Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

PODBREŽNIK VUKMIR, Breda

PODBREŽNIK VUKMIR Breda
Foto: Milan Štupar

Foto galerija

Rojena:
10. junij 1962, Ljubljana
Poklici in dejavnosti:
Kraji delovanja:
Občina:
Leksikon:

Otroštvo je preživela na Duplici. V Kamniku je obiskovala Osnovno šolo Frana Albrehta, 1981 leta pa je maturirala na Gimnaziji Rudolfa Maistra v Kamniku. Že kot študentka je delala v knjižnici tedanjega Delavsko prosvetnega društva Svoboda na Duplici. V šolskem letu 1985/1986 in delno tudi 1987/1988 je učila slovenski jezik na Osnovni šoli Komenda Moste. Leta 1988 je diplomirala iz slovenskega jezika in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Istega leta se je zaposlila kot profesorica slovenskega jezika in kot bibliotekarka v Šolskem centru Rudolfa Maistra v Kamniku. Tam je pričela z uvajanjem bibliopedagoških dejavnosti in njihovo vključitev v obvezne izbirne dejavnosti za gimnazijce.

Od leta 1993 je ravnateljica Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik (do leta 2015 se je imenovala Matična knjižnica Kamnik). Pod njenim vodstvom so v knjižnici prešli na računalniško avtomatizirano izposojo in obdelavo gradiva, vzpostavili potujočo knjižnico (1997), odprli novi enoti v Komendi (2005) in na Šmarci (2010) ter prenovili Pionirski oddelek. Naziv višji bibliotekar je pridobila leta 2003, leta 2012 pa še naziv nižji bibliotekarski svetnik. Leta 2011 je magistrirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo z magistrsko nalogo z naslovom Model sodelovanja splošnih in šolskih knjižnic za razvijanje bralne kulture.

V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik podpira organizacijo kulturnih in drugih prireditev in sistematično vzgojo šolarjev z bibliopedagoškimi vsebinami za samostojne uporabnike knjižnice. Vseskozi spodbuja digitalizacijo domoznanskega gradiva. Omogočila je digitalizacijo Kamniškega občana in Kamniškega zbornika ter zbirko razglednic.

Od leta 2005 do 2012 je bila predsednica Sekcije za splošne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. Od leta 2013 je članica izvršnega odbora Sekcije za splošne knjižnice. V okviru sekcije so pod njenim vodstvom organizirali več strokovnih posvetovanj z mednarodno udeležbo, skrbeli za promocijo splošnih knjižnic v okviru Dneva slovenskih splošnih knjižnic in predstavljali dobre knjižničarske prakse. V letih njenega vodenja je Dan slovenskih splošnih knjižnic, ki se praznuje vsako leto 20. novembra, postal prepoznaven. Splošne knjižnice se med seboj povežejo in skupaj nastopijo v slovenskem kulturnem prostoru.

Sodelovala je na različnih okroglih mizah, javnih tribunah, posvetovanjih in strokovnih srečanjih ter konferencah (2000 Maribor, 2002 Piran, 2004 Motnik, 2005 Novo mesto, 2006 Karlovac, 2009 Novo mesto, Kamnik, 2010 Split, 2011 Portorož, 2012 Maribor, 2014 Laško, Travnik, 2015 Ljubljana, Novo mesto).

Od leta 2010 do 2013 je bila članica nadzornega odbora Združenja splošnih knjižnic, od 2013 do 2015 pa članica upravnega odbora Združenja splošnih knjižnic. Bila je tudi članica delovne skupine za nastanek Strategije razvoja slovenskih splošnih knjižnic od leta 2013-2020. Nacionalni svet za knjižnično dejavnost pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije jo je v letu 2015 imenoval v skupino, ki pripravlja nove standarde za splošne knjižnice.

Več let je lektorirala Kamniški občan, od leta 1997 do 1998 pa je bila tudi njegova urednica. Od leta 1999 zbira ljudsko pripovedno izročilo. Leta 2009 je izdala knjigo z naslovom Čuden prečudež: folklorne in druge pripovedi iz Kamnika in okolice.

Je pobudnica nastanka prve kamniške antologije ljudskega slovstva in soavtorica knjige Veronika z Malega gradu.
V knjižnici so skupaj z Ireno Cerar zasnovali Kamniške pravljične poti. Vsebujejo sprehode in krajše izlete po Kamniku in okolici, kjer spoznavajo kamniške in ostale pravljice. Leta 2012 so se razvile v Križnikov pravljični festival z naslovom Jenkret je bil.

Pod vodstvom Brede Podbrežnik Vukmir in v sodelovanju s Kulturnim društvom Motnik in pravljičarkama Ireno Cerar in Ivanko Učakar prirejajo pripovedovalski festival na Kamniškem, kjer se pripovedujejo pravljice, ki jih je zapisal Gašper Križnik iz Motnika.

Redno objavlja strokovne in poljudne članke o knjižnici, vrednotenju in kakovosti storitev in o motiviranju za branje (Kamniški zbornik, Šolska knjižnica, Revija o knjigi, Slamnik, Knjižničarske novice, Japljev zbornik, Kamniški občan…).

Veronika z Malega gradu: ljudsko pripovedno izročilo s Kamniškega, 1999 (skupaj z Majo Šinkovec Rajh in Andrejo Štorman)
Po poti iskanja do znanja, 2004
Bralni mozaik: za prve korake do branja, 2008 (skupaj z Majo Šinkovec Rajh in Sabino Zore)
Veronika z Malega gradu: kamniške povedke in pravljice, 2009 (skupaj z Andrejo Štorman in Majo Šinkovec Rajh)
Čuden prečudež: folklorne in druge pripovedi iz Kamnika in okolice, 2009 (skupaj z Ireno Kotnik)
60 let otroštva in branja z roko v roki: ob 60-letnici Matične knjižnice Kamnik, 2009 (skupaj z Mileno Glušič in Sabino Zore)
Zlati hrib: pravljice in povedke iz Tunjic in okolice, 2013 (uredila skupaj z Marijo Stanonik in Ivanko Učakar)

Leta 2016 je prejela Čopovo diplomo za “izredno pomembno življenjsko delo na področju knjižničarstva, ki je širšega pomena in prispeva k ugledu in napredku knjižničarske stroke”

Biografijo je napisala Meta Učakar
Breda Vukmir Podbrežnik prejela Čopovo Diplomo (citirano 5. 3. 2018). Dostopno na naslovu: https://www.kamnik.info/breda-podbreznik-vukmir-prejela-copovo-nagrado/

 

Avtor/-ica gesla: Meta Učakar, Mestna knjižnica Kranj
Datum prvega vnosa: 5. 3. 2018 | Zadnja sprememba: 14. 4. 2021
Meta Učakar. PODBREŽNIK VUKMIR, Breda. (1962-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 24. 9. 2021) Dostopna na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/podbreznik-vukmir-breda/
Prijavi napako