Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

ŠTEFANČIČ, Marcel

Podpredsednik Državnega sveta Republike Slovenije na obisku v Bavarskem senatu v palači Maximilianeum v Münchnu, 14. okt. 1996. Foto: osebni arhiv Marcela Štefančiča

Foto galerija

Oče slovenski javnosti bolj znanega Marcela Štefančiča jr. je vse svoje življenje dejaven na različnih področjih kulturnega in družbenopolitičnega življenja: gledališkem, glasbenem, kinematografskem, filmskem, literarnem, novinarskem, uredniškem, organizacijskem. V zrelem življenjskem obdobju pa je bil aktiven tudi v občinski in državni politiki. Že kot dijak je v rojstnih Dekanih in Kopru sodeloval pri gledaliških predstavah. Kasneje je igral v devetih slovenskih filmih in številnih predstavah Šentjakobskega gledališča v Ljubljani. V Logatcu je napisal scenarije za več kot sto petdeset prireditev in jih tudi režijsko vodil. Nastopal je kot organist in flavtist, zborovski pevec, zborovodja odraslih zborov in manjših skupin v Logatcu ter Pivki. Kot učitelj je uspešno vodil šolske zbore povsod, kjer je poučeval. Bil je tudi dirigent Logaškega pihalnega orkestra. Več kot štiri desetletja pa je pronicljiv dopisnik in soustvarjalec, pa tudi urednik občinskega glasila Logaške novice.

Osnovno šolo je končal v rodnih Dekanih, gimnazijo pa v Kopru. Leta 1959 je diplomiral iz slovenskega jezika in literature na Višji pedagoški šoli (zdaj Pedagoška fakulteta) v Ljubljani. Med študijem se je pevsko izobraževal pri Srečku Kumru, Antonu Nanutu, Jožetu Hainzu, Marku Munihu, Radovanu Gobcu in Janezu Boletu, gledališko pa pri Mirku Zupančiču, Milošu Mikelnu, Branku Gombaču, Marjanu Belini, Viktorju Molki in Miletu Korunu. Po prvi učiteljski službi na Raki in potem v Leskovcu pri Krškem, kjer se je ljubiteljsko ukvarjal z mladinskim zborovstvom in z gledališčem, je nadaljeval s poučevanjem slovenščine na OŠ Gorenji Logatec, kjer je od 1964. do 1973. vodil šolsko knjižnico in mladinski zbor ter z njim posnel več pesmi za arhiv Radia Slovenija. Zbor je bienalno trikrat zastopal Notranjsko na republiških revijah v Zagorju. Z vodstvom šole je 1968. pripravil prvo revijo šolskih zborov, ki je nato prerasla v  občinsko pevsko revijo, ki se še vedno vsako leto odvija. S šolsko gledališko skupino je uprizoril več gledaliških predstav, z najbolj odmevno priredbo Vandotove povesti Kekec in Mojca (igrala sta ju kasneje znan pesnik in fotograf Andrej Žigon in bodoča zdravnica dr. Jasna Čuk Rupnik). Skladno z mednarodno decimalno klasifikacijo (UDK) je uredil šolski knjižnici v Dolnjem in Gornjem Logatcu in v letih 1970/71 tudi tedanjo Ljudsko knjižnico Logatec. Svoja vplivna prizadevanja je zastavljal za vsebinsko in prostorsko širjenje osrednje občinske knjižnice do izgradnje novih prostorov ob Narodnem domu leta 1987. Dobrih 8 let je vodil moški zbor v Gornjem Logatcu, sočasno dvoje let tudi dolnjelogaški moški zbor. Leta 1971 je bil med ustanovitelji Logaškega okteta; v njem je pel do leta 1988, dobrih petnajst let pa je bil umetniški vodja okteta. Od leta 2001 vodi Moški pevski zbor Pivka, od 2017. pa je zborovodja tudi Ženskemu pevskemu zboru Društva upokojencev Pivka. Leta 1966 je v Logatcu oživil društveno gledališko dejavnost; kot režiser in prirejevalec (mestoma tudi igralec) je uprizoril 30 gledaliških del in še toliko več različnih manifestacij (proslav in akademij), za katere je po večini sam pisal tudi scenarije in besedila. V desetih sezonah (1. 9. 1999-2009) je odigral devet gledaliških vlog v Šentjakobskem gledališču. Leta 1972 je bil med ustanovitelji Glasbene šole Logatec. Med leti 1969 in 1978 je vodil Kino Narodni dom Logatec. V tem obdobju je organiziral predvajanje več kot 1500 filmov. Obenem je posodobil kino z dvema najsodobnejšima aparaturama za predvajanje filmov. Zaradi svojih, bolj liberalnih in demokratičnih nazorov je bil še posebno po letu 1971 v nemilosti pri logaških politikih, zato nekako odrivan iz javnega delovanja in odveč tudi na OŠ Gornji Logatec (kasneje preimenovana v OŠ Edvarda Kardelja Logatec, zdaj OŠ Tabor Logatec), ki jo je 1973. zapustil in se zaposlil v gradbenem podjetju Gradnik Logatec. Kljub vsemu ga je občinska oblast zaradi njegove vplivnosti imenovala za predsednika odbora za izvedbo 1. in 2. samoprispevka, iz katerih se je v letih 1972-75 zgradil Zdravstveni dom, šola v Rovtah, šola s telovadnico v Gorenjem in Dolenjem Logatcu. Tako je bil med leti 1975 in 1987 dva mandata predsednik Kulturne skupnosti Občine Logatec. Skozi predsedovanje Kulturni skupnosti je pomembno vplival na oživljanje dela kulturnih društev, na uvedbo štipendije za študij glasbe, na vzpostavitev Februarskega priznanja za posebne kulturne dosežke posameznikov, na pridobitev prvega idejnega načrta za prenovo Narodnega doma in na izgradnjo prostorov za Matično knjižnico Logatec. Predsednik Sveta Knjižnice Logatec je bil dva mandata (10. 2. 1994-16. 5. 2002). V mandatu 2010-2014 bil član Nadzornega sveta Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) Rep. Slovenije. Od srede osemdesetih let je svoja prizadevanja dokaj previdno usmerjal k oživljanju zavesti o slovenstvu, s čimer naj bi se odpirala vse bolj žgoča vprašanja o prihodnosti (tedanje Socialistične) republike Slovenije in Slovencev (takrat še v SFR Jugoslaviji). Pri osveščanju ljudi si je pomagal s pretvezo literarnih večerov, na katere je med drugimi povabil Toneta Partljiča, Cirila Zlobca, Branka Hofmana, Matevža Haceta, Mirka Zupančiča in Igorja Torkarja. Okrogle mize so botrovale kasnejšim demokratičnim spremembam, ki so po zloglasni aretaciji četverice (»afera JBTZ« oz. proces proti četverici) dozorevale k prvim zametkom strankarstva. S tesnimi somišljeniki je soorganiziral logaški Pododbor za varstvo človekovih pravic. Leta 1989 je postal predsednik odbora za ustanovitev Slovenske demokratične zveze v Logatcu. Junija 1989 je v Narodnem domu soorganiziral besedni spopad članov Zveze komunistov Slovenije (»partijskih prenoviteljev«) z Demosovimi alternativci, javno tribuno, kakršne v političnem življenju »Vzhodne Evrope« še ni bilo: o sestopu komunistov z oblasti. O čemer so s simpatijami poročali osrednji slovenski mediji, ostala jugoslovanska politična javnost pa je obsojala odmeven politični dogodek, na katerem so mladi iz vrst »partijskih prenoviteljev« prvič javno spregovorili, da pristajajo na strankarski sistem. Zaradi očitnih prizadevanj za demokratizacijo je bil na listi Slovenske demokratične zveze v koaliciji DEMOS izvoljen na prvih demokratičnih volitvah v prvi slovenski parlament in v občinski svet, ki mu je tudi podpredsedoval. V parlamentu je šla vsa podpora osamosvojitvenemu programu. Leta 1993 je bil izvoljen v Državni svet; kot podpredsednik si je na referendumu prizadeval za uveljavitev kombiniranega volilnega sistema, ki pa ni uspel. V mandatu 1998/2002 ga je občinski svet izvolil za podžupana. Ob 10-letnici samostojne Slovenije je pripravil odmevno razstavo Po poteh osamosvojitve z bogatim pisnim in slikovnim dokumentaričnim gradivom, ki je pričalo o osamosvojitvenih dogodkih na Logaškem in v Sloveniji. Leta 1994 je pripravil postavitev spomenika dr. Andreju Gosarju s spremljajočim simpozijem o njegovem delu ter uredil zbornik Srečanja z dr. Andrejem Gosarjem ter poskrbel za izdajo njegove Sodobne socialne etike, ki je ostala zaradi nasprotovanja povojnih oblasti vse dotlej v rokopisu. S publicističnim in novinarskim delom je spremljal zlasti kulturno dogajanje na Logaškem vse od začetka rednega izhajanja Logaških novic 1970. kot pisec člankov, odgovorni urednik (št. 4, maj 2002-št. 12, dec. 2009) in več let kot lektor. Uredil je več publikacij, za katere je prispeval tudi osrednje avtorske zapise. Napisal ali priredil je tudi prek trideset mladinskih in otroških iger, ki jih s pridom uprizarjajo otroške gledališke skupine. Še vedno piše scenarije za koncerte ali druge priložnostne prireditve. Nekaj svojih literarnih prispevkov (esejev in pesmi) je objavil v različnih revijah; največ pesmi je objavil v sedmih pesniških zbornikih Čas besed v oblak ujet. Ob svoji 85-letnici pa je izdal pri založbi Bogataj svoj pesniški prvenec Vonj po življenju. Za svoj vsestranski in bogat opus je 19. septembra 2017 prejel priznanje Častni občan Občine Logatec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBOR DEL IN DEJAVNOSTI

LEPOSLOVJE:

Poezija:

1. Vonj po življenju (2022)

ZBORNIKI, JUBILEJNE PUBLIKACIJE, DROBNI TISK:

1. 150 let Osnovne šole v Leskovcu pri Krškem (1962) – urednik in pisec spremne besede ter osrednjega besedila

2. Pot, dolga 70 let (jubilejna publikacija o Pihalnem orkestru Logatec) (1983) – redaktor in urednik

3. Teden obrti Logatec ’83 (publikacija ob 10-letnici ustanovitve Območne obrtne zbornice Logatec) (1983) – urednik in sopisec besedila

publikacija ob 10-letnici ustanovitve Območne obrtne zbornice Logatec  urednik in sopisec besedila.

4. 10 let Obrtnega združenja Logatec (1986) – pisec osrednjega zapisa in urednik

5. Srečanja z dr. Andrejem Gosarjem (1994) – pisec uvodne in sklepne besede in urednik

6. Srebrni odmev : ob 25. jubileju Logaškega okteta (1996) – avtor in urednik

7. Zvoki “Notranjske” skoz desetletje : Obrtniški mešani pevski zbor “Notranjska” 1987-1997 (1997) – avtor in urednik

8. Deset let »Adoramus« (1997) – urednik

9. Po srebrnih glasbenih korakih : ob 25-letnici Glasbene šole Logatec (1998) – avtor in urednik

10. Odsevi »Notranjske« v pesmi : ob 15-letnici OMePZ »Notranjska” (2002) – pisec in urednik

11. 90 let do zlatih sadov : Pihalni orkester Logatec svoji 90-letnici : 1913 – 2003 (2003) – pisec in urednik

12. Revijsko prepevanje na Logaškem : 1968-2003 (2003) – pisec in urednik

13. Od obrti do podjetništva : [zbornik ob 30-letnici Območne obrtne zbornice Logatec] (2006) – soavtor in urednik

14. Sredi zrelih glasbenih sadov : zbornik ob 40-letnici Glasbene šole Logatec (2013) – avtor in urednik

15. Skoz svet glasbene odčaranosti — : ob stoletnem jubileju Pihalnega orkestra Logatec : 1913-2013 (2013) – avtor in urednik

16. Dušan Benko: Hiša mojega očeta (2014) – avtor spremne besede in urednik

17. 30 let pevskih spominov : Pevsko društvo invalidov in upokojencev Logatec : [zbornik ob 30-letnici Pevskega zbora Društva invalidov in upokojencev Logatec] (2017) – urednik

18. Po poteh prijazne jeseni : zbornik ob 70-letnici Društva upokojencev Logatec : 1946-2016 (2017) – urednik in pisec kronologije

19. Marcel Štefančič: Prepevali so jih (2020)

20. Marcel ŠtefančičSpod krova Dolšajnove hiše (2020)

Priredil ali napisal je tudi prek trideset mladinskih in otroških iger; priredbe dramatizacij: po Vandotu in Stantetu Kekec in Mojca, po Nosovu Sinji model, po Grimmu Zlata ptička, po Cankarju Sveto obhajilo, po Milčinskem Butalska pamet, Butalski krt, Butalski pastir, Policaj in Cefizelj. Še več je avtorskih otroških igric. Še vedno piše scenarije za koncerte ali druge priložnostne prireditve. Nekaj svojih literarnih prispevkov (esejev in pesmi) je objavil v različnih revijah; največ pesmi je objavil v sedmih pesniških zbornikih Čas besed v oblak  ujet.

Ob 10-letnici samostojne Slovenije je pripravil odmevno razstavo Po poteh osamosvojitve z bogatim pisnim in slikovnim dokumentaričnim gradivom, ki je pričalo o osamosvojitvenih dogodkih na Logaškem in v Sloveniji.

GLEDALIŠČE, LUTKARSTVO, ORGANIZACIJA IN VODENJE PROSLAV, GLASBENIH IN SLAVNOSTNIH PRIREDITEV:

DOMAČA IN DIJAŠKA LETA

Angažiran v: Kulturno društvo Jadran Dekani in Mladost Gimnazija Koper.

1. 1953 (Dekani) / Grimm, Wilhelm: Pogumni krojaček. Angažma: vloga (oče).

2. 1954 (Koper) / Nušić, Branislav: Pokojnik. Angažma: vloga (Anta).

3. 1954 (Dekani) / Malík, Jan: Žogica nogica. Angažma: vloga (Zmaj-tolovaj).

4. 1954 (Dekani) / Gervais, Drago: Zlata ribica. Angažma: animacija dedka.

5. 1955 (Dekani, Šmarje) / Finžgar, Fran Saleški: Divji lovec. Angažma: vloga (Janez).

6. 1955 (Koper) / Puget, C. A.: Srečni dnevi. Angažma: vloga (Claude).

7. 1955 (Koper) / Courteline, Georges: Priljudni komisar. Angažma: vloga (policaj)

8. 1955 (Koper) / LUTKOVNA PREDSTAVA: Milčinski, Fran: Cefizelj in policaj. Angažma: animacija  Cefizlja.

9. 1955 (Koper) / LUTKOVNA PREDSTAVA: Milčinski, Fran: Orkester. Angažma: animacija pianista.

10. 1956 (Koper) / Gervais, Drago: Zaradi stanovanja. Angažma: vloga (Jure).

ŠTUDIJSKA LETA

Angažiran v: Gledališče Delavski oder Ljubljana

11. 1957 (Ljubljana) / Levstik, Fran: Juntez. Angažma: vloga (Žefranček, mlad kmet).

12. 1957 (Ljubljana) / Kaiser, Georg: Vojak Tanaka. Angažma: vloga (sodni oficir).

13. 1958 (Ljubljana) / Manzari, Nicola: Mrtvi ne plačujejo davkov. Angažma: režija in vloga (Marco).

14. 1958 (Ljubljana, Turjak) / Štefančič, Marcel: Veseli večer. Angažma: režija, songi in vloga v različnih skečih.

KRŠKO OBDOBJE

Angažiran v: Kulturno društvo Ivan Cankar Leskovec pri Krškem in Delavsko prosvetno društvo Svoboda Krško

15. 1959 (Raka, Škocjan, Podbočje) / Nušić, Branislav: Pokojnik. Angažma: vloga (Anta).

16. 1960 Za časa služenja vojaškega roka v Jugoslovanski ljudski armadi (Doboj, Gračanica, Banja Luka, Prnjavor, Tuzla, idr.) / Bor, Matej: Teški časovi. Angažma: režija.

17. 1961 (Leskovec, Raka, Podbočje) / Gervais, Drago: Zaradi stanovanja. Angažma: režija.

18. 1961 (Krško, Senovo, Brestanica, Kostanjevica) / Bor, Matej: Raztrganci. Angažma: vloga (Ferlež).

19. 1962 (Leskovec, Raka, Podbočje) / Nušić, Branislav: Sumljiva oseba. Angažma: režija in vloga (Jerotije Pantić).

20. 1962 (Krško, Senovo, Brestanica, Kostanjevica, Črnomelj, Novo mesto) / Weigel, Hans: Namišljeni zdravnik. Angažma: vloga (neki Harry).

21. 1963 (Krško, Brestanica, Kostanjevica, Senovo) / Howarth, Donald: Kukavičje jajce. Angažma: vloga (senator).

22. 1963 (Leskovec, Raka, Podbočje) / Marinc, Marjan: Poročil se bom s svojo ženo. Angažma: režija in vloga (Janez).

23. 1964 (Leskovec, Raka,  Podbočje, Kostanjevica, Novo mesto) / Lobnik, ManicaTri dni direktor. Angažma: režija in vloga (Jirga Butonen).

24. 1964 (Krško, Senovo, Brestanica, Kostanjevica, Novo mesto) / Sartre, Jean-Paul: Spoštljiva vlačuga. Angažma: režija.

LOGAŠKO OBDOBJE

Angažiran v:  Kulturno umetniško društvo »Remigij Jerman« (od 1964 do 1969), “Gledališko društvo »Mladost« (0d 1969 do 2004), Gledališka skupina »Novi oder« (od 2004…)

25. 1965 (Logatec, Rovte, Vrh Sv. Trije Kralji, Žiri, Laze, Idrija, Cerknica, Planina pri Rakeku, Hotedršica, Vrhnika) / Vandot, Josip – Stante, Milan: Kekec in Mojca. Angažma: režija in priredba.

26. 1965 (Logatec) / PROSLAVA Štefančič, Marcel: Slava Prešernu. Angažma: scenarij in režija.

27. 1966 (Logatec, Hotedršica, Rovte) / Gorinšek, Danilo: Rdeča kapica. Angažma: režija.

28. 1966 (Logatec, Hotedršica, Rovte, Planina pri Rakeku, Črni Vrh nad Idrijo, Žiri, Rakek) / Manners, J. H.: Peg, srček moj. Angažma: adaptacija in režija.

29. 1966 (Logatec) / Puget, C. A.: Srečni dnevi. Angažma: režija in vloga (Claude).

30. 1966 (Logatec) / Bor, Matej: Težka ura. Angažma: režija.

31. 1966 (Logatec) / PROSLAVA Štefančič, Marcel: Prazniku republike. Angažma: scenarij in režija.

32. 1967 (Logatec, Rovte, Hotedršica, Vrh Sv. Trije Kralji, Planina pri Rakeku, Črni Vrh nad Idrijo, Laze) / Katajev, Valentin: Dan oddiha. Angažma: režija.

33. 1967 (Logatec) / PROSLAVA Štefančič, Marcel: Prešernovemu dnevu. Angažma: scenarij in režija.

34. 1967 (Logatec) / Nosov, Nikolaj Nikolaevič: Sinji model. Angažma: režija.

35. 1967 (Logatec) / PROSLAVA Štefančič, Marcel: Proslava OF – 1. maj. Angažma: scenarij in režija.

36. 1968 (Logatec, Hotedršica, Rovte, Črni Vrh, Planina, Vrh, Planina) / Nušić, Branislav: Pokojnik. Angažma: režija in vloga (Anta).

37. 1968 (Logatec) / PROSLAVA Štefančič, Marcel: Prešernu v spomin. Angažma: scenarij in režija.

38. 1969 (Logatec) / PROSLAVA Štefančič, Marcel: In memoriam Presherni. Angažma: scenarij in režija.

39. 1969 (Logatec, Rovte, Hotedršica, Vrh Sv. Trije Kralji, Planina pri Rakeku, Črni Vrh nad Idrijo, Laze) / Christie, Agatha: Mišnica. Angažma: režija in vloga (???).

40. 1970 (Logatec) PROSLAVA Štefančič, Marcel: Slavimo Prešerna. Angažma: scenarij in režija.

41. 1970 (Logatec) / PROSLAVA Štefančič, Marcel: Čast delavskemu prazniku. Angažma: scenarij in režija.

42. 1971 (Rovte) / Maugham, William Somerset: Sveti plamen. Angažma: režija.

43. 1971 (Logatec / PROSLAVA Štefančič, Marcel: S Prešernom. Angažma: scenarij in režija.

44. 1972 (Logatec) / PROSLAVA Štefančič, Marcel: Prešernovemu spominu. Angažma: scenarij in režija.

45. 1973 (Logatec, Rovte, Hotedršica, Črni Vrh nad Idrijo, Planina pri Rakeku, Vrh Sv. Trije Kralji, (Velika?) Ligojna, Borovnica, Laze) / Štefančič, Marcel:  3 x 3 = 10 (kabaret). Angažma: scenarij in režija.

46. 1975 (Logatec, Rovte, Hotedršica, Idrija, Cerknica, Vrhnika, Ljubljana) / Linhart, Anton Tomaž: Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Angažma: asistent režije in vloga (baron Naletel).

47. 1976 (Logatec) / SLAVNOSTNA PRIREDITEV Štefančič, Marcel: Odprtje konfekcije. Angažma: scenarij in režija.

48. 1977 (Logatec) / Štefančič, Marcel: Jaz se bom uprl. Angažma: scenarij in režija.

49. 1977 (Logatec) / PROSLAVA Štefančič, Marcel: Dnevu republike. Angažma: scenarij in režija.

50. 1978 (Logatec) / PROSLAVA Štefančič, Marcel: Proslava OF – 1. maj. Angažma: scenarij in režija.

51. 1978 (Logatec) / SLAVNOSTNA PRIREDITEV Štefančič, Marcel: Sto let gasilstva. Angažma: scenarij in režija.

52. 1978 (Logatec) / SLAVNOSTNA PRIREDITEV Štefančič, Marcel: 70 let športa. Angažma: scenarij in režija.

53. 1978 (Kališe) / PRIREDITEV Štefančič, Marcel: Planinski tabor Kališe. Angažma: scenarij in režija.

54. 1979 (Logatec) / SLAVNOSTNA PRIREDITEV Štefančič, Marcel: Otvoritev šole Gor. Logatec. Angažma: scenarij in režija.

55. 1980 (Logatec) / PROSLAVA Štefančič, Marcel: Dan žena. Angažma: scenarij in režija.

56. 1980 (Logatec, Rovte, Vrh Sv. Trije Kralji, Planina pri Rakeku, Hotedršica, Črni Vrh nad Idrijo, Godovič) / Gervais, Drago: Zaradi stanovanja. Angažma: adaptacija in režija.

57. 1980 (Laze) / SLAVNOSTNA PRIREDITEV Štefančič, Marcel: Otvoritev prenove podružnične OŠ Laze. Angažma: scenarij in režija.

58. 1981 (Logatec) / Manzari, Nicola: Mrtvi ne plačujejo davkov. Angažma: režija.

59. 1981 (Logatec) / PROSLAVA Štefančič, Marcel: Prvomajska akademija. Angažma: scenarij in režija.

60. 1982 (Logatec, Rovte, Vrh Sv. Trije Kralji, Laze, Hotedršica, Borovnica, Planina pri Rakeku, Godovič) / Štefančič, Marcel: Pod hladno prho (kabaret). Angažma: scenarij in režija.

61. 1982 (Logatec) / GLASBENA PRIREDITEV Štefančič, Marcel: Koncert Notranjska-Vrbovec. Angažma: scenarij, režija, napoved.

62. 1983 (Logatec, Rovte, Vrh Sv. Trije Kralji, Laze, Črni Vrh nad Idrijo, Hotedršica, Godovič) / Manzari, Nicola: Naši ljubi otroci. Angažma: režija in vloga (policijski preiskovalec).

63. 1984 (Logatec, Rovte, Hotedršica, Vrhnika, Borovnica, Laze, Vrh Sv. Trije Kralji) / Torkar, Igor: Revizor 84. Angažma: adaptacija in režija.

64. 1986 (Logatec, Rovte, Vrh Sv. Trije Kralji, Laze, Hotedršica, Vrhnika) / Priestley, John Boynton: Inšpektor na obisku. Angažma: režija in vloga (Ted).

65. 1987 (Logatec, Rovte, Hotedršica, Laze, Vrh Sv. Treh Kraljev, Godovič) / Marinc, Marjan: Ad acta. Angažma: režija in vloga (Milan).

66. 1987 (Logatec) / SLAVNOSTNA PRIREDITEV Štefančič, Marcel: Odprtje nove Matične knjižnice Logatec. Angažma: scenarij, režija in realizacija.

67. 1988 (Logatec, Rovte, Laze, Spodnja Idrija,  Vrhnika, Hotedršica) / Krasna, Norman: Draga Ruth. Angažma: režija.

68. 1989 (Logatec) / SLAVNOSTNA PRIREDITEV Štefančič, Marcel: Lep večer – odprtje obnovljenega odra v Narodnem domu v Logatcu. Angažma: scenarij in režija.

69. 1993 (Logatec) / SLAVNOSTNA PRIREDITEV Štefančič, Marcel: 80-let Pihalnega orkestra. Angažma: scenarij, režija, napoved.

70. 1997 (Logatec) / GLASBENA PRIREDITEV Štefančič, Marcel: Koncert Logaškega okteta. Angažma: scenarij, režija, povezovanje.

71. 1997 (Logatec) / SLAVNOSTNA PRIREDITEV Štefančič, Marcel: “Zvoki Notranjske”- 10 let. Angažma: scenarij, režija.

72. 1998 (Logatec) / SLAVNOSTNA PRIREDITEV Štefančič, Marcel: Odprtje Doma Marije in Marte. Angažma: scenarij, povezovanje.

73. 1998 (Logatec) GLASBENA PRIREDITEV Štefančič, Marcel: “Če se bom ženil” CD Gostiša. Angažma: scenarij, režija, realizacija.

74. 1999 (Logatec) / Aleševec, Jakob: Podlaga zakonske sreče. Angažma: adaptacija, režija.

75. 1999 (Logatec) / Štefančič, Marcel: Domači zabavni večer. Angažma: scenarij, režija, povezovanje.

76. 1999 (Movraž) / GLASBENA PRIREDITEV Štefančič, Marcel: Koncert “Notranjske”. Angažma: scenarij, režija, povezovanje.

77. 1999 (Logatec) / Štefančič, Marcel: Večer z Mirkom Zupančičem. Angažma: scenarij, režija, moderator.

78. 2000 (Logatec) / GLASBENA PRIREDITEV Štefančič, Marcel: Da življenju – dobrodelni koncert. Angažma: scenarij, režija, povezovanje.

79. 2001 (Logatec) / GLASBENA PRIREDITEV Štefančič, Marcel: Mi smo mi: koncert. Angažma: scenarij, režija.

80. 2001 (Logatec) / GLASBENA PRIREDITEV Štefančič, Marcel: Promocija CD “Meglica”. Angažma: scenarij, režija, realizacija.

81. 2001 (Vrhnika) / GLASBENA PRIREDITEV Štefančič, Marcel: 19. revija Obrtniškega pevskega zbora. Angažma: scenarij, režija.

82. 2001 (Logatec) / SLAVNOSTNA PRIREDITEV Štefančič, Marcel: Pozdravljena, Slovenija. Angažma: scenarij, režija.

83. 2001 (Cesarski vrh) KOMEMORACIJA Štefančič, Marcel: Odkritje spomenika žrtvam vojne 1991. Angažma: scenarij, režija, povezovanje.

84. 2001 (Zazid) / GLASBENA PRIREDITEV Štefančič, Marcel: Koncert “Notranjske”. Angažma: scenarij, režija, povezovanje.

85. 2001 (Logatec) KOMEMORACIJA Štefančič, Marcel: Komemoracija – dan mrtvih. Angažma: scenarij, režija, povezovanje.

86. 2002 (Logatec) / PROSLAVA Štefančič, Marcel: Prešernov dan – Februarska priznanja. Angažma: scenarij, režija.

87. 2002 (Pivka) / SLAVNOSTNA PRIREDITEV Štefančič, Marcel: Naših 30 let-MoPZ Pivka. Angažma: scenarij, režija, realizacija.

88. 2004 (Logatec) / Prešeren, France: Hčere svet. Angažma: scenarij, režija.

89. 2004 (Vila di Teolo ) / GLASBENA PRIREDITEV Štefančič, Marcel: Koncert “Notranjske”. Angažma: povezovanje v italijanščini.

90. 2004 (Logatec) / GLASBENA PRIREDITEV Štefančič, Marcel: Pesem glasov in strun. Angažma: scenarij, režija.

91. 2004 (Logatec, Rovte) / Nušić, Branislav: Navaden človek. Angažma: adaptacija, režija.

92. 2005 (Logatec) / GLASBENA PRIREDITEV Štefančič, Marcel: Pomladni večer v pesmi. Angažma: scenarij, režija.

93. 2006 (Logatec) LITERARNI VEČER Štefančič, Marcel: Med Zelenimi in Prešernovimi oblaki. Angažma: scenarij, režija, povezovalec.

94. 2007 (Postojna) / GLASBENA PRIREDITEV Štefančič, Marcel: Kraški odmev (CD Bori). Angažma: scenarij, režija, povezovalec.

95. 2007 (Logatec) / SLAVNOSTNA PRIREDITEV Štefančič, Marcel: 20 let “Notranjske”. Angažma: scenarij, režija.

96. 2007 (Rovte) / Štefančič, Marcel: V nedeljo popoldne bo lušno. Angažma: scenarij, režija.

97. 2007 (Logatec) / RAZSTAVA Štefančič, Marcel: Razstava Cecilije Gerbec. Angažma: scenarij, povezovalec.

98. 2008 (Logatec) / GLASBENA PRIREDITEV Štefančič, Marcel: “Pozimi, polet” (CD Gostiša). Angažma: scenarij, režija, realizacija.

99. 2015 (Logatec, Grčarevec) PROSLAVA / Štefančič, Marcel: Še bo kdaj pomlad. Angažma: scenarij, režija, scenografija.

100. 2016 (Logatec) / GLASBENA PRIREDITEV Maček, Tone in Gostiša, Janez.: Potepuhi 50 let pozneje. Angažma: scenarij in režijska zasnova.

101. 2016 (Logatec) / SLAVNOSTNA PRIREDITEV Štefančič, Marcel: Ubranili smo Logatec in Slovenijo. Angažma: scenarij, režija, scenografija.

102. 2016 (Planina pri Rakeku – grad Haasberg) / LITERARNI VEČER Novak, Branka in Lavrič, Vanda: Dvostišja med lučkami kresnic. Angažma: uvod in branje veznih besedil.

103. 2022 (Logatec) / GLASBENA PRIREDITEV: Od pesmi prek pesmi do pesmi. /35 let “Notranjske”. Angažma: scenarij in režija.

ŠENTJAKOBSKO OBDOBJE

Angažiran v: Šentjakobsko gledališče

GLEDALIŠKE VLOGE

104. 2000 (Ljubljana, Novo mesto, Brežice) / Župančič, Oton: Veronika Deseniška. Vloga: Nerad.

105. 2001 (Ljubljana, Novo mesto, Velenje, Vrhnika) / Petan, Žarko: Pet Pepelk. Vloga: pravljičar.

106. 2002 (Ljubljana, Novo mesto) / Kreft, Bratko: Kranjski komedijanti. Vloga: vikši škof.

107. 2002 (Ljubljana) / RADIJSKA IGRA Haworth, Don: Dediščina. Vloga: križar.

108. 2002 (Ljubljana, Novo mesto, Logatec) / Molière: Učene ženske. Vloga: Krizald.

109. 2003 (Ljubljana, Novo mesto, Jesenice) / Za narodov blagor. Vloga: Kremžar.

110. 2004 (Ljubljana) / Čapek, Karel: R. U. R.  Vloga: Alkvist.

111. 2005 (Ljubljana, Ptuj, Jesenice, Novo mesto) / Dostojevski, Fjodor. M. – Tavčar, Ivan: Kronika zločina. Vloga: Frueberger, zlatar.

112. 2006 (Ljubljana, Jesenice) / Fritz, Ervin: Rdeči kotiček. Vloga: Kocmur.

113. 2006 ( Ljubljana, Logatec, Litija, Idrija, Postojna, Jesenice, Sevnica) / Hašek, Jaroslav: Prigode vojaka Švejka. Vloga: sodnik.

114. 2008 (Ljubljana) / Bor, Matej: Vrnitev Blažonovih. Vloga: Sever.

115. 2010 ( Ljubljana (zaklonišče Gornji trg)) / Grilc, Andrej: Mišolovka. Vloga: obešenec.

FILMSKI REPERTOAR

FILMSKE VLOGE

116. 1975  Med strahom in dolžnostjo (režiser Vojko Duletič). Interpretacija: italijanski oficir.

117. 1979 Dražgoška bitka (TV torzo) (režiser Anton Tomašič). Interpretacija: nemški agent.

118. 2003 Ruševine (režiser Janez Burger). Interpretacija: gost v gostišču.

119. 2004 Rdeča obzorja (režiser Igor Šterk). Interpretacija: šolski hišnik.

120. 2005 Ljubljana je ljubljena (režiser Matjaž Klopčič). Interpretacija: profesor fizike.

121. 2010 Vikend v Brightonu (TV film) (režiser Slavko Hren). Interpretacija: gost v baru.

122. 2011  Šanghaj/Shanghai Gipsy (režiser Marko Naberšnik). Interpretacija: gost v bordelu Dolce vita.

123. 2012  Ko ulice spregovorijo – Gosposka – dokumentarno igrani TV film. Interpretacija: potnik v avtobusu.

124. 2016 Usodno vino – TV nanizanka. Interpretacija: gobar.

REKLAME

125. 2003 / Calzedonia (Italija). Interpretacija: potnik v letalu.

126. 2004 / Telekom – mobi telefoni. Interpretacija: dedek z mobitelom.

127. 2009 / Brainstorming-golden drum. Interpretacija: portret.

128. 2010 / Mobi klik (NLB). Interpretacija: šahist – teledom.

129. 2011 / OMV – akcija. Interpretacija: gost v restavraciji.

130. 2012 / Avstrijska kava (Avstrija). Interpretacija: gost v kavarni.

131. 2012 / Sijaj v očeh. Interpretacija: osamljeni dedek.

132. 2013 / AUDI swiming (Švedska). Interpretacija: kolesar v dežju.

133. 2013 / Das Erste (Nemčija). Interpretacija: dedek z vnukom.

134. 2016 / Dr. Oetker (Italija). Interpretacija: točaj.

135. 2016 / Pregledne trgovine – Hofer. Interpretacija: sosed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtorjev življenjepis v korespondenci

Arhiv Knjižnice Logatec

 PUBLIKACIJE:

1. SREBRNI odmev : ob 25. jubileju Logaškega okteta. Logatec, 1996

2. OBRTNIŠKI mešani pevski zbor “Notranjska” (Logatec): Zvoki »Notranjske« skoz desetletje : Obrtniški mešani pevski zbor »Notranjska« 1987-1997. Logatec, 1997

3. GLASBENA šola (Logatec): Po srebrnih glasbenih korakih : ob 25-letnici Glasbene šole Logatec. Logatec, 1998

4. OBRTNIŠKI mešani pevski zbor “Notranjska” (Logatec): Odsevi »Notranjske« v pesmi : ob 15-letnici OMePZ »Notranjska«. Logatec, 2002

5. PIHALNI orkester (Logatec): 90 let do zlatih sadov : pihalni orkester ob svoji 90-letnici : 1913 – 2003. Logatec, 2003

6. REVIJSKO prepevanje na Logaškem. Logatec, 2003

7. GLASBENA šola (Logatec): Sredi zrelih glasbenih sadov : zbornik ob 40-letnici Glasbene šole Logatec. Logatec, 2013

8. PIHALNI orkester (Logatec): Skoz svet glasbene odčaranosti —: ob stotem jubileju Pihalnega orkestra Logatec : 1913-2013. Logatec, 2013

9. ŠTEFANČIČ, Marcel: Prepevali so jih. Logatec, 2020

ČLANKI:

1. ŠTEFANČIČ, Marcel: Srečanja v kinu. V: Logaške novice, Leto 1, št. 1 (22. jul. 1970), str. 5

2. ŠTEFANČIČ, Marcel: Svet matične knjižnice Logatec. V: Logaške novice, št. 4 (26. apr. 1972), str. 8

3. ŠTEFANČIČ, Marcel: Knjiga in mi. V: Logaške novice, št. 2 (apr. 1975), str. 7

4. ŠTEFANČIČ, Marcel: Obnovljen Narodni dom. V: Logaške novice, št. 7 (26. okt. 1975), str. 6

5. ŠTEFANČIČ, Marcel: Logaške knjižnice v številkah. V: Logaške novice, št. 4 (apr. 1977), str. 7

6. ŠTEFANČIČ, Marcel: Vendarle gradnja matične knjižnice. V: Logaške novice, št. 6 (jun. 1985), str. 2

7. ŠTEFANČIČ, Marcel: Imamo literaturo, kakršno zmoremo : pogovarjali smo se s Tonetom Partljičem. V: Logaške novice, Leto 13, št. 1 (jan. 1987), str. 9

8. ŠTEFANČIČ, Marcel: Nova knjižnica – pomemben donesek k slovenski kulturi. V: Logaške novice, Leto 13, št. 5 (maj-jun. 1987), str. 6-7

8.a TV oddaja ŽARIŠČE o političnem pluralizmu na javni tribuni “ZKS po meri demokracije” (Narodni dom Logatec, 22. jun. 1989), predvajana v petek, 23. jun. 1989 (20:05-21.05

) na II. programu RTV Ljubljana (danes RTV SLO)

9. ŠTEFANČIČ, Marcel: Razlog več za plebiscit. V: Logaške novice, dec. 1990, str. 4

10. SMOLE, Marko: Primorec za združeno Notranjsko : Marcel Štefančič. V: NOČ (Notranjski časopis), Leto 2, št. 14 (6. apr. 1991), str. 8

11. GOSTIŠA, Janez: Februarska priznanja. V: Logaške novice, Leto 23, št. 1 (apr. 1992), str. 6

12. ŠTEFANČIČ, Marcel: Velikemu rojaku dr. Andreju Gosarju v spomin. V: Logaške novice, Letn. 25, št. 1 (mar. 1994), str. 8

13. ŠTEFANČIČ, Marcel: Logatčani postavljamo spomenik svojemu velikemu rojaku. V: Logaške novice, Letn. 25, št. 4-5 (jul. 1994), str. 5

14. ŠTEFANČIČ, Marcel: Ko je grozila demokracija. V: Logaške novice, Leto 30, št. 1 (jan. 1999), str. [1]

15. MALAVAŠIČ, Nevenka: Za življenjsko delo – Linhartova plaketa. V: Logaške novice, Letn. 33, št. 8-9 (11. sep. 2003), str. 12-14

16. SARK, Vid: :»Iskrenost je najbolj primerna takrat, ko ni najbolj iskrena«. V: Notranjsko-kraške novice, Letn. 7, št. 8 (25. apr. 2008), str. 8

17. ŠTEFANČIČ, Marcel: Skoz štiridesetletje in naprej. V: Logaške novice, Letn. 40, št. 1 (23. jan. 2009), str. 20

18. ŠTEFANČIČ, Marcel: Narodni dom pred ponovno preizkušnjo : Kulturni center Logatca naj bi ostal v Narodnem domu, ki naj bi ga temeljito obnovili, medtem ko bi knjižnico lahko uredili v Dolscheinovi hiši, kjer je zdaj glasbena šola. V: Logaške novice, Letn. 41, št. 3 (15. apr. 2010), str. 7

19. ŠTEFANČIČ, Marcel: Ej, ti Narodni dom. V: Logaške novice, Letn. 44, št. 3 (mar. 2013), str. 19

20. MUSEC Čuk, Saša: V kulturi je pustil močan pečat (objava 25. jan. 2017)

21. VEČER z Leskovčanom Marcelom Štefančičem st. (objava 1. jun. 2017)

22. MARKOVIČ Kocen, Blanka: Najvišji občinski priznanji Marcelu Štefančiču in Vojnemu muzeju Logatec. V: Logaške novice, Letn. 48, št. 10 (okt. 2017), str. 14

23. JERINA, Nina: Marcel Štefančič : za zmeraj zapisan gledališču. V: Logaške novice, Letn. 48, št. 10 (okt. 2017), str. 15-16

24. ŽITKO, Iva: Prepevali so jih – skozi dobrih 200 let (objava 26. feb. 2020)

25. ŠTEFANČIČ, Marcel: Demokracija, ki ni bila nekaj samo po sebi. V: Logaške novice, št. 6 (jun. 1921), str. 16

26. ŠTEFANČIČ, Marcel: Do osamosvojitve tudi skozi zaklonišče (objava 12. 8. 2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtor/-ica gesla: Gvido Komar, Knjižnica Logatec
Datum prvega vnosa: 21. 1. 2023 | Zadnja sprememba: 22. 3. 2024
Gvido Komar. ŠTEFANČIČ, Marcel. (1937-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 23. 5. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/stefancic-marcel/
Prijavi napako