Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

POGAČAR, Božidar

POGAČAR Božidar
Foto: Arhiv Božidarja Pogačarja

Foto galerija

Rojen:
5. maj 1945, Blejska Dobrava
Poklici in dejavnosti:
Kraji delovanja:
Občina:
Leksikon:

Rojen je bil na Blejski Dobravi kot tretji otrok v družini. Leta 1965 je maturiral na Gimnaziji Jesenice, ter potem študij nadaljeval na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani in leta 1967 pridobil naziv Višji medicinski rentgenski tehnik ter se zaposlil v Bolnici Jesenice. Ob delu je študiral na Fakulteti za sociologijo, novinarstvo in politične vede ter si pridobil naziv univ. dipl. sociolog. Leta 1981 je bil imenovan za pomočnika direktorja Splošne bolnice Jesenice, leta 1987 pa za direktorja Centra za socialno delo Jesenice.

Božidar Pogačar je leta 1991 naredil prvo analizo socialno-ekonomskih razmer v občini Jesenice. Glede na poznavanje potreb uporabnikov je aktivno sodeloval pri razvoju programov in dejavnosti še posebej za posebej ranljive skupine prebivalcev, tako na lokalnem področju, regijskem in državnem nivoju. CSD-ji so takoj na začetku 90-ih let organizirali iniciativni odbor za ustanovitev Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije. Še pred tem pa se je večja skupina strokovnjakov iz vseh področij socialnega varstva združila in ustanovila Socialno zbornico Slovenije. Obe instituciji sta pomembno prispevali k bolj usklajenim možnostim razvoja socialne stroke, inštitucij, nevladnih organizacij ter še bolj usklajen razvoj socialnih programov. Posebej aktiven je bil pri povezovanju vseh izvajalcev na Gorenjskem, saj se je zavedal, da ljudje potrebujejo nekatere specializirane storitve, ki pa jih posamezno manjše okolje težko oz. ne more razviti. Tako so razvili več programov, ki so danes del mreže, brez katere bi uporabniki težko reševali svoje stiske. Imenovan je bil tudi v Komisijo za nadzor nad delom centrov v Sloveniji in tako dobil dober vpogled v razvoj socialne stroke na državnem nivoju. V organih Socialne zbornice in Skupnosti centrov za socialno delo je bil član različnih delovnih skupin. Aktivno je sodeloval tudi pri oblikovanju Kataloga javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo Centri za socialno delo. Pomembno vlogo je imel pri pripravi normativov in standardov CSD. Bil je pobudnik in tisti, ki je sodeloval pri oblikovanju obrazcev za poročila o strokovnem delu. Tak pristop zajemanja podatkov je omogočal primerjavo med posameznimi nalogami v različnih inštitucijah v Republiki Sloveniji. V času vojne v drugih republikah nekdanje Jugoslavije je aktivno deloval v delovni skupini za namestitev in oskrbo razseljenih oseb. Veliko energije je posvetil tudi področju varstva starejših. CSD Jesenice je bil med prvimi (1991), ki je na Jesenicah organiziral Pomoč na domu za starejše in invalidne osebe. Podpiral je tudi organiziranje skupin starih za samopomoč. Izdelana je bila tudi Strategija razvoja socialnega varstva v občini Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. To strategijo so dopolnjevali vsako leto. Veliko energije je bilo vložene tudi v posamezne druge projekte, ki pa jih do danes žal še ni uspelo razviti, kot so: ustanovitev Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše na Zgornji Gorenjski, negovalne postelje na Zgornji Gorenjski, dolgotrajna oskrba za starejše, invalidne in hudo bolne, celovit program skrbi za ljudi s težavami v duševnem zdravju, organizirane enote za ljudi po poškodbi glave. Ti projekti so bili podprti tudi s strani države, vendar so zaradi recesije ostali nerealizirani. Organizirana je bila tudi Pisarna za informiranje za ljudi s težavami v duševnem zdravju, enota (Varna hiša Gorenjske) za ženske žrtve nasilja ter Materinski dom za potrebe Gorenjske. Božidar Pogačar se je povezoval tudi mednarodno in je sodeloval tudi v projektu INTERREG III A (binacionalna povezava). Za vse zgoraj navedene aktivnosti je CSD Jesenice postal koordinator razvoja socialnega varstva na področju občine, upravne enote, regije in tudi države. CSD Jesenice je vzpostavil zelo dobro sodelovanje z vsemi inštitucijami. Pomembno pa je bilo tudi sodelovanje z Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske. Delo Božidarja Pogačarja na zgoraj navedenih področjih pomeni izjemen uspeh na področju socialnega varstva in predstavlja njegov prispevek k teoriji, humanizaciji dela z uporabniki, ter človeškemu dostojanstvu, saj je s svojo pokončno držo, pragmatičnostjo in delom prispeval k solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju različnosti. S svojo vizijo, širjenjem in spodbujanjem razvoja novih programov, ter stalnim nadgrajevanjem že obstoječih je bistveno pripomogel k razvoju temeljnega sistema socialnega varstva, ki zagotavlja, da slovenska družba ostaja socialno povezana.

Zapis je nastal v sodelovanju z Božidarjem Pogačarjem, februar 2017

 

 

 

Za svoje uspešno delo je prejel Plaketo splošne bolnice Jesenice ob 40. letnici ustanovitve bolnice (1988), za dolgoletno uspešno delo pri uresničevanju plemenitih nalog bolnice. Prejel je tudi priznanje OF slovenskega naroda (1989), priznanje RK Jesenice za izjemen humanitaren prispevek za prizadete ob agresiji na Slovenijo in skrbi za begunce iz drugih republik nekdanje Jugoslavije, plaketo Občine Jesenice (2003), kot najvišje priznanje občine, priznanje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (2003) za razvoj projekta nasilja nad ženskami, priznanje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za življenjsko delo na področju socialnega varstva (2011), priznanje ob 20. obletnici socialne zbornice Slovenije za dolgoletno članstvo in aktivno delovanje v organih zbornice.

Peternel, U. Za manj stigme in več razumevanja. Jeseniške novice, 2012, št. 1, str. 8.

Avtor/-ica gesla: Nina Jamar, Občinska knjižnica Jesenice
Datum prvega vnosa: 8. 3. 2017 | Zadnja sprememba: 14. 2. 2022
Nina Jamar. POGAČAR, Božidar. (1945-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 25. 5. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/pogacar-bozidar/
Prijavi napako