Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

FTIČAR, Jože

FTIČAR, Jože
FTIČAR, Jože

Foto galerija

Rojen:
10. april 1930, Gomilica
Umrl:
30. april 2017, Mekinje pri Kamniku
Poklici in dejavnosti:
Kraji delovanja:
Občina:
Leksikon:

Gimnazijo je končal v Murski Soboti, nato pa na Filozofski fakulteti v Ljubljani študiral slavistiko, srbohrvaščino in ruščino. Diplomiral je leta 1958. Njegova diplomska naloga je bila posvečena duhovniku, jezikoslovcu in politiku Božidarju Raiču (1827 – 1886). Tudi kasneje je o njem napisal več razprav, saj je Raič med prvimi v svojem času pisal tudi o ogrskih Slovencih in pokrajino na obeh straneh poimenoval Pomurje. Jože Ftičar je pod okriljem Inštituta za slovenski jezik pri SAZU že kot študent zbiral narečno gradivo po vaseh Dólinskega in Svetega Martina na Muri (Hrvaška) za Slovenski lingvistični atlas ter za Atlas slovanskih narečij, z dialektologijo pa se je ukvarjal tudi kasneje. Gradivo za prekmursko narečje je najprej zbiral pod mentorstvom Rudolfa Kolariča, kasneje pa je skupaj s prof. Leopoldom Stanékom in Vilkom Novakom na svojem področju sodeloval pri pripravi SSKJ. Nekaj tega gradiva je objavljenega v razlagalnih slovarjih h Godinovemu romanu Bele Tulpike ter v razlagalnih slovarjih v dveh samostojnih narečnih romanih.
Kot lektor igranih filmov je bil najprej zaposlen pri Viba filmu in Triglav filmu. Tudi sam je po romanih Miška Kranjca Povest o dobrih ljudeh in Zemlja se z nami premika napisal filmska scenarija. Kasneje je postal lektor slovenskih prevodov televizijskih filmov na RTV Ljubljana. V slovenščino pa je prevedel še tri romane madžarskih avtorjev.
Svoje poznavanje domače gomiliške govorice in dialektologije na sploh je nadgradil z dvema pisemskima romanoma v tem govoru Za napršnjek vedrine I in II. Zgodbe v gomiliškem govoru pa je sicer že pred tem dolga leta objavljal v koledarju Stopinje. Za naslovnice in platnice Stopinj je prispeval tudi več umetniških fotografij. Objavil je tudi več knjižnih ocen in literarnozgodovinskih člankov o stikih Prekmurcev z ostalimi Slovenci.

Knjižne izdaje (romana):
Za napršnjek vedrine I. Murska Sobota: Založba Stopinje, 2004.
Za napršnjek vedrine II. Murska Sobota: Založba Stopinje, 2006.

Prevodi:
Lajos Zilahy: Nekaj plava po vodi. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1962.
Zsigmond Móricz: Bodi dober do smrti. Murska Sobota: Pomurska založba, 1966.
György Sándor Gál in Vilmos Somogyi: Zgodbe iz dunajskega gozda. Murska Sobota: Pomurska založba, 1976.

Strokovni članki:
Slovenski taborit Božidar Raič – buditelj prekmurskih Slovencev. Svet ob Muri, 1958, let. 3, št. 1-2, str. 25-33.
Slovenci na levi in desni strani Mure in njihovi kulturni stiki. V: Zadravec, F. et al. (ur.). Panonski zbornik. Murska Sobota: Pomurska založba, 1996, str. 117-130.
Vilko Novak v Kleklovih Novinah. Stopinje, 1999, let. 28, str. 116-121.
Božidar Raič – prvi informator o prekmurskem jeziku in slovstvu. V: Kozar, L. ml. (ur.), Pisec sedmerih luči: zbornik s simpozija o Miklošu Küzmiču. Moravske Toplice: Občina; Murska Sobota: Pomurski naddekanat; Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 2005, str. 127-139.
Izseljenski besednjak prekmurščine. Zbornik soboškega muzeja, 2008, let.  11/12, str. 31-40.
Dijaki soboške gimnazije v primežu vojne in okupacije. Stopinje, l2012-2015, let. 41, str. 91-95; let. 42, str. 122-127; let. 43, str. 127 – 132; let. 44, str. 123-129.

Horvat, F. Pri nas žal ni tako, da bi imeli v čislih narečno literaturo. Delo, 1994 (10. marec), let. 36, št. 57, str. 5.
Just, F. Panonski književni portreti 1: Prekmurje in Porabje A – I. Murska Sobota: Franc-Franc, 2006, str. 184-189.
Vugrinec, J. Slavist Jože Ftičar – osemdesetletnik. V: Kerman, B. (ur.), Košičevi dnevi 22. Bogojina: Kulturno-umetniško društvo »Jožef Košič«, 2010, str. 103-105.
Smej, J. In memoriam: prof. Jože Ftičar (1930 – 2017). Stopinje, 2018, let. 47, (str. 198 – 199).

Avtor/-ica gesla: Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota
Datum prvega vnosa: 1. 3. 2018 | Zadnja sprememba: 17. 4. 2020
Jožef Papp. FTIČAR, Jože. (1930-2017). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 23. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/fticar-joze/
Prijavi napako