Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

ZMAZEK, Boris

ZMAZEK Boris
Foto: osebni arhiv B. Zmazek

Foto galerija

Rojen:
23. oktober 1962, Ptuj, Slovenija
Poklici in dejavnosti:
Kraji delovanja:
Občina:
Leksikon:

Otroška leta je preživel na Ptuju. Med letoma 1969 in 1977 je obiskoval Osnovno šolo Franca Osojnika, leta 1981 pa maturiral na ptujski gimnaziji. Po maturi in po odsluženi vojaški obveznosti (1982) se je vpisal na študij kemije na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani in tam tudi diplomiral (1987). Leta 1992 je na isti fakulteti magistriral na temo Sinteza in karakterizacija halobizmutatov (III) z dvovalentnimi kationi ter strukturne raziskave v sistemu KX-BiX3-H2O (X = Cl, Br), leta 2004 pa na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru zagovarjal še doktorsko disertacijo s področja jedrske tehnike z naslovom Vpliv seizmične aktivnosti na vsebnost radona v termalnih vodah in talnem zraku na izbranih lokacijah v Sloveniji.

Leta 1987 se je kot profesor kemije zaposlil na ptujski gimnaziji. Vsa leta svojega službovanja je zraven poučevanja in znanstvenoraziskovalnega dela veliko časa posvečal popularizaciji kemije med mladimi. Organiziral je številne naravoslovne tabore, bil dolgoletni vodja regijskih in državnih kemijskih tekmovanj za učence osnovnih šol ptujske in ormoške regije ter mentor mladim raziskovalcem in kemikom. V letih 1993–1999 je na ptujski gimnaziji vodil tudi dva odmevna mednarodna projekta Science Across Europe in Education Across Europe. Leta 1998 mu je Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj za uspešno mentorsko delo podelilo priznanje za najboljšega mentorja raziskovalnih nalog v srednjih šolah v letih 1992–1997, leta 2002 pa še plaketo za izjemne dosežke na področju mentorstva. Za svoje uspehe na pedagoškem področju je prejel tudi Žgečevo priznanje (2004).

Leta 1998 je postal zunanji sodelavec Centra za radon na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani ter v okviru mednarodnih projektov za potrebe geoloških, hidrogeoloških in seizmoloških raziskav meril radon v talnem zraku in v termalnih vodah ter opravil prve meritve izotopov helija (3He in 4He) v Sloveniji. Je avtor več izvirnih znanstvenih in strokovnih člankov, kot recenzent pa sodeluje tudi z mednarodnimi znanstvenimi in strokovnimi revijami, kot so Applied Geochemistry, Radiation Measurements, Terrestrial Atmosphere and Oceanic Sciences, Science of the Total Environment in Journal of Environmental Radioactivity. Leta 2008 je bil na Fakulteti za gradbeništvo izvoljen v naziv docent za področje jedrske energetike. Od leta 2008 je predavatelj na Višji strokovni šoli na Ptuju v programu Bionika, od leta 2014 pa predava še na Visoki šoli na Ptuju, program Bionika.

Od leta 1994 naprej je zunanji ocenjevalec splošne mature pri Državnem izpitnem centru, od leta 2008 član Državne predmetne komisije za splošno maturo, od leta 2011 pa tudi član Komisije za pripravo šolskih in državnih tekmovanj iz znanja kemije pri Zvezi za tehnično kulturo Slovenije. Je tudi pisec osnovno- in srednješolskih učbenikov, kot avtor in urednik je sodeloval tudi pri razvoju elektronskih učnih gradiv ter osnovno- in srednješolskih interaktivnih elektronskih učbenikov za kemijo. Že od leta 1987 je tudi član Slovenskega kemijskega društva.

V prostem času je navdušen maratonec in triatlonec.

Dela (izbor):
– Application of decision trees to the analysis of soil radon data for earthquake prediction. V: Applied Radiation and Isotopes, vol. 58 (2003), str. 697–706 (soavtor).
– Radon in soil gas : how to identify anomalies caused by earthquakes. V: Applied Geochemistry, vol. 20, (2005), str. 1106–1119 (soavtor).
– Coping with radon problem in a private house. V: Building and Environment, vol. 42, no. 10 (2007), str. 3685–3690 (soavtor).
– Kemija 1, i-učbeniki za 1. letnik SŠ, 2014 (urednik, soavtor).
– Kemija 2, i-učbeniki za 2. letnik SŠ, 2014 (urednik, soavtor).

– Priznanje ZRS Bistra Ptuj za najboljšega mentorja raziskovalnih nalog v srednjih šolah v letih 1992–1997 (1998)
– Plaketa ZRS Bistra Ptuj za izjemne dosežke na področju mentorstva (2002)
– Žgečevo priznanje za izjemne uspehe na pedagoškem (2004)

B. Zmazek: Prispevek za biografski leksikon Spodnjepodravci.si, oktober 2015 (hrani arhiv KIPP).
B. Zmazek (intervjuvanec), F. Lačen (oseba, ki intervjuva): Kemija v službi raziskav o potresih, Štajerski tednik, 20. jan. 2005, str. 14.
B. Zmazek (intervjuvanec), M. Zupanič (oseba, ki intervjuva): Za dveurno videokonferenco se skriva veliko dela : gimnazijci v avstrijskem Gradcu, Tednik, 16. feb. 1995,  str. 27.

 

Avtor/-ica gesla: Melita Zmazek, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Datum prvega vnosa: 21. 5. 2019 | Zadnja sprememba: 4. 1. 2021
Melita Zmazek. ZMAZEK, Boris. (1962-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 27. 5. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/zmazek-boris/
Prijavi napako