Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

FILO, Breda

Breda Filo, portret
Breda Filo - Foto: avtor neznan (Vir: Wikipedija)

Foto galerija

Rojena:
10. avgust 1932, Ljubljana
Umrla:
3. februar 1996, Ljubljana
Kraji delovanja:
Občina:

Breda Filo je bila rojena v družini ljubljanskega zdravnika Vladimirja Orla. Leta 1955 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomirala iz grškega in latinskega jezika s književnostjo. Istega leta je pričela svojo poklicno pot kot profesorica latinščine na mariborski Klasični gimnaziji. Ko so leta 1958 klasično izobraževanje zatrli, se je zaposlila na Osnovni šoli Bojana Ilicha. Po dveh letih službovanja na mariborski osnovni šoli je prestopila v knjižničarske vrste in se zaposlila v tedanji Študijski knjižnici, predhodnici današnje Univerzitetne knjižnice Maribor.
Svoje trideset let trajajoče delo v Univerzitetni knjižnici je pričela na oddelku za katalogizacijo in čez štiri leta napredovala na mesto vodje oddelka. Skupaj s sodelavci je skrbela za katalogiziranje in klasificiranje po sistemu UDK. Na njeno pobudo so v knjižnici pričeli izdajati sezname novih knjig in posebno pozornost posvetili izobraževanju knjižničarjev. Uredili so knjižnice mariborskih visokih šol in v knjižničarsko delo uvedli njihove knjižničarje.
Svoje službovanje v Univerzitetni knjižnici Maribor je leta 1973 nadaljevala kot vodja oddelka za delo z uporabniki in bistveno pripomogla k njegovi reorganizaciji. Uredila je zbirko učbenikov, ki so bili predpisani v programih mariborskih višjih in visokih šol ter preuredila informacijsko zbirko. Imela je ključno vlogo pri koreniti spremembi sistema izposoje, sodelovala pa je tudi pri razvoju medknjižnične izposoje. Leta 1980 je izdelala Seznam informacijskih virov v Univerzitetni knjižnici Maribor in pripravila Osnutek standardov za univerzne knjižnice. Sodelovala je pri vzpostavitvi računalniško podprtega sistema izposoje in se ukvarjala z vzpostavitvijo sistema za beleženje podatkov o raziskovalnem delu zaposlenih na Univerzi v Mariboru. Na njeno pobudo so leta 1989 začeli uvajati nove tehnologije in iskanje v tujih on-line bazah podatkov. Ko se je Univerzitetna knjižnica Maribor leta 1988 preselila v novo stavbo, je bistveno pripomogla k reševanju organizacijskih, prostorskih in tehnoloških težav na novi lokaciji.
Vse od svojega prihoda v mariborsko Univerzitetno knjižnico je bila članica Društva bibliotekarjev Slovenije, kjer je prevzela najodgovornejše funkcije. Aktivno je sodelovala v številnih mednarodnih bibliotekarskih organizacijah. Stanovske kolege je vseskozi seznanjala z novostmi v bibliotekarski stroki in nanje prenašala znanje, ki ga je pridobila med obiski evropskih knjižnic.
Svojo bibliotekarsko kariero je obogatila tudi s pedagoškim delom. Na novoustanovljenem Oddelku za bibliotekarstvo Filozofske fakultete v Ljubljani je opravila pionirsko delo pri pripravi predmetov visokošolske in specialne knjižnice ter metodika bibliotekarskega komuniciranja. Oba predmeta je tudi predavala.
Bibliografija Brede Filo obsega več kot 140 enot in priča o njeni izraziti predanosti bibliotekarski stroki. Področja njenih objav so zelo različna, najbolj pa so jo zanimali problemi informacijske službe v knjižnicah. Svoja strokovna razmišljanja je objavljala predvsem v reviji Knjižnica.
Čeprav se je leta 1990 upokojila, je svoje bogato znanje in izkušnje še naprej posredovala stanovskim kolegom in študentom bibliotekarstva vse do svoje prezgodnje smrti.

O njenem izrazitem prispevku k razvoju slovenskega knjižničarstva in Univerzitetne knjižnice Maribor pričajo priznanja in državna odlikovanja kot so Red dela s srebrnim vencem, Zlata plaketa Univerze v Mariboru in Čopova diploma ter številni drugi pridobljeni nazivi.

  • Gabron-Vuk, C. Breda Filo. V: 100 let Univerzitetne knjižnice Maribor: 1903-2003: jubilejni zbornik, 2003, str. 261-275.
  • Hartman, B. Breda Filo: 1932-1996. V: Hartman, B. Maribor – dogajanja in osebnosti, 2009, str. 347-349.
  • Hartman, B. Breda Filo. Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 1996, letn. 40, št. 1, str. 135-136.
  • Hartman, B. Filo, Breda. V: Enciklopedija Slovenije: 3: Eg-Hab. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1989, str. 111-112.
  • Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon: od A do L. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008, str. 248.
  • Sapač, I. Breda Filo in njen prispevek k razvoju slovenskega knjižničarstva. Knjižnica: revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, 2007, letn. 51, št. 3-4, str. 217-240.
  • Sapač, I. Bredi Filo v slovo. Knjižničarske novice, 13. mar. 1996, letn. 6, št. 3, priloga str. 1-7.
  • Sapač, I. Prof. Breda Filo. Večer, 19. feb. 1996, letn. 52, št. 40, str. 11.
Avtor/-ica gesla: Tamara Jurič, Mariborska knjižnica
Datum prvega vnosa: 30. 7. 2018 | Zadnja sprememba: 13. 5. 2020
Tamara Jurič. FILO, Breda. (1932-1996). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 29. 9. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/filo-breda/
Prijavi napako