Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

Ricerca avanzata

Ricerca avanzata

Numero di persone: 14
Data di inserimento: 15. 12. 2019

GREGORIČ, Jože

27. November 1908–5. September 1989
Objavljal je veliko v različnih periodičnih publikacijah.
Data di inserimento: 15. 12. 2019

KARLOVŠEK, Jože

12. February 1900–22. October 1963
Eden najvidnejših raziskovalcev narodnega blaga v gradbeništvu in slikarstvu. Objavil je več knjig o slovenskem stavbarstvu, obrti in ornamentu.
Data di inserimento: 15. 12. 2019

KOŠTIÁL, Ivan

27. July 1877–19. February 1949
Data di inserimento: 15. 12. 2019

KURET, Niko

24. April 1906–25. January 1995
R. 24. apr. 1906 v Trstu, u. 25. jan. 1995 v Ljubljani. Gimnazijo je obiskoval v Celju. L. 1930 je diplomiral iz romanistike in primerjalne knjiže...
Data di inserimento: 15. 12. 2019

LOŽAR – PODLOGAR, Helena

Na širšem slovenskem prostoru je raziskovala šege in navade življenjskega kroga ter letne šege.
Data di inserimento: 15. 11. 2021

MAUČEC, Matija

24. February 1906–6. January 1997
Zgodovinar, geograf, etnograf in profesor ptujske gimnazije. Večino svojega strokovnega dela je posvetil rodnemu Prekmurju.
Data di inserimento: 26. 10. 2016

MURKO, Matija

10. February 1861–11. February 1952
Matija Murko se je rodil v Drstelji v fari sv. Urbana. Ljudsko šolo je obiskoval doma in na Ptuju. Vse življenje je bil hvaležen, da ga je oče dese...
Data di inserimento: 8. 5. 2014

POTEPAN, Josip (Nadoslav)

8. March 1848–6. March 1893
Josip Potepan Škrljov (v duhu panslavizma si je nadel še ime Nadoslav) iz Dolnjega Zemona je bil eden najpomembnejših mož 19. stoletja na Bistriške...
Data di inserimento: 15. 12. 2019

RAČIČ, Božo

26. December 1887–26. May 1980
R. 26. dec. 1887 (sin Alojza R.) na Čatežu pri Brežicah, u. 26. maja 1980 v Ljubljani. Maturiral je na ljubljanskem učiteljišču, učiteljeval na Ka...
Data di inserimento: 15. 12. 2019

ŠAŠELJ, Ivan Feliks

13. May 1859–15. October 1944
R. 13. maja 1859 v Mokronogu (nečak Jakoba Š.), u. 15. okt. 1944 v Šentlovrencu ob Temenici. Osnovno šolo je obiskoval v Mokronogu in Ljubljani, g...
Data di inserimento: 15. 12. 2011

ŠOLAR, Marija

V osnovno šolo je hodila štiri leta v Besnici in jo nadaljevala v Stražišču. Njena želja je bila, da bi nadaljevala šolanje v smeri, kjer bi lahko ...
Data di inserimento: 15. 12. 2019

TRDINA, Janez

29. May 1830–14. July 1905
Je eden najvidnejših slovenskih pripovednikov in etnografov 2. polovice 19. stoletja, ki se je naslanjal na ljudsko izročilo in ga preoblikoval.
1 2