Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

PIŠOT, Rado

Vir: osebni arhiv

Foto galerija

Rojen:
9. september 1962, Koper, Jugoslavija
Kraji delovanja:
Leksikon:

Rodil se je očetu Radu Pišotu, šoferju in materi Vandi roj. Bolko, gospodinji. Ima sestri Lucijo Čok in Sonjo Krmelj ter brata Roberta Pišota. Poročen je s sociologinjo, raziskovalko Sašo Pišot. V rojstnem kraju je obiskoval Osnovno šolo Janka Premrla Vojka (1969-1977) in Gimnazijo Koper (1977-1981). Po opravljeni maturi na gimnaziji v Kopru je študij nadaljeval in diplomiral na Fakulteti za telesno kulturo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1982-1987), magistriral na skupnem programu Fakultete za šport UL in Kineziološke fakultete Univerze v Zagrebu in leta 1997 doktoriral iz kinezioloških znanosti na Fakulteti za šport UL.

Je redni profesor za področje kineziologije in znanstveni svetnik. Od leta 2013 je direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (ZRS KP), ki od leta 2017 deluje kot samostojni javni raziskovalni zavod, med leti 2003 in 2017 pa je delovalo pod okriljem Univerze na Primorskem (UP ZRS). Glavna področja njegovega raziskovanja so gibalni razvoj človeka in gibalno učenje ter mehanizmi prilagajanja gibalnega sistema in funkcionalnih zmožnosti človeka – razvojno, okoljsko in življenjsko specifično. Svoje raziskovalne ugotovitve in številne strokovne izkušnje prenaša študentom različnih univerz doma in po svetu. Je mentor mladim raziskovalcem, vodja več mednarodnih in nacionalnih projektov. Za svoje delo je prejel več mednarodnih in državnih nagrad in priznanj, med drugim tudi Bloudkovo priznanje za razvoj Kineziologije.

Bil je eden od pobudnikov in pripravljavcev podlag za ustanovitev Univerze na Primorskem (UP), član prvega senata UP in prvi dekan UP Pedagoške fakultete v Kopru (2003–2007). Med leti 2007 in 2011 je bil prorektor za področje znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela UP. Od ustanovitve leta 2004 pa do leta 2013 je bil predstojnik Inštituta za Kineziološke raziskave (IKARUS) pri UP ZRS in član Znanstvenega sveta UP ZRS ter član senata UP. S sodelavci je bil avtor in pobudnik nastanka novih študijskih programov Aplikativne kineziologije 1., 2. in 3. stopnje in akreditacije Fakultete za ergonomske in kineziološke študije (FENIKS). Do leta 2016 je opravljal vlogo koordinatorja študijskih programov in v. d. dekana FENIKS.

Je odgovorni urednik znanstvene revije »Annales kinesiologiae« ter področni urednik znanstvenih revij »Zdravstveno varstvo ‐ Slovenian Journal of Public Health« (Slovenija) in »Advances in skeletal muscle function assessment«. Je član uredniškega odbora mednarodnih revij: »Studia Sportiva« (Češka republika), »Exercise and Quality of Life« (Srbija), »Journal of Elementary Education« (Slovenija), »Sodobni vojaški izzivi: znanstveno‐strokovna publikacija Slovenske vojske« (Slovenija) in recenzent v mnogih tujih znanstvenih revijah.

V svojem obsežnem raziskovalnem delu je doslej vodil in sodeloval v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih. Najpomembnejši nacionalni projekti: raziskovalni program P5-0381 Kineziologija za kakovost življenja; raziskovalni projekt L5-8245 (C): Razvoj modela spremljanja športnih poškodb za učinkovitejšo preventivo, diagnostiko in rehabilitacijo; projekti Kreativna pot do praktičnih znanj, ki študentom omogočajo promocijo lastnega strokovnega in intelektualnega dela v podjetjih; aplikativni projekt J5-2397 Analiza elementarnih gibalnih vzorcev in adaptacija skeletno-mišičnega sistema na nekatere dejavnike sodobnega življenjskega sloga otrok med 4. in 7. letom starosti idr.

Večji mednarodni projekti: Interreg EU projekt čezmejnega sodelovanja »PANGeA ‐ Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje;« projekt Svetovne agencije za boj proti dopingu (WADA) »Metabolna detekcija zlorabe inzulina pri športnikih;« projekt »A‐Qu‐A, Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v okviru Norveškega finančnega mehanizma«. Koordiniral je tudi večletni mednarodni raziskovalni program »BEDREST Valdoltra – Vpliv simulirane breztežnosti na človeški organizem«, kjer mednarodna mreža raziskovalcev za potrebe evropske in Italijanske vesoljske agencije proučevala mehanizme adaptacije podsistemov organizma človeka zaradi gibalne neaktivnosti, s fokusom na identifikaciji ireverzibilnih procesov ter oblikovanja intervencij ‐ kognitivnih in prehranskih za uspešno rehabilitacijo.

Poleg raziskovalnega dela je vpet tudi v pedagoški proces kot visokošolski učitelj – redni profesor za področje kineziologije. Do leta 2017 je predaval na Univerzi na Primorskem na Pedagoški fakulteti (UP PEF) in na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) na študijskem programu Aplikativna kineziologija. Od leta 2017 predava na podiplomskih programih Univerze v Ljubljani; na Pedagoški in Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru in Kineziološki fakulteti Univerze v Zagrebu. Kot vabljeni predavatelj sodeluje na različnih univerzah v tujini.

Deluje v več strokovnih telesih in znanstvenih komisijah ter organizacijah kongresov in simpozijev. Bil je član in vodja pod sklopa skupine A3 ‐Active and Healthy Aging group EU komisije; predsednik Strokovnega sveta RS za šport; Sekretariata Zveze učiteljev in trenerjev smučanja pri Smučarski zvezi Slovenije, Notranjsko Primorske regije pri ZUTS; Strokovnega sveta za izobraževanje trenerjev pri Nogometni zvezi Slovenije; Strokovnega sveta Olimpijskega strokovnega centra pri Olimpijskem komiteju Slovenije ter Komisije za mednarodno sodelovanje OKS. Že vrsto let je član mednarodnega strokovnega združenja European College of Sport Science. Bil je predsednik organizacijskega odbora mednarodnih konferenc Otrok v gibanju / Child in motion (2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012) in predsednik znanstvenega sveta 2014, 2017, 2019 in 2021. Je pobudnik organizacije in predsedujoči na treh znanstvenih sestankih »Kineziologija za prihodnost« v organizaciji IKARUS ZRS Koper. V sodelovanju z IJS in Woolongong University iz Avstralije pa je organiziral Mednarodno konferenco o okoljski ergonomiji (International Conference of Environmental Ergonomics) v Portorožu 2007. Je pobudnik in predsednik izvršnega odbora konferenc SPE BALKAN SKI ter predsednik znanstvena sveta SPE BALKAN SKI konferenc, 2018, 2019, 2022.

Otrok v gibanju doma in v vrtcu: povezanost gibalne/športne dejavnosti predšolskih otrok in njihovih staršev z izbranimi dejavniki zdravega načina življenja, 2010 (soavtor).
Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje, Priročnik o telesni aktivnosti in vadbi v tretjem življenjskem obdobju = Attività fisica e nutrizione per un invecchiamento di qualità, Manuale sull’attività e sull’esercizio fisico nella terza età, 2014 (soavtor in urednik).
Nutrition recommendations for older adults: the PANGeA study: scientific monography, 2015 (soavtor). http://www.zrs.upr.si/monografije/single/nutrition-recommendations-for-older-adults-the-pan-2052.
Skiing is a game : pedagogical and biomechanical foundations of learning to ski, 2015 (soavtor).
http://www.zrs.upr. si/monografije/single/telesna-aktivnost-in-prehrana-za-kakovostno-staranje-attivita-fisica-e-nutrizione-per-un-invecchiamento-di-qualita-185 0.
(P)ostanite aktivni, (po)skrbite za svoje zdravje! : nasveti za vadbo s prilagoditvami za posameznike z nekaterimi kroničnimi boleznimi. Koper, 2021 (soavtor). https://www.zrs-kp.si/index.php/research-2/zalozba/monografije/.
Varno in z veseljem na motor: psiho-fizična priprava rekreativnih motoristov, 2021 (soavtor Diego Celin).
Physical inactivity – the human health’s greatest enemy = Gibalna neaktivnost – najhujši sovražnik človekovega zdravja, 2022, https://sciendo.com/issue/SJPH/61/1, DOI: 10.2478/sjph-2022-0002.

Glasnik znanosti UP ZRS, 2005
Zlata plaketa Univerze na Primorskem, 2005
Priznanje Primorski um za dosežke v primorskem gospodarstvu, 2008
Naziv Častni vabljeni profesor Univerze v Zagrebu, 2009
Častni senator Univerze na Primorskem, 2010
Bloudkovo priznanje za dolgoletno delo v športu, RS, 2013
Mednarodna nagrada »Alfonso Borelli« – za prispevek znanosti na področju vesoljske fiziologije, Univerze v Napoliju, Italia, 2015

BENČIČ, Nataša (oseba, ki intervjuva), PIŠOT, Rado (intervjuvanec). Na enostaven način želijo ljudem približati alpsko smučanje. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022. https://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/zgodbe/na-enostaven-nacin-zelijo-ljudem-priblizati-alpsko-smucanje/614376.
NOVAK, Iztok (oseba, ki intervjuva), PIŠOT, Rado (intervjuvanec). Dr. Rado Pišot, (Nočni obisk). Koper: Radiotelevizija Slovenija, Radio Koper, 2021. https://radioprvi.rtvslo.si/2021/01/nocni-obisk-863/.
PIŠOT, Rado (intervjuvanec). “Ljudje se najbolj bojijo tistega, česar ne razumejo”. Primorske novice, 4. nov. 2020, letn. 74, št. 255, str. 15.
https://www.primorske.si/2020/11/04/ljudje-se-najbolj-bojijo-tistega-cesar-ne-razumejo.
PIŠOT, Rado (intervjuvanec). Rado Pišot, direktor ZRS Koper, o specifičnem odhajajočem letu : “finančni plan smo presegli, aktivnosti pa je bilo še veliko več”. Regional Obala, 31. dec. 2020.
https://www.regionalobala.si/novica/rado-pisot-direktor-zrs-koper-o-specificnem-odhajajocem-letu-financni-plan-smo-presegli-aktivnosti-p#.
PIŠOT, Rado (intervjuvanec). Rado Pišot: intervju. Obala plus: časopis s pogledom na morje. Maj 2022, leto [4], št. 39, str. 14-16. https://www.obalaplus.si/intervju-rado-pisot/. [COBISS.SI-ID 106001667]
POGAČNIK, Jana (oseba, ki intervjuva), PIŠOT, Rado (intervjuvanec). Znanstveno-raziskovalno središče spodbuja tudi smučanje mladih. Koper: Radio Capris, 2022. https://www.radiocapris. si/si/dogajanje/znanstveno-raziskovalno-sredisce-koper-spodbuja-tudi-smucanje-mladih-nas-gost-prof-dr-rado-pisot.

Avtor/-ica gesla: Laura Chersicola, Knjižnica Koper Biblioteca Capodistria
Datum prvega vnosa: 27. 5. 2022 | Zadnja sprememba: 15. 6. 2022
Laura Chersicola. PIŠOT, Rado. (1962-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 30. 6. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/pisot-rado/
Prijavi napako