Belgiji, Italiji, Avstriji, Turčiji, na Češkem in Japonskem.
Date of Entry: 9. 3. 2011

POLENEC, Natalija

Opravljala je delo direktorice Zavoda za turizem Kranj. Intenzivno se ukvarja tudi z oživljanjem kulturne dediščine, Nacetove hiše v Škofji Loki.
Date of Entry: 15. 12. 2019

RAVNIKAR, Edvard

4. December 1907–23. August 1993
R. 4. dec. 1907 v Novem mestu, u. 23. avg. 1993 v Ljubljani. Šolal se je v Ljubljani (osnovna šola in realka), nato pa je študiral arhitekturo na ...
Date of Entry: 20. 8. 2013

RAVNIKAR, Vojteh

4. March 1943–17. September 2010
Diplomiral je na ljubljanski fakulteti za arhitekturo leta 1973. Od leta 1977 do leta 1980 je sodeloval v Skupini KRAS. Bil je član uredništva revi...
Date of Entry: 11. 5. 2017

SAGADIN, Zvonko

3. October 1920–22. August 1999
Odraščal je v narodnozavedni družini Sagadin na Ptuju. Po končani osnovni šoli na Ptuju se je vpisal na ptujsko gimnazijo, kjer se je leta 1937 vkl...
Date of Entry: 15. 12. 2019

SEDLAR, Saša

17. June 1913–5. February 1975
R. 17. jun. 1913 v Krškem, u. 5. febr. 1975 v Ljubljani. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Mariboru in l. 1932 maturiral. Arhitekturo je št...
Date of Entry: 9. 11. 2016

SERAJNIK, Domicijan

5. November 1899–2. November 1983
Po končani osnovni šoli v Ormožu (1911) je obiskoval gimnazijo v Mariboru (1911–1917) in gimnazijo na Ptuju (1919–1921) ter tam maturiral (1921). Z...
Date of Entry: 15. 12. 2019

SIMIČ, Borut

11. March 1955
R. 11. mar. 1955 (sin Marjana S.) v Novem mestu. Maturiral je na novomeški gimnaziji in diplomiral na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Izpopo...
1 3 4 5 6