Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

MIKOLIČ, Vesna

MIKOLIČ Vesna
Foto: Zasebni arhiv avtorice

Foto galerija

Rojena:
25. februar 1965, Koper
Kraji delovanja:
Leksikon:

Vesna Mikolič (roj. Gomezel) se je rodila v Kopru materi Olgi Gomezel, roj. Kocjančič, iz Hrastovelj in očetu Jožetu Gomezelu iz Dutovelj. Danes živi v Kopru z možem Zmagom Mikoličem in otrokoma Martinom in Mio. Obiskovala je koprsko gimnazijo, leta 1989 pa diplomirala iz slovenskega in italijanskega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Za diplomsko delo je prejela študentsko Prešernovo nagrado Filozofske fakultete. Po zaključenem magisteriju je leta 2004 doktorirala iz jezikoslovja prav tako na Filozofski fakulteti v Ljubljani (doktorska disertacija Jezik kot odraz etnične ozaveščenosti v narodnostno mešanem prostoru Slovenske Istre, mentor: prof. dr. Marko Stabej, somentor: prof. dr. Rudi Rizman). Med podiplomskim študijem je prejela enoletno štipendijo Univerze v Trstu (IT) za raziskavo Nacionalna zavest in sporazumevalna zmožnost v multikulturni družbi in štipendijo za izpeljavo projekta Slovensko-kanadske univerzitetne povezave na Okanagan University College (Kelowna, BC, Kanada).

Po poučevanju slovenskega in italijanskega jezika na Srednji ekonomski in družboslovni šoli v Kopru (1988–1990) in Gimnaziji Koper (1990–1993) je nekaj let opravljala dela urednice na Založbi Lipa (1993–1995) in samostojne strokovne delavke za organizacijo kulturnih prireditev pri Zvezi kulturnih organizacij v Kopru (1995–1997).

Od leta 1997 dalje je zaposlena na Znanstveno-raziskovalnem središču Univerze na Primorskem, kjer raziskovalno deluje kot nosilka ali sodelavka številnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov. Prispevke objavlja v domači in tuji znanstveni in strokovni periodiki, z referati nastopa na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih srečanjih. Je avtorica ali/in urednica več znanstvenih in strokovnih monografij, Turističnega terminološkega slovarja TURS in Turističnega korpusa TURK. Je članica uredniškega odbora znanstvene revije Annales in je bila dolgoletna urednica istoimenske univerzitetne založbe. Organizirala je več mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferenc (vodja bienalnih konferenc »Slovenski jezik v stiku«, vodja konference ob Otvoritvenem dogodku Evropskega leta medkulturnega dialoga in predsedovanja Slovenije EU»Medkulturni dialog kot temeljna vrednota EU«, članica odbora konferenc »Dialekti v stiku«).

Od leta 2001 je zaposlena tudi na Fakulteti za humanistične študije iste univerze, kjer je bila dejavna pri vzpostavljanju študijskih programov s področja slovenistike. Na Oddelku za slovenistiko je nosilka in predavateljica predmetov Sociolingvistika, Pomenoslovje in besedotvorje, Jeziki v stiku, Didaktika slovenskega jezika in Turistični diskurz. Med leti 2004 in 2012 je bila tudi dekanja te fakultete in je spodbudila oziroma sooblikovala študijske programe temeljnih humanističnih področij na 1., 2. in 3. stopnji. S predavanji je gostovala na več tujih univerzah (Reka in Zagreb – HR, Kelowna – CAN, Bielsko Biala – PL, Tokyo – JAP, Sarajevo – BiH, Moskva – RUS, Novi Sad – SRB, Trst – IT). Ukvarja se tudi s poučevanjem slovenščine kot drugega/tujega jezika; kot lektorica slovenskega jezika je sodelovala z ustanovo Kinoatelje v Gorici (IT), s Centrom za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani in s Filozofsko fakulteto v Pulju (HR). Od leta 1994 dalje vodi projekt Poletni tečaji slovenskega jezika na Slovenski obali »HALO, TUKAJ SLOVENSKI MEDITERAN«, ki ga je tudi sama zasnovala. Prav tako je zasnovala Mediteransko poletno šolo teoretske in aplikativne humanistike »META humanistika« UP FHŠ.

Vesna Mikolič

Izbrana bibliografija:

Mikolič, V. (et al.): Med kulturami in jeziki = Tra lingue e culture, Koper 2006.
Mikolič, V.: Jezik v zrcalu kultur : jezikovna sporazumevalna zmožnost in (med)etnična ozaveščenost v slovenski Istri, Koper 2004.
S. Novak Lukanovič – Mikolič, V. (ur.): Slovenski jezik v stiku: sodobne usmeritve večjezičnega in manjšinskega izobraževanja, Ljubljana 2011.
A. Brezovec – Mikolič, V. (ur.): Turizem kot medkulturni dialog, Portorož 2010.
Mikolič, V. (ur.): Jezikovni korpusi v medkulturni komunikaciji, Koper 2009.
Mikolič, V. – Kozak K. J. (ur.): Medkulturni dialog kot temeljna vrednota EU = Intercultural dialogue as the fundamental value of the EU, Koper 2008.
Mikolič, V. – K. Marc Bratina (ur.): Slovenščina in njeni uporabniki v luči evropske integracije, Koper 2005.
Gomezel Mikolič, V. (ur.): Josip Agneletto, slovenski kulturnik in politik v Istri in Trstu : prispevki s strokovnega posveta Josip Agneletto – slovenski kulturnik in politik v Istri in Trstu, 1884-1960, Koper 1999.

Je prejemnica nagrade Sklada za znanstveno odličnost Univerze na Primorskem za leto 2010.

Ustni vir: Vesna Mikolič, 2019

Avtor/-ica gesla: Peter Štoka, Knjižnica Koper
Datum prvega vnosa: 13. 3. 2019 | Zadnja sprememba: 10. 8. 2020
Peter Štoka. MIKOLIČ, Vesna. (1965-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 18. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/mikolic-vesna/
Prijavi napako