Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

RYBAŘ, Miloš

RYBAŘ Miloš
Foto: Arhiv knjižnice

Foto galerija

Rojen:
7. november 1928, Ljubljana
Umrl:
1. maj 1995, Ljubljana
Kraji delovanja:
Občina:
Leksikon:

Diplomiral je na Pravni fakulteti v Ljubljani l. 1952, l. 1965 pa iz zgodovine na Filozofski fakulteti. V letih 1959-1983 je bil najprej bibliotekar, nato pa bibliotekarski svetovalec in vodja stvarnega kataloga v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Od leta 1983 do 1988 je bil strokovni svetnik pri pravni sekciji Terminološke komisije Inštituta za slovenski jezik pri SAZU. V študijskih letih 1965/1966 do 1979/1980 je kot honorarni profesor predaval na Pedagoški akademiji v Ljubljani na oddelku za knjižničarstvo. Od leta 1971 je bil na Pravni fakulteti zunanji spraševalec za predmet Splošna in narodna zgodovina države in prava, od l. 1974 pa tudi predavatelj latinščine na isti fakulteti. Z letom 1988 je nastopil službo docenta na FF v Ljubljani – smer bibliotekarstvo. Predaval je tudi še po l. 1993, ko se je upokojil.

Bil je član Sveta za odnose z verskimi skupnostmi pri predsedstvu Republiške konference SZDL. Od l. 1982 je bil odbornik Mohorjeve družbe v Celju, v letih 1982-1987 tudi njen podpredsednik. Bil je član sekcije za zgodovino pri centralni komisiji za klasifikacijo pri FID (Mednarodna zveza za dokumentacijo) v Haagu, član CERCOR (Evropski center za raziskovanje verskih kongregacij in redov) pri Univerzi v St. Etiennu v okviru Academie de Lyon. Pri Društvu oz. Zvezi društev bibliotekarjev Slovenije je bil v letih 1963-1983 član odbora in vodja komisije za klasifikacijo, 1967-1983 tudi vodja komisije za diplome in odlikovanja, od 1964-1980 pa član komisije za klasifikacijo pri Zvezi društev bibliotekarjev Jugoslavije.

Deloval je predvsem kot zgodovinar (preučevanje zgodovine Cerkve, krajevne zgodovine – predvsem Laškega ter zgodovine knjige in knjižnic), biograf, bibliograf in strokovnjak na področju klasifikacije (predvsem za družbene vede). Med vsebinsko raznovrstnimi objavami zavzemajo precejšen del zgodovinski zapisi (poleg že navedenih področij še zgodovina naših krajev in zgodovina Mohorjeve družbe), biografije (strokovne obdelave pomembnih Slovencev za Slovenski biografski leksikon, Primorski biografski leksikon, Österreichisches biographisches Lexikon, Enciklopedijo Slovenije ter koledarje Mohorjeve družbe) in različne bibliografije. Napisal je tudi precej ocen in pripomb ob izidih del s področja zgodovine in bibliotekarstva.

Poleg prispevkov v že navedenih publikacijah se pojavljajo njegove objave v Časopisu za zgodovino in narodopisje, Kroniki, Knjižnici, Mladiki, V edinosti, Traditiones, Celjskem in drugih zbornikih. Poljudnoznanstveni članki so objavljeni v Našem delu, Mohorjevem koledarju, Argu, Družini, Družinski pratiki itd. Poleg rednih predavanj na fakultetah je imel tudi zgodovinska predavanja po Sloveniji in tujini.

Doc. Miloš Rybář v Laškem ni bil rojen, je pa bilo Laško dom njegove matere, rojene Elsbacher, tako da je tukaj preživel večino otroštva, vse svoje počitnice in ves prosti čas ter se tu počutil doma.

Za svoje bibliotekarsko delo je prejel l. 1974 ob 20-letnici Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije častno diplomo, l. 1975 Čopovo diplomo Društva bibliotekarjev Slovenije, l. 1985 priznanje ob 110-letnici NUK-a za prispevek k strokovnemu razvoju NUK-a in slovenskega knjižničarstva. L. 1971 je dobil priznanje Mohorjeve družbe za 20-letno delo.

Za svoje strokovne in poljudnoznanstvene prispevke iz zgodovine Laškega je bil nagrajen s spomenico Gasilskega društva Laško l. 1970, s priznanjem Antona Aškerca občine Laško l. 1994 in nagrado 2. julij l. 1994.

Univerzalna decimalna klasifikacija (skrajšana slovenska izdaja), 1967 (urednik skupine Družbene vede)
Novosti UDK s področja družbenih ved, 1967
Novi vrstilci UDK v centralni katalogizaciji slovenskega tiska, 1980 (soavtor)
Novi vrstilci za sociologijo, 1982
Univerzalna decimalna klasifikacija, 1982 in 1991 (urednik in prevajalec pri skupini Družbene vede)

Laško v dobi Babenberžanov, ČZN/2 1976 – Laški zbornik, str. 210-230
Poročilo nemškega učitelja o spopadu na Gračnici 12.2.1944, Prispevki za zgodovino delavskega gibanja 1974, št. 1-2, str. 270-283
Primož Trubar v Laškem, Naše delo 1969, št. 11-12, 1970, št.1
Janez Krstnik Valvasor in laški špital, 1970, št. 3-12; 1971, št. 1-3
Kmečki puntarji v Jurkloštru 1573, 1973, št. 5/6, 7/8
14. divizija na pohodu čez Gračnico, 1974 št. 2-7/8
Mr.ph. Vekoslav Ujčič: prvi lekarnar v Laškem, 1973, št. 2
800 let Jurkloštra, 2000
Pregled zgodovine Laškega do l. 1941, Laški zbornik 2002, str. 9-40
Zgodovinski in umetnostni spomeniki v Laškem in bližnji okolici, Laški zbornik 2007, str. 103-131

Nagrade (izbor):

  • častna diploma Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije, 1974
  • Čopova diploma Društva bibliotekarjev Slovenije, 1975
  • priznanje Mohorjeve družbe, 1971
  • spomenica Gasilskega društva Laško, 1970
  • priznanje Antona Aškerca občine Laško, 1994
  • nagrada 2. julij, 1994

M. Kovačič: Znani Laščani, Laško 1994
M. Kovačič: Življenje in delo Miloša Rybářa, Laško 2000
Biografije in bibliografije raziskovalcev ZRC SAZU (do l. 1987)
Poročila o delu FF v Ljubljani (od leta 1988/1989-1993/1994)

Avtor/-ica gesla: Metka Kovačič, objavil/-a: Knjižnica Laško
Datum prvega vnosa: 10. 4. 2014 | Zadnja sprememba: 29. 5. 2020
Metka Kovačič. RYBAŘ, Miloš. (1928-1995). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 13. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/rybar-milos/
Prijavi napako