Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

TRILAR, Tomi

Tomi Trilar
Foto: Gabrijel Seljak

Foto galerija

Rojen:
14. februar 1962, Kranj
Poklici in dejavnosti:
Kraji delovanja:
Občina:

Osnovno šolo je obiskoval v Stražišču in šolanje nadaljeval na gimnaziji Kranj. Avgusta leta 1982 se je vpisal na študij biologije na Oddelku za biologijo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani. Iz biologije je diplomiral julija 1987 (Diplomska naloga: Ocena velikosti populacije malih sesalcev na Ljubljanskem barju). Oktobra 1987 se je vpisal na podiplomski študij biologije na Oddelku za biologijo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani. Magisterij iz biologije je uspešno zaključil decembra leta 1991 (Magistrska naloga: Populacijska gostota, biomasa in reprodukcija malih sesalcev dinarsko bukovo jelovega gozda na Snežniku v letih 1988 do 1990). Doktorat iz biologije je opravil januarja leta 1995 (Doktorska disertacija: Ektoparaziti v gnezdih polha (Glis glis) in mestne lastovke (Delichon urbica) ter njihova vektorska vloga).

Septembra 1987 se je zaposlil v Prirodoslovnem muzeju Slovenije kot mladi raziskovalec. Junija 1992 je pridobil strokovni naziv kustosa za entomologijo. Junija 1997 je pridobil strokovni naziv višji kustos. Januarja 1995 je postal vodja Kustodiata za nevretenčarje in januarja 2000 Slovenskega arhiva živalskih zvokov. Marca 2000 je pridobil strokovni naziv muzejski svetovalec. Junija 2008 je pridobil strokovni naziv muzejski svetnik.

Dr. Tomi Trilar je velik poznavalec živali (predvsem žuželk in ptic) in ljubezen do njih ohranja tudi pri svojem delu. Ukvarja se s stvarmi, ki so ga veselile v mladosti, kot so opazovanje narave, fotografiranje, snemanje živalskih zvokov. V Prirodoslovnem muzeju je vodja Kustodiata za nevretenčarje, kjer kot kustos v muzeju skrbi za zbirke nevretenčarjev. Je vodja Slovenskega arhiva živalskih zvokov, glavni cilj je zbrati posnetke petja in oglašanja vseh živalskih vrst, ki proizvajajo zvok in živijo na našem ozemlju. Njegovo delovno področe zajema: ektoparaziti ptic (Aves) in sesalcev (Mammalia). Taksonomija in favnistika bolh (Siphonaptera), klopov (Acarina: Ixodidae) ter muh kožuharic (Hippoboscidae, Diptera) Palearktika. Bioakustika pojočih škržadov (Hemiptera: Cicadidae) in ptic (Aves). Raziskuje ekologijo ciklusov zoonoz (bolezni, ki se z živali prenašajo na človeka). Pri svojem terenskem delu je doživel veliko nepozabnih trenutkov v naravi, prepotoval mnogo sveta in na znanstvenih konferencah spoznal zanimive ljudi.

Aktivno se udejstvuje v različnih društvih. Bil je eden izmed ustanovnih članov Društva za opazovanje  in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). Ves čas je trdno povezan z delovanjem društva, na začetku je bil tajnik, kasneje pa član v nadzornem svetu. Marca 1985 je organiziral in predsedoval Tretji konferenci ornitologov Jugoslavije. Bil je ustanovni član Zveze ornitoloških društev Jugoslavije in od ustanovitve 1987 do njenega prenehanja 1992 tudi član Izvršilnega odbora. Je član  ICOM-a, Slovenskega muzejskega društva, Prirodoslovnega društva Slovenije, Društva biologov Slovenije, Ornitološkega društva Ixobrychus, Slovenskega entomološkega društva Štefana Michielija, Slovenskega odonatološkega društva, Societas Herpetologica Slovenica – Društva za preučevanje dvoživk in plazilcev, Društva za varstvo in proučevanje netopirjev Slovenije, Društva za proučevanje in varstvo metuljev Slovenije. Član uredniških odborov Acta entomologica slovenica, Exuviae, Acrocephalus in Svet ptic.

Sodeluje v različnih projektih tudi mednarodnih (izbor):

  • Genetske raznolikosti bakterije Borrelia burgdorferi sensu lato v Sloveniji (2003-2005)
  • Predstavitev in javni dostop do zbirk o biotski raznovrstnosti Slovenije (2002-2004)
  • Podnebne spremembe in preučevanje pojavnosti ter karakterizacija virusa Zahodnega Nila pri pticah in dvoriščni perutnini v Sloveniji (2009-2010)
  • Detekcija virusov influence tipa A v okoljskih vzorcih, krmi in nastilju ter priprava algoritma za diagnostiko influence pri prašičih (2018-2021)
  • SiiT: Interaktivna določevalna orodja za šole: spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju – Program čezmejnega sodelovanje Slovenija-Italija 2007-2013 (2011-2014)
  • AthenaPlus: Access to Cultural Heritage Networks for Europeana – EC – CIP Best Practice Networks (2013-2015)
  • Athena: Access to Cultural Heritage Networks Across Europe (2008-2011)
  • KeyToNature (KljučDoNarave) – EC program eContentplus (2007-2010)
  • Studies on the biodiversity of Auchenorrhyncha (leafhoppers and planthoppers) of Slovenia (13/ 2004, 22/2005) – British Council – Partnership in Science Project (2004-2005)
  • Digitisation of Slovenian Natural History Collections – GBIF seed money (2003-2004)

Izbor del:

Ljubljansko barje: skrivnostni svet živalskega oglašanja, 1999 (CD)
Gozdne ptice Slovenije, 2002 (CD)
Slovenske žabe, 2003 (CD)
Narava na dlani. Gozdne ptice Slovenije: žepni vodnik, 2009 (soavtor)
Žabe in paglavci, 2010 (soavtor)

Nagrada Zlati legat za najboljše slovensko delo s področja ornitologije v letu 2002 za zvočni cede Gozdne ptice Slovenije. Prva nagrada na razstavi Narava 2005 fotografskega društva Grča za diapozitiv Muha. Valvasorjevo priznanje za leto 2007 za izvirno izvedbo razstave Skrivnosti gozda v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Zlati znak Slovenskega entomološkega društva Štefana Michielija (podeljen v letu 2015). Valvasorjevo priznanje za leto 2017 za izvirno izvedbo razstave Naše malo veliko morje v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju v letu 2017, ki ga podeljuje Slovenska znanstvena fundacija.

Jančar, T. in Prosenc, K. (2010). Dr. Tomi Trilar, ornitolog. Svet ptic, let. 16, št. 1, str. 34-35.

Trilar, T. RE. Življenjepis. (elektronska pošta). Sporočilo za Mestno knjižnico Kranj 25. 8. 2021 (citirano 31. 8. 2021). Osebno sporočilo.

Trilar, T. Z mikrofonom za živalskimi glasovi: Dr. Tomi Trilar (citirano 31. 8. 2021). Dostopno na naslovu: https://www.delo.si/novice/znanoteh/z-mikrofonom-za-zivalskimi-glasovi/

 

 

Avtor/-ica gesla: Marjeta Gros, Mestna knjižnica Kranj
Datum prvega vnosa: 1. 9. 2021 | Zadnja sprememba: 10. 9. 2021
Marjeta Gros. TRILAR, Tomi. (1962-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 25. 9. 2021) Dostopna na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/trilar-tomi/
Prijavi napako