Napredno iskanje
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

PETROV SLODNJAK, Marija

PETROV SLODNJAK Marija
Foto: družinski arhiv

Foto galerija

Rojena:
21. december 1933, Sakušak
Umrla:
17. januar 1996, Salzburg
Poklici in dejavnosti:
Občina:
Leksikon:

Osnovno šolo je obiskovala v Juršincih, nato gimnazijo na Ptuju. Po maturi (1955) je študirala slavistiko, anglistiko in primerjalno jezikoslovje na Univerzi v Ljubljani. Nato je študij nadaljevala v Gradcu in Salzburgu, kjer je leta 1970 doktorirala z disertacijo s področja bolgarske književnosti z naslovom Die Frau der Bulgarischen Wiedergeburt in den Werken von Ivan Vrazov und Dimitar Talev.

V letih od 1960 do 1967 je službovala v Gradcu. Bila je profesorica angleščine in ruščine na graških gimnazijah ter znanstvena sodelavka graške univerze. Nato je pričela delovati v Salzburgu. Sodelovala je pri ustanovitvi salzburškega Inštituta za slavistiko (1967), kjer je bila pozneje znanstvena sodelavka in docentka ter lektorica za slovenski in bolgarski jezik. Prav tako je predavala bolgarščino, ruščino in starocerkvenoslovanščino. Skupaj s soprogom dr. Petrovom je salzburški univerzi zagotovila mednarodni ugled slavističnega centra.

Je avtorica številnih primerjalno slovanskih jezikovnih študij, pri katerih je praviloma izhajala iz slovenskega jezika. Prav tako se je ukvarjala s slovenskimi dialekti, predvsem s slovenjegoriškim in prleškim narečjem. Bila je organizatorka in aktivna udeleženka številnih simpozijev in kongresov.
Pomembno vlogo je imela tudi pri razvijanju kulturnih in znanstvenih povezav med Salzburgom in Slovenijo ter vodila kulturna srečanja pri društvu Oton Župančič v Salzburgu.

Vsa leta je bila tesno povezana z domovino. Umrla je v Salzburgu, pokopana je na tamkajšnjem osrednjem pokopališču.

Osebnosti: veliki slovenski leksikon: od M do Ž, Ljubljana, 2008, str. 835.
Enciklopedija Slovenije: osmi zvezek, Ljubljana, 1994, str. 331–332.
J. Jeraj: Prof. dr. Marija Petrov – Slodnjak, Rodna gruda: revija za Slovence po svetu, št. 4 (april 1996), str. 37.

Avtor/-ica gesla: Barbara Rižnar, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Datum prvega vnosa: 21. 11. 2016 | Zadnja sprememba: 6. 5. 2020
Prijavi napako