Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

KRMAC, Dean

KRMAC Dean
Foto: Arhiv Humanističnega društva Histria

Foto galerija

Rojen:
18. julij 1971, Koper
Poklici in dejavnosti:
Kraji delovanja:
Leksikon:

Po končani srednji družboslovni šoli v Kopru je leta 1998 diplomiral z odliko iz novejše zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Trstu, kjer je leta 2003 tudi doktoriral iz zgodovine (oblike komuniciranja zgodovinskega znanja) na temo “Il censimento demografico del 1857. Fonte per lo studio della popolazione di Trieste e dell’Istria”. Diplomska teza “Movimenti demografici e mutamenti economico-sociali in Istria tra Ottocento e Novecento” je prejela prvo nagrado Dežele Furlanije – Julijske krajine za diplomske nalogez domoznansko tematiko ter drugo nagrado Predsedstva Sveta Dežele Furlanije – Julijske krajine za diplomske nalogena tematiko izseljeništva.

Štipendist Consiglio Nazionale delle Ricerche ter univerz v Trstu in Vidmu, je sodeloval tudi s koprskim Znanstveno-raziskovalnim središčem pri kateremu je koordiniral projekt digitalizacije matičnih knjig koprske škofije. Bil je urednik znanstvenih revij Acta Histriae ter Annales. Anali za istrske in mediteranske študije (2001-2005) ter revije Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper Studia Iustinopolitana (2009). Bil je urednik Istarske enciklopedije (2005) Leksikografskega zavoda Miroslav Krleža, za katero je koordiniral dela za severno-zahodni del polotoka, in pri temu organiziral stotino sodelavcev ter za to tudi sam napisal nekoliko gesel.
Z namenom spodbujanja študij in raziskav na področju domovinske zgodovine, ohranjanja in vrednotenja umetniške dediščine in več etnične kulture na območju Istre je leta 2006 soustanovil Humanistično društvo Histria – Società umanistica Histria – Humanističko društvo Histria, pri kateremu izvaja funkcijo tajnika. Pri temu je bil izbran za odgovornega urednika založbe Histria Editiones in začel seriji Histria Colloquium ter Histria Documentum.

Ukvarja se z historično-demografskimi raziskavami Istre v novejši dobi, o čemer je objavil več prispevkov v mednarodnih znanstvenih revijah (npr. L’emigrazione istriana nel passaggio dall’Impero asburgico al Regno d’Italia, “Studi Emigrazione”, Roma 2002; La popolazione di Trieste a metà Ottocento. Una prima ricostruzione della topografia dei flussi immigratori, “Rivista Storica Italiana”, Napoli 2007; Il censimento asburgico del 1857. Criteri, metodi e risultati della prima rilevazione moderna di portata europea, “Popolazione e Storia”, Udine 2008; Istrani u Trstu prema prvom habsburškom modernom popisu stanovništva, in “Historijski zbornik”, Zagreb 2010) in v večavtorskih delih (npr. Dalla Jugoslavia all’Argentina: il travaso delle direttrici migratorie nel caso istriano (1918-1939), Udine 2008; Alcune essenziali considerazioni sul movimento demografico in Istria nella fase centrale del primo periodo statistico (1828-1848), Pula-Pazin 2013. Je avtor ali soavtor več tematskih razstav (npr. Prva istrska pokrajinska razstava – 100 let) in pobudnik ter soorganizator znanstvenih konferenc (npr. Epidemične bolezni v Istri med 19. in 20. stoletjem). Je član več strokovnih društev, kot npr. Società Italiana di Demografia Storica, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko in uredniških odborov znanstvenih revij kot npr. Histria. Godišnjak Istarskog povijesnog društva.

Njegovo delovanje je usmerjeno v ohranitev in ovrednotenje istrske kulturne dediščine predvsem s premagovanjem političnih, etničnih, jezikovnih in kulturnih meja. Prizadeva si za sodelovanje in povezovanje na vseistrski ravni tako s posamezniki kot tudi s subjekti od Doline do Premanture ter tudi Trsta in Reke. Taka aktivnost se odraža tudi v projektu “IBL – DBI. Istrski biografski leksikon – Dizionario biografico istriano”, ki ga je s sodelavci začel v Humanističnem društvu Histria.

Izbrana bibliografija:

KRMAC, D.: Analisi dei movimenti migratori istriani nei censimenti asburgici (1857-1910), v: “Annales” 10,2 (2000)357-370.

KRMAC, D.: Izseljevanje v Istri pod Avstrijo in Italijo (1813-1940), v: “Primorska Srečanja” 25,241-242(2001)353-355.

.

Avtor/-ica gesla: Peter Štoka, Knjižnica Koper
Datum prvega vnosa: 13. 3. 2019 | Zadnja sprememba: 7. 8. 2020
Peter Štoka. KRMAC, Dean. (1971-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 27. 11. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/krmac-dean/
Prijavi napako