Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

TURNŠEK (roj. KERČMAR), Dragica

DRAGICA TURNŠEK - Vir: SAZU

Foto galerija

Rojena:
6. avgust 1932, Šalamenci
Umrla:
11. september 2021, Ljubljana
Poklici in dejavnosti:
Kraji delovanja:
Občina:
Leksikon:

Kot izhaja iz biografije, objavljene v knjigi Nevidna univerza, je otroštvo preživela v rojstni vasi in osnovno šolo obiskovala v sosednjih Pečarovcih. Po končani gimnaziji v Murski Soboti se je vpisala na Naravoslovno fakulteto, smer geologija in paleontologija, kjer je diplomirala 1958 in leta 1965 svoje znanstveno delo nadgradila z doktoratom. Njeno službeno mesto je bilo pretežno v Geološkem inštitutu SAZU oz. v Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca ZRC SAZU. Sprva je bila zaposlena kot laborantka, z leti pa je napredovala do naziva znanstvene svetnice. Od leta 1983 – 1992 je bila upravnica tega inštituta.
Med letoma 1971 in 1972 si je strokovne izkušnje nabirala kot Humboldtova štipendistka v Stuttgartu, kasneje pa še v Angliji, na Irskem, v Švici, Avstriji in na Poljskem. Raziskave je objavljala v domačih in tujih revijah in na predavanjih, med drugim v Budimpešti, Erlangenu (Nemčija) in Washingtonu. Več njenih študij je objavljenih v zbirki Razprave SAZU. Izredna članica SAZU je postala leta 1985, v naziv redne članice pa je bila izvoljena leta 1993. Bila je tudi redna članica Evropske akademije znanosti in umetnosti s sedežem v Salzburgu.
Njeno znanstveno delo je temeljilo predvsem na raziskovanju fosilov koral v geološki zgodovini Zemlje (mezozoik in znotraj njega obdobje jura) na območju Dolenjske, Notranjske in Primorske. Raziskave okamnin ožigalkarjev je opravljala tudi izven Slovenije, v Španiji, Franciji, Italiji Romuniji in celo ZDA.

Podrobna biografija Dragice Turnšek je objavljena v zborniku SAZU iz leta 2013 in na spletni strani SAZU (gl. Viri in literatura ter Zunanje povezave).

 

Dela (izbor knjižnih izdaj):

Prispevek k paleoekologiji jurskih hidrozojev v Sloveniji. Ljubljana: SAZU, 1969.
Kredni hidrozoji z Zlatibora v zahodni Srbiji. Ljubljana: SAZU, 1970.
Devonska stromatoporoidna favna s Karavank. Ljubljana: SAZU, 1970.
Zgodnjejurske korale iz južne Slovenije. Ljubljana: SAZU, 1973.
Spodnjekredni hidrozoji in hetetide v Provansi južnovzhodne Francije. Ljubljana: SAZU, 1973.
Medsebojna primerjava zgornjekrednih eksogir iz Slovenije in Alžirije. Ljubljana: SAZU, 1973.
Spodnjekredne korale, hidrozoji in hetetide z Banjške planote in Trnovskega gozda. Ljubljana: SAZU, 1974.
Geološke in paleontološke raziskave koralnega nahajališča v subbetiški spodnji juri pri Murciji (južna Španija). Ljubljana: SAZU, 1975.
Knidarijska favna iz senonijske breče na Banjški planoti. Ljubljana: SAZU, 1976.
Solitarne senonijske korale iz Stranic in z Medvednice. Ljubljana: SAZU, 1978.
Senonijske kolonijske korale iz biolititnega kompleksa v Orešju na Medvednici. Ljubljana: SAZU, 1978.
Spodnjekredni knidariji iz vzhodne Srbije. Ljubljana: SAZU, 1981.
Mezozojske korale Slovenije. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 1997.

 

Nagrada Sklada Borisa Kidriča (1967)
Red dela z zlatim vencem (1987)
Plaketa Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije (2010)

 

Sitar, S. Sto slovenskih znanstvenikov, zdravnikov in tehnikov. Ljubljana: Prešernova družba, 1987, str. 260 – 261.
Pavlovec, R. Dragica Turnšek. Enciklopedija Slovenije 13 (1999), str. 411.
Bila sem kot navita: Dragica Turnšek, doktorica znanosti, paleontologinja. Naša žena (december 1999), str. 18 – 19.
Žunec, B. Dr. Dragica Turnšek. V Nevidna univerza: doktorji znanosti iz sveta ob Muri. Murska Sobota: Franc-Franc, 2003, str. 157.
Dragica Turnšek: V Slovenska akademija znanosti in umetnosti ob petinsedemdesetletnici: biografski zbornik: 1938 – 2013, str. 249 – 250. Ljubljana: SAZU, 2013.

 

Članek je povzet po navedenih virih.

 

Avtor/-ica gesla: Julijana Vöröš, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
Datum prvega vnosa: 28. 9. 2021 | Zadnja sprememba: 26. 1. 2022
Julijana Vöröš. TURNŠEK (roj. KERČMAR), Dragica. (1932-2021). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 12. 8. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/turnsek-dragica/
Prijavi napako