Napredno iskanje
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

POLAJNAR (ROJ. LIHTENEGER), Rada

POLAJNAR Rada - Foto: Arhiv Rade Polajnar

Foto galerija

Rojena:
19. junij 1957, Jesenice
Poklici in dejavnosti:
Kraji delovanja:
Občina:
Leksikon:

Osnovno šolo je obiskovala v Mojstrani (1964-1972), s šolanjem pa je nadaljevala na Gimnaziji Jesenice (1972-1976) ter na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Najprej je med leti 1976 in 1978 zaključila višješolski študij geografije in zgodovine, nato pa je med leti 2007 in 2010 zaključila tudi univerzitetni program socialne pedagogike. Po izobrazbi je tako univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja ter predmetna učiteljica geografije in zgodovine. Njena poklicna pot se je začela leta 1978 na Osnovni šoli Prežihovega Voranca na Jesenicah. Poučevala je zgodovino (ter SND, geografijo, državljansko vzgojo in etiko), bila pomočnica ravnateljice (1992-1993, 2006-2008), leta 2008 pa nekaj časa tudi vršilka dolžnosti ravnateljice. Od leta 2011 dalje je učiteljica dodatne strokovne pomoči in pomaga učencem z vedenjskimi ter čustvenimi težavami. V šolskem letu 1982/1983 je geografijo poučevala tudi na Gimnaziji Jesenice in Centru srednjih šol Jesenice, v šolskem letu 1984/1985 pa na Ljudski univerzi Jesenice. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ji je podelilo naziv svetovalka (1992) in svetnica (2006). V štiridesetletnem delovanju z učenci je bila vključena v številna dodatna izobraževanja. Izvedla je različna predavanja za starše, pedagoški kader in ostale slušatelje, med drugim tudi: Socialna pomoč pri soočanju s travmami iz otroštva (2006-2012), Sistemsko soočanje z nasiljem v družini (2012), Razredna skupnost kot socialna skupina (2013), Otroci s čustvenimi, vedenjskimi in integracijskimi težavami (2013), Najstniki-šola-starši (2015), Motnje avtističnega spektra (2016), Pozor – najstnika imamo (2017), Permisivna vzgoja (2016-2017), O vzgoji (2018), Starši – vzor svojim otrokom (2018), Nemiren otrok (2019). Sodelovala je s Pedagoškim inštitutom, Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, društvom Ženska svetovalnica ter Centrom Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS). Vključena je bila pri pripravi učnih gradiv (Zgodovina pisave, Zgodovina mode).

Rada Polajnar aktivno sodeluje pri organizaciji in izvedbi številnih prireditev v sklopu KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana. Prireditve se odvijajo na Dovjem in v Mojstrani ter tudi širše (Slovenija in tujina). Od leta 1986 do leta 1989 je bila podpredsednica, od leta 1999 do leta 2001 tajnica, od leta 1992 do leta 1995 ter od leta 2001 do leta 2002 pa predsednica društva. Prav tako je Rada Polajnar vključena tudi v delovanje Planinskega društva Dovje-Mojstrana. Sodelovala je v organih društva, pri izvedbi posameznih aktivnosti planinske šole ter mednarodnega srečanja mladih planincev Slovenije, Italije in Avstrije (Alpe-Adria-Alpin) ter ob obletnicah pri izdaji zbornikov. Ob večjih slovesnostih in jubilejih je organizirala in vodila kulturne prireditve naslednjih ustanov in društev: Planinsko društvo Dovje-Mojstrana, Prostovoljno gasilsko društvo Dovje, Prostovoljno gasilsko društvo Mojstrana, Gorska reševalna zveza Slovenije, Društvo GRS Mojstrana, Sklad Okrešelj, Zveza gorskih vodnikov Slovenije, Planinska zveza Slovenije, Krajevna skupnost Dovje Mojstrana, Občina Kranjska Gora, Upokojensko društvo Dovje Mojstrana, Slovensko planinsko  društvo Triglav (Švica), Dolik Jesenice. Ukvarja se tudi s pisanjem poezije in proze ter s slikanjem in fotografijo.

Vzemite si čas, 2004
Sledi v brezčasju, 2014
Nekaj lahkega, čisto nekaj lahkega – zgodbe in sporočila v pomoč otrokom na poti čustvenega dozorevanja in kaj naj bi o tem vedeli starši in pedagogi, 2018

Za svoje delo je bila večkrat nagrajena: diploma Občine Jesenice za področje šolstva (2000), bronasti častni znak Planinske zveze Slovenije, zlati znak za zasluge Gasilske zveze Slovenije (2013), priznanje za vodenje KUD Jaka Rabič (2014), društvena priznanja Planinskega društva Dovje – Mojstrana in PGD Mojstrana.

Ahačič, M. Med srcem in roko, literarno ustvarjanje Rade Polajnar. Zgornjesav’c, 2020, let. 19, št. 1, str. 20.

Avtor/-ica gesla: Nina Jamar, Občinska knjižnica Jesenice
Datum prvega vnosa: 18. 3. 2020 | Zadnja sprememba: 23. 6. 2020
Prijavi napako