Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

NABERGOJ AVSENIK, Irena

NABERGOJ AVSENIK Irena
Foto: Potrč iz Ljubljane

Foto galerija

Rojena:
28. junij 1969, Koroška Bela pri Jesenicah
Kraji delovanja:
Občina:
Leksikon:

V osnovno šolo je hodila v letih 1976−1983 na Koroški Beli. Srednjo šolo naravoslovno-matematične smeri je končala leta 1987 na Jesenicah. V letih 1988−1893 je študirala slovenski jezik in književnost ter umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Magisterij iz literarne zgodovine je opravila leta 1998 in leta 2004 še doktorat z disertacijo »Greh, krivda, kazen in odpuščanje v delih Ivana Cankarja« na oddelku za slovenistiko FF Univerze v Ljubljani.

Njena prva redna zaposlitev je bilo mesto sopranistke-solistke v Slovenskem komornem zboru (1993−96). Naslednja tri leta (1996−98) je delala kot lektorica-fonetičarka na RTV Slovenija. V letih 1999−2003 je bila mlada raziskovalka na Inštitutu za Sveto pismo, judovstvo in zgodnje krščanstvo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (TEOF UL). Od 2004 do 2006 je bila članica raziskovalne programske skupine na TEOF UL in raziskovalnega projekta na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU. Od leta 2005 predava književnost in literarno teorijo na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici, študijska smer Slovenistika. 27. februarja 2006 je na Univerzi v Novi Gorici prejela naziv docentka za področje Slovenska književnost, leta 2006 pa na ZRC SAZU in TEOF tudi raziskovalni naziv znanstvena sodelavka. Od 1. 3. 2009 do 30. 11. 2012 je bila vodja raziskovalnega projekta s področja literarnih ved v okviru Sekcije za interdisciplinarno raziskovanje ZRC SAZU. 11. maja 2011 je na Univerzi v Novi Gorici prejela naziv izredna profesorica za področje Književnost.

Od 2005 je članica American Association of Teachers of Slavic and East European Languages (AATSEEL; ZDA). Na kongresih tega združenja v ZDA je od leta 2006 skoraj vsako leto nastopila z znanstvenim predavanjem (Filadelfija dvakrat, Chicago, San Francisco). Leta 2008 je raziskovalno delala na Ecole biblique et archéologique française de Jérusalem v Izraelu. Je članica International Organization for the Study of the Old Testament (IOSOT; Leiden, Nizozemska), Society of Biblical Literature (Atlanta, ZDA), Inštituta za srednjeveške študije Univerze v Leedsu (Anglija) in Slavističnega društva Slovenije.

V letih 2009 in 2010 je imela več predavanj na Karlovi univerzi v Pragi, na Univerzi v Vidmu, na kongresu Univerze v Leedsu, Anglija,v Italiji, na Madžarskem, Hrvaškem in drugod. V poletnih mesecih 2010 je imela status visiting scholar na Univerzi v Cambridgeu (St Edmund’s College). Univerza v Cambridgeu ji je ta status podelila tudi za poletje 2011.

V svojem raziskovalnem delu se ukvarja s slovensko in svetovno književnostjo ter z literarnozgodovinskimi, literarnoteoretskimi in primerjalnimi raziskavami na področju literarnih ved. Zanimajo jo intertekstualna razmerja med mitološkim izročilom, zgodovinskimi viri in umetnostjo, predvsem literarno, pa tudi likovno, glasbeno in baletno. Njena disertacija je v dopolnjeni obliki pod naslovom Ljubezen in krivda Ivana Cankarja izšla leta 2005 pri založbi Mladinska knjiga v zbirki Kultura (794 str.). Leta 2008 je pri mednarodni založbi Peter Lang v Frankfurtu izdala prvo znanstveno monografijo o literaturi Ivana Cankarja v angleškem jeziku pod naslovom Mirror of Reality and Dreams: Stories and Confessions by Ivan Cankar (309 str.). Leta 2009 je na povabilo angleške založbe Cambridge Scholars Publishing izdala svojo drugo znanstveno monografijo v angleščini z naslovom Longing, Weakness and Temptation: From Myth to Artistic Creations (321 str.).

Izdala je tudi znanstveni monografiji: Hrepenenje in skušnjava v svetu literature: motiv Lepe Vide (Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010, 726 strani); Literarne vrste in zvrsti: stari Izrael, grško-rimska antika in Evropa (Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011, 623 strani) ter izbrala in uredila izbor odlomkov iz vseh Cankarjevih del z naslovom: Ivan Cankar, Svetovi srca in duha: odlomki iz del Ivana Cankarja (Ljubljana: Cankarjeva založba, 2010, 286 str.). V preteklosti se je veliko ukvarjala z glasbeno dejavnostjo, zadnje čase pa se je omejila na občasne priložnostne nastope. Več kot deset let se je učila violino, med drugim pri prof. Branku Brezavščku, še kot dijakinja pa je v Glasbeni šoli na Jesenicah tudi pogodbeno poučevala violino in vodila otroški godalni orkester. Solopetje je študirala na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani pri prof. Karlu Jeriču in prof. Marcosu Bajuku, privatno pa je svoje znanje izpopolnjevala pri prof. Olgi Gracelj, prof. Alexandru Brownu, ge. Leli Radovan in ge. Magdaleni Damjanovi. Udeležila se je intenzivnih solo pevskih tečajev v Sloveniji in v tujini (Marjana Lipovšek, Alfred Burgstaller, Kurt Widmer). Pela je v jeseniškem pevskem zboru Milka Škoberneta, v zboru Slovenskih madrigalistov, v oktetu Cantores Sloveniae, v Slovenskem komornem zboru, v Chorus N’Omen ter z zbori veliko nastopala v Sloveniji in tujini. Solistično je pela tudi v Cankarjevem domu v Ljubljani (Svet orgel), izvedla glavno vlogo Ljuboslave v opereti Benjamina Ipavca Tičnik (Slovenska filharmonija) ter imela samostojne pevske koncerte ob spremljavi klavirja ali orgel. Kot solistka je sodelovala v izvedbah klasičnih evropskih vokalno-instrumentalnih del iz obdobij renesanse, baroka in klasicizma za orkester, zbor in soliste (Mozart, Haydn, Händel idr.).

S Koroške Bele pri Jesenicah se je preselila v Ljubljano leta 1988. Tu živi z arheologom in zgodovinarjem Tomažem Nabergojem in njunimi tremi otroki Davidom, Jurijem in Mirjam.

Trpljenje in smrt v zgodovini judovske literature, 2020
Podobe resničnosti, resnice in ljubezni v Svetem pismu in literaturi, 2018
Podoba Judov v evropski literaturi, gledališču, glasbi in filmu, 2017
Justice and redemption: anthropological realities and literary visions by Ivan Cankar, 2014
The power of love and guilt: representations of the mother and woman in the literature of Ivan Cankar, 2013
Literarne vrste in zvrsti: stari Izrael, grško-rimska antika in Evropa, 2011
Hrepenenje in skušnjava v svetu literature: motiv Lepe Vide, 2010
Longing, weakness and temptation: from myth to artistic creations, 2009

23 novembra 2009 je prejela državno Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju literarnih ved za svoje študije o Ivanu Cankarju.

M. Kušar: Irena Avsenik Nabergoj: Hrepenenje in skušnjava v svetu literature, Motiv Lepe Vide, Sodobnost, št. 1/2 (jan.-feb. 2011), str. 170-173
K. Hočevar: Hrepenenje in skušnjava v svetu literature, Družina, št. 19 (9. maj 2010), str. 8
V. Žerjal Pavlin: Hrepenenje in skušnjava od mitologije do literature : Irena Avsenik Nabergoj, Slavistična revija, št. 4 (okt.-dec. 2010), str. 519-521
J. Krašovec: Irena Avsenik Nabergoj, Mirror of reality and dreams. Stories and confessions by Ivan Cankar, Bogoslovni vestnik, št. 2 (2008), str. 299-302
G. Pohleven: Skladnost različnosti / Irena Avsenik Nabergoj, Demokracija, št. 31 (2. avg. 2007), str. 20-21
K. Željan: Ljubezen in krivda Ivana Cankarja, Primorske novice, št. 13 (17. jan. 2006), str. 12
V. Milek: Kaj hrepenenje, svoboda! : dr. Irena Avsenik Nabergoj o Ivanu Cankarju, Delo, št. 76 (1. apr. 2006).- str. 24-25
J. Krašovec: Irena Avsenik Nabergoj, Greh, krivda, kazen in odpuščanje pri Ivanu Cankarju, doktorska disertacija, Bogoslovni vestnik, št. 2 (2004), str. 399-405

Avtor/-ica gesla: Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj
Datum prvega vnosa: 6. 6. 2011 | Zadnja sprememba: 2. 9. 2020
Miran Lola Božič. NABERGOJ AVSENIK, Irena. (1969-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 2. 7. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/nabergoj-avsenik-irena/
Prijavi napako