Napredno iskanje
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

REMS, Miran

REMS Miran - Foto: Gorazd Kavčič

Foto galerija

Rojen:
30. junij 1956, Ptuj
Poklici in dejavnosti:
Kraji delovanja:
Občina:
Leksikon:

Primarij mag. dr. Miran Rems je po zaključeni Gimnaziji v Kranju (1971-1975) študij nadaljeval na Medicinski fakulteti univerze v Ljubljani (1975-1980) in postal doktor medicine. Že v času študija se je vključil v raziskovalno delo in prejel Prešernovo nagrado za študente. Leta 2004 je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani tudi magistriral z delom Vpliv velikosti oddelka na rezultate operativnega zdravljenja raka širokega črevesa in danke II. in III. stadija.

Po končani Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 1980 je opravil sekundariat in se zaposlil v Zdravstvenem domu Radovljica. Leta 1989, po opravljeni specializaciji iz splošne kirurgije, se je kot specialist zaposlil v Splošni bolnišnici Jesenice in leta 1995 postal vodja abdominalne kirurgije. Specialist abdominalne kirurgije je postal leta 2013. V obdobju od leta 2002 do leta 2006 je bil strokovni direktor Splošne bolnišnice Jesenice, od leta 2006 do leta 2008 je bil predstojnik Kirurške službe Splošne bolnišnice Jesenice, od leta 2019 dalje je direktor Splošne bolnišnice Jesenice. Še posebej ga zanimajo onkološka, laparoskopska, dnevna kirurgija ter kakovost v zdravstvu.

S strani Slovenskega zdravniškega društva mu je bil leta 2001 podeljen naziv primarij. Za naziv primarija je potrebnih vsaj dvajset let dela v zdravstveni dejavnosti po opravljenem strokovnem izpitu, vsaj štiri leta vodenja organizacijske enote, prispevki oziroma članki na področju zdravstvenega varstva (objavljenih v revijah z zunanjo recenzijo), mentorstvo pripravnikom, specializantom ali doktorandom v isti poklicni skupini, aktivna udeležba na kongresih simpozijih, posvetovanjih in tečajih v Republiki Sloveniji ali tujini ter aktivno sodelovanje v organih Slovenskega zdravniškega društva oziroma Zdravniški zbornici Slovenije. Delo primarija mag. Mirana Remsa na področju objavljanja, aktivne udeležbe na kongresih, simpozijih, posvetovanjih ter mentorstva je deloma razvidno tudi iz bibliografije v sistemu COBISS, ki obsega okoli 180 enot.

Primarij mag. dr. Miran Rems je bil tudi predsednik in član Razširjenega strokovnega kolegija za kirurgijo Republike Slovenije (2003-2013), predsednik Združenja kirurgov Slovenije (2006-2010), predsednik sekcije za kakovost v zdravstvu pri Slovenskem združenju za kakovost in odličnost (2008-2012), član Uredniškega sveta Zdravniškega vestnika in  European surgery. Od leta 2004 dalje je sodni izvedenec za področje medicine, podpodročje splošna kirurgija. S Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin na Jesenicah kot višji predavatelj sodeluje od leta 2010 dalje in sicer kot nosilec predmetov Anatomija in Kirurgija s specialnimi področji in rehabilitacija na I. stopnji.  Prav tako je kot zdravnik član Gorske reševalne službe in ekipe helikopterskega reševanja. Od leta 2010 dalje je član občinskega sveta z Liste Cirila Globočnika v Občinskem svetu Občine Radovljica ter podžupan občine Radovljica. Funkcijo opravlja nepoklicno.

  • Prešernova nagrada za študente
  • Bronasti, srebrni in zlati znak Planinske zveze Slovenije
  • Srebrni znak civilne zaščite

Bohinc, F. Intervju s strokovnim direktorjem Splošne bolnišnice Jesenice prim. mag. Miranom Remsom. Bilten, 2004, let. 20, št. 4, str. 70-72.

Avtor/-ica gesla: Nina Jamar, Občinska knjižnica Jesenice
Datum prvega vnosa: 18. 6. 2020 | Zadnja sprememba: 18. 6. 2020
Prijavi napako