Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

TETIČKOVIČ, Franc

TETIČKOVIČ Franc
Foto: osebni arhiv

Foto galerija

Rojen:
5. avgust 1930, Gruškovec
Umrl:
31. marec 2016, Ptuj
Poklici in dejavnosti:
Kraji delovanja:
Občina:
Leksikon:

Po končani osnovni šoli pri Sv. Barbari v Halozah (Cirkulane) je po treh letih dela na očetovem posestvu končal nižjo veterinarsko šolo v Ljubljani in se leta 1949 zaposlil v veterinarski službi Direkcije državnih posestev mariborske oblasti. V tem letu je bil premeščen na Ministrstvo za kmetijstvo LRS – upravo za veterinarsko službo v Ljubljani, kjer je delal do vpisa v srednjo veterinarsko šolo v šolskem letu 1950/1951 in maturiral leta 1954 kot veterinarski tehnik ter se zaposlil na Veterinarskem zavodu Ptuj.

Med letoma 1960 in 1961 je bil predsednik Občinskega komiteja Ljudske mladine Slovenije na Ptuju. Od začetka leta 1961 do vpisa na prvo stopnjo VŠPV v Ljubljani je bil sekretar Občinskega odbora SZDL Ptuj. Po študiju je bil med letoma 1965 in 1967 organizacijski sekretar v komiteju ZKS Ptuj, nato strokovni delavec, v obdobju 1969–1973 pa sekretar Občinskega komiteja ZKS Ptuj. Leta 1974 je bil direktor splošno kadrovskega sektorja v Kmetijskem kombinatu Ptuj in namestnik glavnega direktorja KK Ptuj.
Med drugimi zadolžitvami v tej organizaciji je bil glavni in odgovorni urednik skupnega časopisa (SOZD KPK Ptuj) Naša pot. Od 1974 do 1977 je izredno študiral na drugi stopnji FDV v Ljubljani in študij končal z diplomo iz sociologije. Leta 1977 je bil imenovan za družbenega pravobranilca samoupravljanja za občini Ptuj in Ormož. Aprila 1982 je bil izvoljen za predsednika Skupščine občine Ptuj in opravljal to zadolžitev do konca mandata leta 1986.
Z junijem se je zaposlil kot direktor splošno kadrovskega sektorja v Perutnini Ptuj in to funkcijo opravljal do upokojitve leta 1990.

Pri vseh zadolžitvah, ki jih je imel v političnih organizacijah, občinski skupščini in delovnih organizacijah, je bil med aktivnimi pobudniki in izvajalci načrtov za hitrejši gospodarski in družbeni razvoj takratne velike ptujske občine. Razvile so se kmetijske, industrijske, trgovske in druge delovne organizacije ter obrtne delavnice v ptujski občini. Veliko je bilo narejenega na področju komunalne in cestne infrastrukture. V družbenih dejavnostih, šolstvu, zdravstvu, socialno varstvenih dejavnostih so bila v tistem obdobju vložena precejšnja sredstva v objekte, opremo in kadre. V zdravstvu so bili zgrajeni novi bolnišnični objekti, v krajevnih skupnostih pa objekti za osnovno zdravstveno varstvo. V osnovnem šolstvu je letno zaključilo šolanje okrog tisoč učencev. Le manjši del se je vpisoval v srednje šole. Zato je bilo precej osnovnih šol obnovljenih in nekaj na novo zgrajenih. Osnovno šolstvo je bilo financirano z občinskimi sredstvi in nastala je velika razlika v plačah med občinami, ki so bile bolj oziroma manj razvite. To je leta 1968 povzročilo stavko učiteljev na osnovnih šolah, kar je bilo za socializem nekaj nesprejemljivega, zato je imela stavka velik odmev v celotni državi Jugoslaviji.
Da bi se vpisalo v srednje šole čim več osnovnošolcev, so si v tem obdobju prizadevali za prostor, opremo, kadre in nove vzgojno-izobraževalne programe. Tudi za srednje šolstvo ni bilo ustreznih prostorov in opreme, zato je akcija za izgradnjo srednješolskega centra potekala v treh fazah. Izgradnja je bila financirana iz samoprispevka občanov, ki so ga sprejeli na treh referendumih.

Poleg vseh zadolžitev je opravljal še druge dolžnosti. V zboru občin Skupščine Socialistične republike Slovenije je bil v mandatnem obdobju 1974–1978 delegat ptujske občine ter v mandatnem obdobju 1986–1990 član in podpredsednik odbora za družbeno politični sistem v tem zboru. V skupnosti slovenskih občin je bil eno mandatno obdobje član predsedstva te skupnosti v Ljubljani.
Leta 1962 je bil je pobudnik in soustanovitelj Radia Ptuj. Bil je glavni in odgovorni urednik monografije Perutnina Ptuj 1905–1990, monografije o gospodarskem in družbenem razvoju ptujske občine po drugi svetovni vojni. Skupaj z dr. Cvetkom Dopliharjem, glavnim direktorjem KK Ptuj, sta bila močna zagovornika, da KK prevzame izgradnjo ptujskih toplic. Bil je med pobudniki za izdajo monografije o ptujskih slikarjih leta 1985, med pobudniki za izdajo V. Ptujskega zbornika, skupaj s predlogom odloka o financiranju in izhajanju zbornika. Bil je pobudnik za izdajo zbornika Cirkulane, svet Belanov, hkrati tudi član uredniškega odbora. Bil je med pobudniki za obeležitev 50. obletnice Veterinarskega zavoda Ptuj z izdajo zbornika (za katerega je napisal prispevek o razvoju veterine na Ptujskem). Bil je med odgovornimi pripravljavci stalne zbirke del slikarja akademika Franceta Miheliča na Ptuju, ki je bila postavljena na ptujskem gradu in 26. aprila 1984 odprta za javnost.

Bil je predsednik Sveta Višje agronomske šole v Mariboru.

Prejel je veliko odlikovanj in priznanj ter je dobitnik zlate plakete občine Ptuj (1987).

F. Tetičkovič: Prispevek za biografski leksikon Spodnjepodravci.si, junij 2015 (hrani arhiv KIP).

Avtor/-ica gesla: Taja Bračič, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Datum prvega vnosa: 16. 11. 2016 | Zadnja sprememba: 8. 5. 2020
Taja Bračič. TETIČKOVIČ, Franc. (1930-2016). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 20. 5. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/tetickovic-franc/
Prijavi napako