Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

MUŽIČ, Franc

Foto: Občina Brda

Foto galerija

Rojen:
15. oktober 1946, Medana
Poklici in dejavnosti:
Kraji delovanja:
Občina:
Leksikon:

Po končani osnovni šoli je šolanje nadaljeval na Centru strokovnih šol v Ljubljani. Šolanje je zaključil leta 1965, ko je pridobil izobrazbo za avtomehanika, in se še istega leta zaposlil v mehanični delavnici na Dobrovem, katere vodja je postal leta 1967. Leta 1972 je svojo profesionalno pot nadaljeval kot vodja transporta in mehanične delavnice v Zadružni kleti Dobrovo, obenem pa se je izobraževal na Prometno-tehnični šoli v Ljubljani, kjer je leta 1978 pridobil naziv prometni tehnik.

Od leta 1980 do nastanka Občine Brda je bil vsestransko družbeno aktiven in vpet v potrebe lokalne skupnosti, saj je predsedoval Krajevni skupnosti Medana, leta 1995, ob nastanku Občine Brda, pa je kandidiral in bil izvoljen za župana. Franc Mužič je bil nadzornik v vidnejših goriških družbah, kot so Cestno podjetje Nova Gorica, Komunala Nova Gorica, Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica. Poleg tega je predsedoval skupščini Regijske razvojne agencije severne Primorske, ki na Goriškem spodbuja gospodarski, socialni, okoljevarstveni in prostorski razvoj. Do leta 1997 je poleg županovanja še vedno nadaljeval svojo vizijo kot vodja transporta in mehanične delavnice v Zadružni kleti Dobrovo, od leta 1997 dalje in vse do danes pa se posveča samo županovanju, o katerem pravi, da zanj »ni poklic, ampak poslanstvo«.

Občina Brda je za čas njegovega mandata izvedla številne pomembne investicije na področju cestne in komunalne infrastrukture – od asfaltacije krajevnih poti do preureditve kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, pa tudi kulture in izobraževanja, kjer je z evropskimi sredstvi obnovila srednjeveško vasico Šmartno in Vilo Vipolže. Vsestranski napredek gre Občini Brda pripisati tudi pri promociji in prepoznavnosti občine kot atraktivne turistične destinacije s kakovostnimi avtohtonimi dobrinami in proizvodi, ki so danes svetovno znani in priznani – v teh letih je občina ustanovila Turistično informacijski center Brda, Vinoteko Brda, Konzorcij Brda in Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda.

Občina Brda sodeluje tudi čezmejno, saj je Franc Mužič član upravnega odbora Alpsko-jadranskega centra AACC za čezmejno sodelovanje – občina je pobratena z dvema hrvaškima občinama, dvema italijanskima in eno avstrijsko občino. Za pionirsko delo na področju čezmejnega in regijskega sodelovanja, zlasti pri povezovanju in sodelovanju občin v Alpsko-jadranskem prostoru je leta 2015 prejel Kugyjevo nagrado, ki jo podeljuje Skupnost koroških Slovencev in Slovenk. Prav tako je za čas njegovega županovanja številne nagrade in priznanja prejela tudi občina, kot sta denimo priznanje za Energetsko najbolj odmevno občino v Sloveniji v vseh kategorijah (2015) in nagrada Najbolj urejene podeželske skupnosti (2019).

V letu 2022 se bo briški župan Franc Mužič potegoval še za osmi mandat.

Kugyjeva nagrada (2015)

Bizjak, V. Župani z najdaljšim mandatom: Franc Mužič, Občina Brda. (citirano 5. 11. 2022). Dostopno na naslovu: https://www.ekodezela.si/eko-obcine/zupani-z-najdaljsim-mandatom-franc-muzic-obcina-brda/.

Marussig, M. Mužič bo kandidiral še v osmo. (citirano 5. 11. 2022). Dostopno na naslovu: https://www.primorske.si/primorska/goriska/muzic-bo-kandidiral-se-v-osmo https://www.obcina-brda.si/

Marussig, M. Mužiču Kugyjeva nagrada. (citirano 5. 11. 2022). Dostopno na naslovu: https://www.primorski.eu/novice/243023-kugyjeva-nagrada-upanu-brd-CFPR259856

Mužič, F. Življenjepis župana Franca Mužiča. (citirano 5. 11. 2022). Dostopno na naslovu: https://www.obcina-brda.si/obcina_brda/organi_obcine/zupan/

Avtor/-ica gesla: Daša Medvešček, Goriška knjižnica Franceta Bevka
Datum prvega vnosa: 7. 11. 2022 | Zadnja sprememba: 7. 11. 2022
Daša Medvešček. MUŽIČ, Franc. (1946-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 2. 3. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/muzic-franc/
Prijavi napako