Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

TOMAN, Mihael Jožef

TOMAN Mihael Jožef
Foto: Igor Zaplatil

Foto galerija

Rojen:
13. marec 1953, Kamna Gorica
Poklici in dejavnosti:
Kraji delovanja:
Občina:
Leksikon:

Že od rojstva živi v Kamni Gorici na Gorenjskem. Gimnazijo je obiskoval v Kranju. Biologijo je študiral na Biotehniški fakulteti (BF), Oddelku za biologijo, kjer leta 1978 diplomiral. Istega leta se je zaposlil kot asistent-stažist na kemijskem inštitutu Borisa Kidriča v Ljubljani. Leta 1982 je zagovarjal magistrsko nalogo, doktoriral pa na Univerzi v Ljubljani leta 1987. Kot docent za področje Ekologija vodnih ekosistemov je bil habilitiran leta 1988. Izredni profesor je postal leta 1993, v rednega profesorja Univerze v Ljubljani za področje Ekologija in varstvo voda je bil izvoljen 1998. leta. Predava na Oddelku za biologijo v dodiplomskem in podiplomskem programu in kot gostujoči profesor na Oddelku za krajinsko arhitekturo BF ter na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo na študijski smeri Vodarstvo in komunalno inženirstvo ter na doktorskih programih Varstvo okolja in Bioznanosti.

Bibliografija vsebuje prek 320 bibliografskih enot predvsem s področja ekologije in varstva okolja. Bil je mentor 13 doktorantom, 8 magistrantom in prek 80 diplomantom. Objavil je 31 izvirnih znanstvenih člankov v mednarodnih revijah in 15 strokovnih člankov. Predaval je na 70 kongresih, sodeloval v televizijskih in radijskih dogodkih. Znanstveno raziskuje biološke procese in življenjske združbe v tekočih in stoječih celinskih vodah ter bioloških čistilnih napravah. Raziskuje tudi evtrofikacije in biološkega ocenjevanja vodotokov. Sodeluje pri raziskavah kroženja in pretvorb živega srebra v vodnih ekosistemih.

Več let se je izpopolnjeval na Univerzi v Copenhagnu, s katerimi še raziskovalno sodeluje. Zadnja leta sodeluje tudi z Zoološkim inštitutom Ruske akademije znanosti v St. Petersburgu. Bil je član raziskovalne odprave na Aralsko jezero. Dejavno se vključuje v aktivnosti reševanja tega jezera. Strokovno sodeluje z Ministrstvom za okolje in prostor. Je recenzent različnih aplikativnih nalog s področja varstva okolja. Sodeluje z inštitucijami pri presojah vplivov na okolje in kot član republiške komisije za fitofarmacevtska sredstva pokriva področje ekologije in ekotoksikologije. Sodeloval je pri prevodih nekaterih naravoslovnih knjig in pri Enciklopediji Slovenije. Na Biotehniški fakulteti vodi Skupino za limnologijo. Trenutno je dekan Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Bil je tudi predstojnik Oddelka za biologijo, prodekan Biotehniške fakultete in predstojnik Katedre za ekologijo in varstvo okolja. Je član več ekoloških društev doma in v tujini.

Od leta 1980 sodeluje s srednjimi šolami pri organiziranju in vodenju naravoslovnih dni. Napisal je priročnik za srednje šole Spoznajmo naše vode, ki že dolga leta služi za terensko delo dijakov in učiteljev. Vabljen je za predavatelja na simpozije, ki jih organizira Zavod za šolstvo na različne naravoslovne teme. Pripravil je učbenik Ekologija z varstvom okolja za srednje šole tehničnih usmeritev.

Vir: zapis Mihaela J. Tomana, december 2011, Kamna Gorica

Biologija celice in ekologija z varstvom okolja : učbenik za biologijo v srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šolah, 2012 (soavtor)
Kamna Gorica na nakovalu časa: ob 500-letnici prve neposredne omembe kraja v pisnih virih, 1999 (fotografije Mihael J. Toman)

Prejel je univerzitetno Prešernovo nagrado za diplomsko delo, Krkino nagrado za raziskovalno delo in nagrado občine Ljubljana za inovacije na področju ekologije in varstva okolja.

A. Gorza, S. Jereb, T. Vesel: Čudoviti vrtovi Slovenije : 26 zasebnih okrasnih vrtov, Ljubljana 2010, str. 34-39
Osebnosti, veliki slovenski biografski leksikon, od M do Ž, Ljubljana 2008, str. 1180
D. Bajt: Slovenski kdo je kdo, Ljubljana 1999, str.548

Avtor/-ica gesla: Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj
Datum prvega vnosa: 19. 12. 2011 | Zadnja sprememba: 31. 8. 2020
Miran Lola Božič. TOMAN, Mihael Jožef. (1953-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 25. 5. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/toman-mihael-jozef/
Prijavi napako