Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

JURKO IZ LOKE, –

Nato:
15. stoletje, Škofja Loka?
Morto:
1529, Škofja Loka?
Professioni e attività:
Comune:
Lessico:

Stavbenik pozne gotike. Nadaljuje tradicijo gorenjske stavbarske skupine, ki je v 2. polovici 15. stoletja sezidala dvoranski ladji župne cerkve v Kranju in cerkve sv. Jakoba v Škofji Loki. Njegovo življenje in delo je dobro dokumentirano. Bil je loški meščan, izpričan med leti 1513 do 1529. Največkrat se omenja kot »maurer« (zidar), dvakrat pa tudi kot »steinmetz« (kamnosek), kar je na takratni poklicni lestvici ovrednoteno precej višje. Zapustil nam je le eno izpričano delo – prezbiterij in zvonik crngrobske cerkve, ni pa izključeno, da bi bile njegove tudi nekatere cerkve v okolici Škofje Loke (sv. Andrej nad Zmincem, sv. Barbara nad Puštalom), na vrhniškem in polhograjskem območju.
Crngrobski prezbiterij je kvalitetno delo slovenske poznogotske arhitekture, zasnovano v tradiciji gorenjske dvoranske cerkve in edini troladijski dvoranski prezbiterij na Slovenskem. Je pravokotne oblike, s triosminskim zaključkom in le malo ožji od ladje, trije pari osmerokotnih stebrov ga delijo v tri ladje, v celoti je obokan z osmerorogeljnimi zvezdami, stičišča reber so poudarjena s sklepniki, ti so figuralni in v obliki rozet. O zidavi priča še ohranjena pogodba iz leta 1520, ki so jo z mojstrom sklenili naročniki. To so bili predstavniki loškega gospostva (oskrbnik Rasp in kaščar Siegersdorfer), mesta škofje Loke (mestni sodnik Stingele in mestni svetniki), predstavnik cerkvene uprave (vikar Anton) ter dva cerkvena ključarja kot zastopnika soseske. V pogodbi je precej natančno določen opis nove stavbe (načrt je Jurko predložil že leta 1515) in njena izvedba, tudi podiranje obstoječih treh starih korov, honorar 700 ogrskih goldinarjev, delo mora biti končano v treh letih. Gradnja ni potekala po načrtih, mojster je kmalu po letu 1529 umrl, zato je prezbiterij dokončal stavbenik H. R.

Dela:
1513 sodeloval pri obnovi v potresu 1511 poškodovanega Loškega gradu
1513 ga omenja napis na oknu Tabakarjeve hiši v Železnikih, danes Na plavžu, št. 34
1514 je omenjen v loškem urbarju
1515 začel dela za zidavo prezbiterija romarske cerkve Marijinega Oznanjenja v Crngrobu 1520 sklenil novo, še ohranjeno pogodbo za zidavo tamkajšnjega prezbiterija in zvonika
1521 sodeloval pri zidavi osrednjega stolpa Loškega gradu,
morda sodeloval tudi pri obnovi Homanove hiše na Mestnem trgu v Škofji Loki, št. 1 in 2

J. Veider: Vodič po Crngrobu, Škofja Loka 1936
F. Stele: Crngrob, Ljubljana 1962
E. Cevc: Poznogotski stavbenik Jurko iz Loke, Loški razgledi 1964, l. 11, str. 50-61
Enciklopedija Slovenije, Ljubljana 1990, str. 359
Gotika v Sloveniji, Ljubljana, Ljubljana 1995, str. 89-91
A. Lavrič: Pogodba z mojstrom Jurkom iz Loke za zidavo prezbiterija in zvonika v Crngrobu, Ljubljana 1986, Razprave / SAZU. Razred 1, št. 15, str. 135-153
D. Koman: Crngrob, Ljubljana 2000

Autore/autrice della voce: Mira Kalan, Loški muzej
Data del primo inserimento: 7. 9. 2010 | Ultima modifica: 7. 9. 2010
Mira Kalan. JURKO IZ LOKE, –. (-1529). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 19. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/jurko-iz-loke/
Segnala un errore