Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

ŠMITEK, Zmago

ŠMITEK Zmago
Foto: Gorazd Kavčič

Foto galerija

Rojen:
januar 1949, Kropa
Umrl:
18. april 2020, Kropa
Kraji delovanja:
Občina:
Leksikon:

Etnolog in kulturni antropolog, ki je s svojim obsežnim znanstvenim in pedagoškim opusom pomembno prispeval k samospoznavanju Slovencev, v odnosu do nas samih in v naši interakciji s kulturami sveta.

Rojen je bil leta 1949 v Kropi. Leta 1973 je diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani, iz etnologije in zgodovine umetnosti. Isto leto je postal stažist na Oddelku za etnologijo Filozofske fakultete in bil leta 1974 izvoljen za asistenta. Leta 1979 je opravil magisterij (Delitev dela kot sestavina socialne kulture Vitanja) in leta 1983 doktorat (Obzorje Slovencev na področju neevropskih kultur). Med drugim se je izpopolnjeval tudi v Indiji, na univerzi v New Delhiju. Leta 1990 je napredoval v naziv izrednega profesorja za neevropsko etnologijo in etnologijo Evrope in leta 1995 v rednega profesorja za neevropsko etnologijo in antropologijo religije. Nekaj let je opravljal tudi funkcijo predstojnika oddelka. Dejaven je bil tudi po upokojitvi – od konca leta 2012 se je kot zaslužni profesor posvečal študentom na podiplomski stopnji.

Temeljna področja njegovega raziskovanja so bila zgodovina slovenske etnologije in kulturne antropologije, religija, primerjalna mitologija, kultura Slovencev in Slovanov ter stiki Slovencev z neevropskimi kulturami, predvsem s kulturo Azije. Ne le v slovensko etnologijo in kulturno antropologijo, ampak tudi v širšo humanistiko in družboslovje je uvajal povsem novo tematiko – stike Slovencev z neevropskimi svetovi, raziskave neevropskih kultur ter komparativno mitološke povezave slovenskih in indoevropskih mitoloških predstav. Raziskoval je tudi antropologijo religije in kulturne elemente Indije ter drugih azijskih držav. Zadnja leta svojega življenja je posvetil preučevanju ključnega vprašanja današnjega časa – načina sobivanja človeka z naravnim okoljem.

Zmago Šmitek je bil pobudnik in soorganizator Mednarodnega etnološkega mediteranskega simpozija, ki je več kot desetletje, od leta 1994, potekal v Piranu. Bil je izredno plodovit avtor, saj je poleg samostojnega avtorstva, soavtorstva ali uredništva prek dvajsetih knjig objavil več kot sto znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov. Ob tem je bil aktiven član več domačih in tujih strokovnih društev in uredniških odborov revij.

 

Dela:
Obzorje Slovencev na področju neevropskih kultur: doktorska disertacija, 1983
Klic daljnih svetov: Slovenci in neevropske kulture, 1986
Kruh in politika: poglavja iz etnologije Vitanja, 1987 (soavtor)
Poti do obzorja: antologija slovenskega potopisa z neevropsko tematiko, 1987
Dvanajst velikih Slovencev, 1994 (soavtor)
Srečevanja z drugačnostjo: slovenska izkustva eksotike, 1995
Kristalna gora: mitološko izročilo Slovencev, 1998
Odkod je ta naš svet?: zakladnica slovenskih pripovedi, 2000
Zemljevidi časa: zbornik ob 60. letnici Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo, 2001 (sourednik)
Sledovi potujočih duš: kresniki, vedomci in sorodna bitja. Zakladnica slovenskih pripovedi, 2003
Mitološko izročilo Slovencev: svetinje preteklosti, 2004
Moč ti je dana: slovenske pripovedi o junakih in zgodovinskih osebnostih, 2005 (izbor in priredba besedil ter uvodno besedilo)
Slovenske ljudske pripovedi: miti in legende, 2006 (izbor in uvodna beseda)
Videnja pokrajine: naravni in namišljeni prostori v slovenskem ljudskem izročilu, 2007 (izbor in priredba besedila ter uvodno besedilo)
Post-Yugoslav lifeworlds: results of the Slovenian/Macedonian ethnological and anthropological research project 2000-2002, 2008 (sourednik)
Ko so svetniki gostovali: slovenske ljudske legende, 2010 (izbor in priredba besedila ter uvodno besedilo)
Southern Slavs and India: Relations in Oral Tradition, 2011
R. Čeplak Mencin: V deželi nebesnega zmaja: 350 let stikov s Kitajsko, 2012 (soavtor)
Poetika in logika slovenskih mitov: ključi kraljestva, 2012
Rasla je jelka do neba: zgodbe iz našega ljudskega herbarija, 2012 (izbor in priredba besedila ter uvodno besedilo)
Mandale: tajni vrtovi razsvetljenja, 2016
Šelest divjine: zeleno dno našega kozmosa, 2019

Celotna bibliografija:
http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20130403132412-02266.html

Priznanja:
Leta 1987 je za knjigo Klic daljnih svetov prejel Kajuhovo nagrado, leta 1999 zlato plaketo Univerze za izjemne zasluge in leta 2005 Murkovo priznanje za knjigo Mitološko izročilo Slovencev.

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo: spletne strani, 2013
Slovenika: slovenska nacionalna enciklopedija, 2011
Avtorjev zapis, 2013

Avtor/-ica gesla: Petra Puhar Kejžar, Mestna knjižnica Kranj
Datum prvega vnosa: 17. 5. 2013 | Zadnja sprememba: 13. 4. 2020
Petra Puhar Kejžar. ŠMITEK, Zmago. (1949-2020). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 6. 12. 2023) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/smitek-zmago/
Prijavi napako