Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

MOHOR, Miha

MOHOR Miha
Foto: osebni arhiv

Foto galerija

Rojen:
6. oktober 1945, Kranj
Poklici in dejavnosti:
Kraji delovanja:
Občina:
Leksikon:

Po maturi na kranjski gimnaziji leta 1964 se je vpisal na ljubljansko slavistiko in anglistiko in na prvi stopnji diplomiral leta 1966 na drugi pa leta 1989. Od rojstna do danes živi v Kranju.
Od 1969. leta je 18 let poučeval slovenščino in angleščino na Osnovni šoli Cvetka Golarja v Škofji Loki in ob rednem pedagoškem delu vodil literarni, novinarski in dramski krožek. V pouk slovenščine in književnosti je med prvimi v Sloveniji prenašal principe in metode t.i. kreativnih literarnih in prevajalskih delavnic ter jih prilagajal ciljem osnovne šole in kasneje tudi gimnazije. Škofjeloškim šolarjem je mentorsko pomagal oblikovati Trate, eno najuspešnejših šolskih glasil. V šolski knjižnici kranjske gimnazije pa je med leti 1989 in 1993 z dijaki pripravljal literarne večere, bibliopedagoške ure, razstave in multimedialne prireditve, mentorsko usmerjal literarne delavnice, raziskovalne naloge, šolsko glasilo, prevodne knjige ipd.

O inovacijah pri svojem mentorskem delu je predaval po vsej Sloveniji in izven nje (Valjevo, Zagreb, Gorica, Trst, Budimpešta, Jeruzalem, Moskva). Pisal je tudi v številne strokovne revije. V priročniku Glasovi mladih (2008) je predstavil glasilo kot sodobno metodo učenja in poučevanja ter spregovoril o mentorstvu (praktični napotki – kako ustanoviti osnovnošolsko glasilo, oblikovati uredniški odbor, usposobiti mlade novinarje; tematske številke, literarna glasila, tehnične priprave za tisk in distribucija, glasila na sodobnih nosilcih zvoka in slike; prevajalstvo v šolskih publikacijah) in se dotaknil razvoja in zgodovinskega okvira te pri nas tako dobro razvite interesne dejavnosti.

Od 1981. leta je predsedoval klubu literatov pri škofjeloški ZKO in tam sooblikuje njihov literarni zbornik Sejalec. V osemdesetih letih je urejal bilten, ki ga je ob regijskih tekmovanjih v znanju materinščine za Cankarjevo priznanje izdajalo Slavistično društvo Kranj. Takrat je bil tudi mentor študentom mednarodne šole slovenskega jezika v Kranju in urednik njihovega glasila Korenine (1085-1987), med letoma 1988 in 1994 pa mentor slovenskim otrokom iz Porabja na bralnih taborih ZKOS in urednik njihovih literarnih listov. Ob koncu 20. stoletja je bil vključen v projekt prenove pouka slovenskega jezika in književnosti in je sodeloval pri pripravi osnovnošolske učnega načrta za pouk književnosti ter učnih načrtov za pouk treh izbirnih predmetov bralni klub, gledališki klub in šolsko novinarstvo. Od leta 1993 je služboval na kranjski enoti Zavoda RS za šolstvo, prva štiri leta kot svetovalec za slovenski jezik, nato pa do upokojitve leta 2008 kot predstojnik kranjske območne enote.

Miha Mohor je urejal pedagoške revije Šolska knjižnica (1991 – 1998), Slovenščina v šoli (1996 – 2003), ter Povezave (2001 – 2005), Pri literarni reviji Mentor je bil med leti 1978 in 2000 član uredniškega odbora, posebej zadolžen za šolsko literarno mentorstvo in mladinski tisk. Bil je tudi član in predsednik številnih komisij za ocenjevanje šolskih glasil. Od 1985. je aktiven član odbora Bralne značke Slovenije. Za to gibanje je pripravil zgibanke z motivacijskim gradivom (Mapa S knjigo v svet. Zgibanke za 5.,6., 7., 8. in 9. razred OŠ), otroke pa je spodbujal k branju s poljudnoznanstvenimi članki o literaturi tudi v mladinski periodiki (Pionir, Kekec) ter zanje pisal in urejal darilne knjige (Prešeren.doc, Trubar.doc, Noordung.doc). Pripravljal je anotirane izdaje knjig za šolsko branje in pisal spremne besede o avtorjih in njihovih. Je soavtor številnih osnovnošolskih beril, učbenikov in priročnikov.  Za Cankarjev dom v Ljubljani je pripravil scenarij za gledališko-literarno učno uro Čarobne besede – literatura drugače, v kateri so v sezonah od 1999 do 2007 nastopali igralci Mojca Funkl, Pia Zemljič in Miha Brajnik ter pesnik Milan Dekleva.

Mohorjevo ožje strokovno področje je literatura nonsensa in njen osrednji avtor Lewis Carroll. Sodeloval je pri prevajanju tovrstne literature v slovenščino ter objavljal interpretativne članke doma in v Angliji (med drugimi je leta 2001 v reviji The Carrollian objavil strokovni članek Reception of Carroll’s Nonsense in Slovenia, za ameriško raziskavo o Alici v Čudežni deželi v 95 jezikih pa je prispeval bibliografijo prevodov in priredb tega dela v slovenščino ter študijo Alice Slovenian translation.

Vir: zapis Mihe Mohorja, Kranj, 11.7.2011

 

Učbeniki in delovni zvezki (povsod je bil soavtor):
Kdo se skriva v ogledalu? Slovensko berilo za peti razred osnovne šole, 1997
Sreča se mi v pesmi smeje. Slovensko berilo za šesti razred osnovne šole, 1997
Dober dan, življenje. Berilo za sedmi razred osnovne šole, 1999
Skrivno življenje besed. Berilo za osmi razred osnovne šole, 1999
Naš čas-opis. Delovni zvezek za izbirni predmet šolsko novinarstvo za 7., 8. in 9. razred devetletne osnovne šol, 1999
(Skrivni) dnevnik ustvarjalnega branja 4 in 5. Delovni zvezek za domače branje v 4. in 5. razredu osnovne šole, 2000
Priročnik za učitelje k (Skrivnima) dnevnikoma ustvarjalnega branja 4 in 5, 2000
Knjižne objave, razna tematika, izbor:
Miško piše… Pisma Mihaela Mohorja, topničarja na soškem bojišču, ki jih je objavljal tednik Gorenjec v letih 1915-1916. (uredil in s spremno besedo ter opombami opremil), 1994
Bil je mož – od kod že neki… Prgišče literarnega nonsensa,  1998 (prevajalec in urednik)
Lewis Carroll: Mala Alica, 1999 (prevajalec)
Čarobne besede – literatura drugače ali Srečanje z Lewisom Carrollom in Milanom Deklevo,  2000
Učni načrt: program osnovnošolskega izobraževanja. Slovenščina, 2002 (soavtor besedila)
Učni načrt. Izbirni predmet: program osnovnošolskega izobraževanja. Slovenščina: gledališki klub, literarni klub, šolsko novinarstvo, 2003 (soavtor besedila)
Roald Dahl: Matilda,  2008 (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom) (avtor didaktičnega spremnega gradiva -ADSB)
Noordung.doc: za domišljijsko potovanje in domače branje. Izbor odlomkov iz Problema vožnje po vesolju Hermana Potočnika Noordunga, 2009 (jezikovno in vsebinsko urejanje, izbor odlomkov, uvodna beseda, biografiji in sklepno poglavje Miha Mohor)
Tone Seliškar: Bratovščina Sinjega,  2009, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom) (ADSB)
Eduard Petiška: Stare grške bajke,  2009, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom) (ADSB)
Erich Kästner: Leteča učilnica, 2010, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom) (ADSB)
Fran Milčinski: Butalci,  2011, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom) (ADSB)
Lewis Carroll: Aličine dogodivščine v Čudežni deželi, 2011, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom) (ADSB)

Priznanja: najboljša literarna ura na Naši besedi 1979; številna priznanja za Trate v slovenskem merilu, štirikrat najvišje jugoslovansko zvezno priznanje Najbolji školski list.
Leta 1998 je prejel nagrado Republike Slovenije za posebno uspešno delo na področju šolstva.

Učitelji, učenci in tudi pisatelji. Pogovor za okroglo mizo v uredništvu dela na temo tako imenovanega literarnega mentorstva, Delo: Književni listi, 21. februarja 1980, str. 14-15
M. Košir: Miha skače po zeleni Trati in s svojimi krožkarji izdaja super časopis, Pil, 22. 4. 1986, št. 30, str. 14-15
M. Košir: Z Mihom Mohorjem, mentorjem Trat. Splača se biti drzen, Glasilo DPM, junij 1986, št 4, str. 5-6
L. Lesar: Povabljeni ste na kavo: Miha Mohor. Stopinje mladih, Nedeljski Dnevnik, 2. novembra 1986, 5.
N. Maurer: Mislite, da ste kaj posebnega?, Otrok in družina, november 1987, št. 9, str. 14-15
B. Golob: Zgodnje srečanje z Guttenbergovim ozvezdjem, Pil, 8. 3. 1988, št. 23, str. 11
Kdor ne bere, ne more dobro pisati: pogovor z Mihom Mohorjem, dolgoletnim urednikom Sejalca, Gorenjski glas, 1. avgust 1997, št. 51, str. 8
J. Zupan: Srečavanja. Karantanija, 1998: str. 66-82
F. Žumer: V vsaki službi si lahko ustvarjalen. Pogovor z odgovornim urednikom naše revije, Šolska knjižnica, 1998, št.4, str. 164-169
Š. Žargi: Devetletka osvetli več tistega, kar učence zanima in veseli, Gorenjski glas, 25. januar 2002, št. 7, str. 14
P. Potočnik: Ostržek sprašuje, Miha Mohor odgovarja, Kekec, april 2011, št. 8, str. 34-35

Avtor/-ica gesla: Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj
Datum prvega vnosa: 17. 10. 2011 | Zadnja sprememba: 1. 9. 2020
Miran Lola Božič. MOHOR, Miha. (1945-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 2. 7. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/mohor-miha/
Prijavi napako