Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

BRUTI (DE BRUTIS), Agostino (Augustinus)

BRUTI (de BRUTIS) Agostino (Augustinus)
Foto: Portret mnsg. škofa Agostina grofa de Brutija (Škofija Koper)

Foto galerija

Rojen:
januar 1682, Koper (Justinopolis)
Umrl:
5. september 1747, Koper (Justinopolis)
Poklici in dejavnosti:
Kraji delovanja:
Leksikon:

Rodil se je v Kopru v ugledni plemiški družini grofov de Bruti, ki je dala mestu številne cerkvene dostojanstvenike, izobražence in vojščake. Vstopil je v dominikanski red v rodnem Kopru. Teologijo je študiral v Padovi, kovnici vodstvenega kadra Beneške republike. Sprva je opravljal službo konzultorja – svetovalca pri sveti inkviziciji v Kopru. Nakar je bil tajnik beneškima odposlancema Duoda in Cornara v Rimu. Tukaj je navezal stike z višjim klerom, ki je v njem prepoznal razumnega in poštenega človeka in mu zaupal izpraznjeno mesto njegove eminence Cornara in postal veliki komornik njegove svetosti Janeza Frančiška Albanija – papeža Klemna XI., ki je bil tako kot Bruti albanskega rodu. Kasneje je postal prelat dominikanske opatije v mestu Asola, nato je bil imenovan za naslovnega škofa v mestu Hania (Canea) na Kreti, leta 1733 pa ga je Sveti sedež imenoval za škofa ordinarija v Kopru in nasledil škofa Borromea.Sklical je dve škofijski sinodi, povečal koprsko semenišče, kor koprske stolnice, opremil zakristijo, nakupil paramente in dal izdelati orgle ter izdal Sinodalne konstitucije in nekaj pastoralnih pisem. Škofijo je vodil z gorečnostjo, modrostjo in naukom 13 let in 8 mesecev. Umrl je leta 1747, njegovi ostanki počivajo v kapeli Karmelske Matere Božje, v krstilnici sv. Janeza Krstnika (Rotunda), kar izpričujeta dve kamniti plošči in žalni govor, ki ga je napisal mestni literat in govornik Giuseppe Bonzio; leto kasneje je izšel v knjižni obliki na naročilo koprske občine (župan Francesco Verzi) pri tiskarju Stortiju v Benetkah (1748). Na sedežu koprske škofije ga je nasledil škof Sandi.

Napisi na dveh kamnitih ploščah v koprski krstilnici sv. Janeza Krstnika:

Ubi Spiritum Gratie a Deo Accepit
Ibi Terre Corpus Reddiclit
Sibi et Barnabae Fratri
Vicario Generali
Deque huius Familia
Descendibus Sacerdotibus
Augustinus Episcopus XXXIX.

Drugi napis v isti cerkvi:
Hoc Oratorium
Novo Baptismali Fonte constructo
Pavimento Lapidibus Venestius Strato
Sedibus Circum circa Elegantis compositis
Ere.
Augustini C.º de Brutis Episc. Iustinopolit:
Ex Testamento Legato
In Pulchriorem fuit Formam reductum
Anno M. DCCXLVIII.

 

Augustinus Co: de Brutis, Justinopolitanae Diocesis sacrae constitutiones quas in sua prima synodo In Cathedrali celbrata diebus 6.7.8. Maji 1737, promulgandas curavit Ilustrissimus, et Reverendissimus in Christo Pater D. Augustinus Co: De Brutis, Episcopus Justinopolitanus, Comesque Antignani etc, Venetiis MDCCXXXVIII.

Augustinus Co: de Brutis, Appendix in Synodo dioecesana Justinopolis, Venetiis MDCCXXXVIII.

(Občina Koper), Per la magnifica citta’ di Capodistria C. monsignor vescovo Brutti, Capodistria 1745.

Giuseppe BONZIO, Oratione ne’ funerali dell’illustriss. e reverendiss. monsignor Agostino conte Bruti, vescovo di Capodistria, il di’ 7 settembre 1747, Storti, Venezia 1748.

Pietro STANCOVICH, Biografia degli uomini distinti dell’Istria, tomo primo, Trieste 1828, str. 472-473.

Domenico VENTURINI, La famiglia albanese dei conti Bruti, Parenzo 1905, str. 57-58.

Francesco BABUDRI, Cronologia dei vescovi di Capodistria, v: Archeografo Triestino, III serie, Vol. V, Fasc. 1(1909)173-240.

Palača in družina Bruti s knjigami škofa Agostina grofa Brutija = Il Palazzo e la famiglia Bruti coi libri del vescovo Agostino conte Bruti (ur. Peter ŠTOKA), Koper = Capodistria 2014.

Avtor/-ica gesla: Peter Štoka, Knjižnica Koper
Datum prvega vnosa: 31. 5. 2019 | Zadnja sprememba: 28. 7. 2020
Peter Štoka. BRUTI (DE BRUTIS), Agostino (Augustinus). (1682-1747). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 14. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/bruti-de-brutis-agostino-augustinus/
Prijavi napako