Napredno iskanje
sl
sl
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

MAHNE, Stanislav

Stanislav Mahne - Osebni arhiv

Foto galerija

Rojen:
4. maj 1942, Tatre
Poklici in dejavnosti:
Kraji delovanja:
Leksikon:

 

Rodil se je očetu Antonu, kmetu, ki je umrl v nacističnem taborišču Mauthausen, in materi Genovefi, roj. Filipčič, trgovki in gospodinji. Živi v Kopru. Od leta 1973 je poročen z Zdenko Mahne, višjo medicinsko sestro. Družina se je z očimom in mlajšo sestro Danico leta 1950 preselila na Reko, nato leta 1955 v Koper. Osnovno šolo je začel obiskovati v Tatrah in jo končal na Reki, gimnazijo je obiskoval v Kopru in maturiral leta 1961. Po enoletnem vojaškem roku s šolanjem na Sanitetni oficirski šoli je leta 1967 diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani in tam tudi opravil specializacijo iz splošne kirurgije.

Zaposlen je bil v Ortopedski bolnišnici Valdoltra od 1969 do 1970, v Splošni bolnišnici Izola, najprej na Kirurškem oddelku kot specializant in nato od leta 1976 kot specialist kirurg do upokojitve 2013. Po specialističnem izpitu je deloval in se izpopolnjeval predvsem na področju abdominalne kirurgije (v Londonu, Parizu). S svojo ekipo je prvi na Primorskem uvedel laparoskopske operacije v abdominalni kirurgiji. Od 1995 do 2000 je bil predstojnik Kirurškega oddelka SB Izola. Od 1992 do 1996 je bil predsednik sveta zavoda SB Izola in v tem času je bilo urejeno ustanoviteljstvo in splošni akti zavoda. Vrsto let je bil nadzorni mentor številnim mladim zdravnikom specializantom kirurgije. Sodeloval je na številnih domačih in mednarodnih strokovnih kongresih in simpozijih ter objavljal strokovna in druga besedila tudi v javnih medijih. Bil je član uredništva Endoskopske revije ter sourednik prve številke Zdravniškega vestnika, posvečene SB Izola, v aprilu 2017. Še vedno je sodni izvedenec medicinske stroke. Bil je predsednik regijskega odbora Zdravniške zbornice Slovenije 2004−2012. Aktiven je v društvu Peter Martinc v Kopru.

Glavni smisel delovanja je videl v konkretnem delu za bolnika: v operacijskem traktu, na bolniškem oddelku, v ambulanti, v endoskopiji prebavil, veliko dneh in nočeh v dežurstvu, na področju znanstvenega dela in znanstvenih prispevkov. V slabih razmerah v stari bolnišnici v Izoli in v novi si je še posebej prizadeval za strokovni napredek dela, izobraževanje kadrov, uvajanje sodobne opreme in primeren odnos do bolnika, kar je SB Izola dvignilo na zavidljivo raven.

Aprila 2014 je s sodelavci ustanovil in vodil Ambulanto Pro bono v ZD Koper, ki nudi zdravniško oskrbo osebam brez zdravstvenega zavarovanja. V ambulanti vseskozi aktivno dela enkrat tedensko, seveda kot prostovoljec.

O njegovem delu so dosegljivi javni podatki v WorldCat ldentities.0.

 

Naziv Primarij za dosežke na strokovnem in organizacijskem področju, 2001
Zahvala Splošne in učne bolnišnice Izola za dolgoletno požrtvovalno delo, 2012
Zaslužni član Zdravniške zbornice Slovenije, 2013

Gregorič, M. Stanislav Mahne. (tipkopis). Sporočilo za: Knjižnico Koper. 22. 1. 2019 (citirano 18. 11. 2020). Osebno sporočilo.
Mahne, S. RE: Prošnja za popravke. (elektronska pošta). Sporočilo za: Knjižnico Koper. 1. 12. 2020 (citirano 4. 12. 2020). Osebno sporočilo.

Avtor/-ica gesla: Milan Gregorič, objavila Laura Chersicola, Knjižnica Koper
Datum prvega vnosa: 4. 12. 2020 | Zadnja sprememba: 10. 12. 2020
Prijavi napako