Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

ZAGOREC CSUKA, Judit

ZAGOREC CSUKA, Judit
ZAGOREC CSUKA, Judit

Foto galerija

Rojena:
24. marec 1967, Murska Sobota
Poklici in dejavnosti:
Kraji delovanja:
Občina:
Leksikon:

Odraščala je v Genterovcih, kjer je obiskovala tudi osnovno šolo. Po končanem srednješolskem izobraževanju družboslovno-jezikovne smeri v Lendavi je na Filozofski fakulteti Loránda Eötvösa v Budimpešti študirala madžarski jezik s književnostjo in bibliotekarstvo. Po uspešno končanem študiju je delala kot novinarka pri tedniku Népújság v Lendavi, nato se je na DOŠ I Lendava zaposlila kot bibliotekarka. Raziskuje založniško dejavnost, publicistiko in knjižničarstvo madžarske narodne skupnosti v Sloveniji v letih 1945–2004. Leta 2006 je doktorirala na Filozofski fakulteti Univerze Loránda Eötvösa v Budimpešti. Naslov njene doktorske disertacije je A szlovéniai magyar könyvkiadás-, sajtó- és könyvtártörténet 1945-től 2004-ig (Zgodovina izdajanja madžarskih knjig, publicistike in knjižničarstva od 1945 do 2004). Disertacija je leta 2007 izšla še v knjižni obliki kot monografija z obsežnim povzetkom v slovenščini. V slovenščini so objavljeni tudi njeni številni strokovni članki in študije. Objavila je kulturnozgodovinsko raziskavo kulta Zrinjskih v madžarski literaturi (2009) ter pripravila monografijo slikarja Zoltána Gáborja (2002).
Leta 2010 je bila urednica strokovne publikacije z naslovom Narodnostne knjižnice v Sloveniji in njihovi partnerski odnosi v okviru Evropske unije. Od 2006 dalje je pri Akademiji znanosti in umetnosti v Budimpešti zunanja (pridružena) članica in zastopa sekcijo znanstvenikov s področja knjižničarstva. Je tudi članica Pomurske akademske znanstvene unije (PAZU). Od leta 2012 je habilitirana lektorica madžarskega jezika in med drugim predava na Univerzi v Mariboru na Katedri za prevodoslovje in medkulturne študije. Od 2015 je članica Društva pisateljev Madžarske. Do sedaj je objavila sedem pesniških zbirk v madžarskem jeziku, tri v slovenskem jeziku in dve prozni deli v madžarščini. Dobila je tudi status raziskovalke v Sloveniji. Njena bibliografija je vključena v podatkovno bazo za raziskovalce SICRIS, leposlovna dela pa so vodena v online katalogu COBISS.
Leta 2018 je izšla zgoščenka z njenimi pesmimi pod naslovom Po sledeh čudežnega jelena (A csodafiúszarvas nyomában). Istega leta je izdala dvojezično pesniško zbirko z naslovom Enigma. Z družino živi in dela na Kapci.

Samostojne izdaje:
Viharverten (Potepana v viharju). Lendava: Zavod za kulturo madžarske narodnosti, 1997.
Kiűzve az édenből (Izgnana iz raja). Lendava: Zavod za kulturo madžarske narodnosti, 2003.
Portret akademskega slikarja Zoltana Gaborja. Lendava: Zavod za kulturo madžarske narodnosti, 2002.
V ognjenem kresu. Lendava: samozaložba, 2001.
Slepci na zemljevidu. Murska Sobota: Franc-Franc, 2003.
V sebi zate. Murska Sobota: Franc-Franc, 2010.
Sivatagi szélben. Pilisvörösvár – Kapca, Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Kapcai Helyi Közösség, 2011.
Új horizontok, Novi horizonti, Neue Horinzonte, válogatott verseskötet. Pilisvörösvár, Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, 2013.
A fény győzelme, levélregény. Pilisvörösvár, Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, 2015.
Ismeretlen vadászmezők: pesmi in prevodi. Pilisvörösvár, Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, 2015.
A szív akkumulátora, novele. Pilisvörösvár, Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, 2017.
Enigma: izbrane pesmi. Lendava: Zavod za kulturo madžarske narodnosti, 2018.

Prevodi:

Huzjan, Š. Podaj roko svetlobi = Nyújts kezet a fénynek. Lendava, 2003.
Lainšček, F. Posončnice = Napraforgó-alkonyat = Suncogledice = Sonnenwenden. Murska Sobota, 2005.
Car, E. A gólyák is elpusztulnak = Štrki umirajo. Dobrovnik, Pilisvörösvár, 2009.
Znanstvene in strokovne publikacije:
A Zrínyiek nyomában (Po sledeh Zrinskih). Pilisvörösvár, 2003.
A szlovéniai magyar könyvillusztrátorok (Ilustratorji madžarskih knjižnih izdaj v Sloveniji). Lendava, 2003.
A szlovéniai magyar könyvkiadás-, sajtó-és könyvtártörténet (Zgodovina madžarskega založništva, tiska in knjižničarstva v Sloveniji). Lendava, 2007.
A családom anyanyelve a muravidéki magyarok identitása tükrében (Materni jezik moje družine v luči identitete prekmurskih Madžarov). Pilisvörösvár, 2008.
Tragom Zrinskih. Zagreb, 2009.
A muravidéki magyar könyvek világa (Svet prekmurskih madžarskih knjig). Pilisvörösvár–Lendava, 2010.
A szlovéniai magyar nemzetiségi könyvtárak stratégiája és menedzsmentje (Strategija in menedžment knjižničarstva madžarske narodnosti v Sloveniji). Pilisvörösvár: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület; Kapca: Krajevna skupnost, 2012.
Digitalizacija madžarskega domoznanskega in leposlovnega gradiva v Prekmurju = Digitisation of the hungarian local history resources and fiction in Prekmurje region. V: Informacijski viri in storitve knjižnic v elektronskem okolju. Strokovno posvetovanje Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Portorož, 24.–26. oktober 2005 = Professional Conference of Union of Associations of Slovene Librarians, Portorož, October 24–26, 2005. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2005, str. 133-149.
Narodnostne knjižnice v Sloveniji v ogledalu procesa evropske integracije. V: Kisebbségi oktatás és gyermekirodalom. Pilisvörösvár: Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület, 2003, str. 168-179.
Stanje šolskih knjižnic v Pomurju. Referat s Kongresa šolskih knjižničarjev Slovenije »Šolske knjižnice včeraj, danes, jutri«, Radenci, 21.–23. oktober 2004. V: Šolska knjižnica, 2014, št. 3, str. 233–237.
Dvojezične šolske knjižnice na področju Pomurja, na katerem živi madžarska narodnost. Radenci, 16.–18. oktober 2008. Šolska knjižnica, 2008, št. 3–4, str. 186.
Az szépirodalom önismereti és gyógyító ereje. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2017.
Nyelvi mozaikok a muravidéki magyar nyelvben. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2019.

Just, F. Literarna ustvarjalnost madžarske narodne skupnosti v Sloveniji in literarni portret Judit Zágorec Csuka. Murska Sobota: Franc-Franc, 2006, str. 123-136.
Titan, R. “Sem madžarska pesnica, ki živi v Sloveniji, ker sem se tu pač rodila. Dialogi, 2002, let. 38, št. 7/8, str. 5-13.
Podatke je posredovala tudi avtorica sama.

Avtor/-ica gesla: Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota
Datum prvega vnosa: 20. 8. 2019 | Zadnja sprememba: 21. 6. 2022
Jožef Papp. ZAGOREC CSUKA, Judit. (1967-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 2. 7. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/zagorec-csuka-judit/
Prijavi napako