Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

ŠIFTAR, Vanek

ŠIFTAR, Vanek
ŠIFTAR, Vanek

Foto galerija

Rojen:
26. maj 1919, Petanjci
Umrl:
8. november 1999, Murska Sobota
Variante imen:
Ivan Šiftar
Občina:
Leksikon:

Osnovno šolo je obiskoval na Tišini, nižjo gimnazijo v Murski Soboti, višjo pa na Ptuju, kjer je leta 1938 maturiral. Šolanje je nadaljeval na pravni fakulteti v Ljubljani, vendar ga je moral leta 1941 zaradi vojne prekiniti. Nadaljeval je po osvoboditvi, leta 1952 diplomiral in se začel takoj poklicno ukvarjati s pravom na različnih delovnih mestih in funkcijah. Po doktoratu iz družbenopolitičnih znanosti leta 1965 na Pedagoški fakulteti v Ljubljani pa je začel še s predavanji o družbeno-političnem sistemu SFRJ in osnovah delovnega prava ter socialne varnosti na Višji pravni šoli v Mariboru. Leta 1968 je postal docent na Pravni fakulteti v Ljubljani, leta 1974 bil izvoljen v naziv izredni in leta 1981 v naziv redni profesor za ustavno in delovno pravo. Predaval je tudi na podiplomskem študiju v Zagrebu in nekaj časa na Teološki fakulteti v Mariboru. Sodeloval je na številnih kongresih in posvetovanjih doma in v tujini, z opaženimi in kasneje objavljenimi referati. Zavzemal se je tudi za kulturno in znanstveno sodelovanje s tujino. Tako je na primer sodeloval pri ustanavljanju Mednarodnega kulturnozgodovinskega simpozija Modinci (Mogersdorf), Panonskega raziskovalnega centra na Gradiščanskem in regionalnih ustanov v Murski Soboti (študijska knjižnica, muzej). Zanimala ga je tudi politika, hkrati pa je proučeval še samoupravljanje in družbeno upravljanje, javno mnenje, lokalni tisk ter socialna vprašanja Pomurja (na primer Rome). Že od dijaških let dalje je občasno pisal pesmi. Ob njegovi osemdesetletnici jih je mariborska Pravna fakulteta izdala v zbirki pod naslovom Pobiram orumenele liste.
Prof. dr. Vanek Šiftar je poleg številnih aktivnosti skrbno ohranjal in razvijal tudi ljubezen do narave, in sicer v Vrtu spominov in tovarištva, ki ga je uredil na svoji domačiji na Petanjcih. Za vrt je kot ustanovitelj skupaj z družino skrbel 50 let, se z veliko vnemo posvečal drevesom in grmovnicam z vseh koncev sveta, saj te na svoj način zagotovo izražajo željo po skupnem miroljubnem sožitju ljudi in narave. Prav tako je bil pobudnik ter soustanovitelj Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija, ki z mnogimi aktivnostmi nadaljuje njegovo tradicijo še dandanes. Ta je med drugim v sodelovanju s Pravno fakulteto v Mariboru poleg drugih publikacij izdala že tri t. i. Šiftarjeve zbornike (2001, 2010, 2019).

Izbor:
Cigani: minulost v sedanjosti. Murska Sobota: Pomurska založba, 1970.
Razvoj ljudske oblasti med NOB v Jugoslaviji: izbrani dokumenti. Maribor: Obzorja, 1972.
Delavsko soodločanje in upravljanje v industrijskih podjetjih: (od ideje do leta 1950). Ljubljana: Uradni list SR Slovenije, 1986.

Za svojo vsestransko angažiranost je prejel številna državna odlikovanja in tuja priznanja. Leta 1999 je npr. prejel Srebrni častni znak svobode RS in Zlati znak Univerze v Mariboru.

Liška, J. Šiftar Vanek (Ivan). Slovenski biografski leksikon. Ljubljana, 1971, str. 613 – 614.
Bračič, V. Biografije in bibliografije učiteljev in sodelavcev Univerze v Mariboru za leta 1976 – 1978. Maribor: Univerza, 1979,  str. 323-324.
Ivanjko, Š. Vanek Šiftar – petinsedemdesetletnik. Časopis za zgodovino in narodopisje, 1994, let. 65, št. 1, str. 10 – 12.
Kuzmič, F. Šiftar Vanek (Ivan). Enciklopedija Slovenije, 13 zv. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999, str. 35.
Šiftar Vanek (tudi Ivan Š.). V: Stanonik, T. in Brenk, L. (ur.). Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008, str. 1114.
Tancer, M. (ur.). Dr. Vanek Šiftar – slovenski romolog: ob devetdesetletnici rojstva in desetletnici smrti: (1919 – 1999 – 2009). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja; Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija; Murska Sobota: Svet romske skupnosti Republike Slovenije, 2011.
Hedžet Toth, C. Dr. Vanek Šiftar. Evangeličanski list, 2019 (okt. 2019), št. 48, str. 3-4.
Sedar, K. Dr. Vanek (Ivan) Šiftar (1919-2019), pravnik, kulturni in politični delavec, profesor, romolog, pisec, pesnik, urednik. Prekmuriana: revija Pokrajinske in študijske knjižnice za literaturo in kulturno zgodovino, 2019, let. 2, št. 2, str. 34-36.

Avtor/-ica gesla: Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota
Datum prvega vnosa: 2. 12. 2019 | Zadnja sprememba: 23. 7. 2020
Jožef Papp. ŠIFTAR, Vanek. (1919-1999). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 30. 11. 2021) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/siftar-vanek/
Prijavi napako