Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

Advanced Search

Advanced Search

Number of people: 21
Date of Entry: 3. 4. 2020

BALKOVEC DEBEVEC, Marjetka

4. June 1963
Kot etnologinja raziskuje zgodovino šolstva na Slovenskem.
Date of Entry: 15. 12. 2019

BARAGA, Friderik Irenej

28. June 1797–19. January 1868
Kot misionar je deloval med severnoameriškimi Indijanci in za njih napisal vrsto nabožnih knjig v otavskem in očipvejskem jeziku.
Date of Entry: 15. 12. 2019

BRANCELJ, Bednaršek Andreja

Dolgoletna ravnateljica Belokranjskega muzeja v Metliki.
Date of Entry: 15. 12. 2019

BURNIK, Valentin

13. February 1851–30. July 1924
V krajih, kjer je deloval kot učitelj, je skrbel tudi za napredek kmetijstva, sadjarstva in vinogradništva.
Date of Entry: 15. 12. 2019

CANIČ, Slavica

Poleg učiteljskega poklica se je posvetila vzgojih mladih gledaliških talentov. Bila tudi režiserka mladinskih iger.
Date of Entry: 15. 12. 2019

DULAR, Andrej

20. August 1953
Kot etnolog proučuje vinogradništvo, trgovino in obrt na Slovenskem. Zaposlen v Slovenskem etnografskem muzeju kot kustos za obrt in trgovino.
Date of Entry: 15. 12. 2019

DULAR, Jože

24. February 1915–31. January 2000
Dolgoletni direktor Belokranjskega muzeja ter pesnik in pisatelj, ki je s svojimi deli postavil trajen spomenik reki Krki, Dolenjski in Beli krajini
Date of Entry: 15. 12. 2019

GAŠPERIČ, Toni

5. May 1945–1. June 2021
Nastopal je v raznih humorističnih oddajah oz. prireditvah, pisal humoreske ter besedila za izvajalce zabavne in narodno-zabavne glasbe.
Date of Entry: 15. 12. 2019

HARDI, Mihajlo

Je mednarodno priznan ikonopisec z več kot 40 samostojnimi razstavami.
Date of Entry: 29. 3. 2021

HLADNIK, Janez

Janez Hladnik, duhovnik, doma v Petkovcu pri Logatcu. Deloval med Slovenci v Argentini, kjer je tudi umrl.
Date of Entry: 15. 12. 2019

LOVŠIN, Vinko

6. January 1895–17. March 1953
Kot župnik je najdlje deloval v Litiji, kjer je bil pobudnik Prosvetnega društva. Po vojni je emigriral v Argentino.
Date of Entry: 15. 9. 2020

MEŽNARŠIČ (roj. BANO), Alenka

9. February 1940
Je vsestranska ustvarjalka, ki s svojim delom soustvarja kulturni utrip Metlike in Bele krajine.
1 2