Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

KOMEL, Dean

Dean Komel
Foto: Dean Komel

Foto galerija

Rojen:
7. junij 1960, Bilje, Miren-Kostanjevica
Poklici in dejavnosti:
Kraji delovanja:
Občina:

Osnovno šolo je obiskoval v Biljah in Šempetru ter gimnazijo v Novi Gorici. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je študiral filozofijo in primerjalno književnost ter diplomiral leta 1988. Za diplomsko delo »Pot časa« (mentor Borut Pihler) je prejel študentsko Prešernovo nagrado. Po opravljenem magisteriju je nadaljeval študij na Univerzi v Bochumu pri Bernhardu Waldenfelsu in Klausu Heldu. Leta 1995 je doktoriral s temo “Hermenevtična fenomenologija tubiti in meje filozofske antropologije” (doktorska komisija: Valentin Kalan, mentor, Tine Hribar, Anton Žvan, Ivan Urbančič). Od leta 1989 do 1997 je bil zaposlen na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, najprej kot mladi raziskovalec pod mentorstvom Tineta Hribarja na Centru za proučevanje znanosti, nato kot predavatelj na novoustanovljenem Oddelku za kulturologijo. Leta 1998 se je zaposlil na Oddelku za filozofijo, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je redni profesor za sodobno filozofijo in filozofijo kulture.

Od leta 2005 tudi vodi raziskovalne dejavnosti na Inštitutu Nove revije. Predaval je na številnih mednarodnih simpozijih in je član več mednarodnih filozofskih združenj, projektnih skupin, univerzitetnih programov ter uredništev revij in knjižnih zbirk za filozofijo in kulturo. Je soustanovitelj in od leta 1996 predsednik Fenomenološkega društva v Ljubljan, soustanovitelj “Mednarodnega inštituta za hermenevtiko” (Toronto 2001), “Srednjeevropske konference za fenomenologijo”, “Organizacije fenomenoloških organizacij” (Praga 2002).Je soustanovitelj mednarodnega Foruma za humanistiko pri Inštitutu Nove revije leta 2014 in ustanovni član Centra za študije sodobnega nihilizma (Tunja 2017).

Njegova profesionalna bibliografija vključuje 822 enot (101 izvirnih znanstvenih člankov, 57 samostojnih delov ali poglavij v znanstvenih monografijah ter 25 znanstvenih monografij do 1. 7. 2021.) Bil je mentor 7 mladim raziskovalcem / raziskovalkam, 14 doktoratom / doktorandkam in 79 diplomantom / diplomantkam in magistratom / magistrantkam. Kot gostujoči profesor je predaval na univerzah širom sveta (Barcelona, Freiburg, Wuppertal, Zagreb, Osijek, Praga, Milan, Trst, Pisa, Oxford, New York, Atene, Dunaj, Tajpei, Kjoto, Guangdžov, Moskva …). Kot nosilec več raziskovalnih projektov in programov je organiziral okoli petdeset mednarodnih znanstvenih srečanj. Leta 2003 je prejel Zoisovo nagrado Republike Slovenije za vrhunske znanstvene dosežke na področju filozofije.

Na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani uči predmete: Hermenevtika, Uvod v filozofsko hermenevtiko, Filozofija in humanistika, Kulturna hermenevtika, Fenomenološki seminar.

Vodja raziskovalnih projektov in programov (izbor):
– “European Union support in favour of Culture Presidency projects (Strand 1.3, special actions) Organisation and implementation of Cultural project(s) under the Slovenian presidency”, applied research project, supported by European Commission, Directorate general for Education and culture, Culture Policy and Intercultural Dialog, Institute za humanistiko Nova revija, 2006 -2008.
– Kontemporalnost razumevanjskega konteksta in izražanje osebne ter družbene svobode, temeljni raziskovalni projekt, Inštitut za humanistiko, Univerza v Mariboru, ARRS 2018-2020.
– “Humanistika in smisel humanosti v zgodovinskih in družbenih vidikih”, temeljni raziskovalni program, ARRS, Inštitut za humanistiko Nova revija, 2006-

Inštitucionalne zadolžitve (izbor)
1994 – 2011 Član uredniškega odbora »Nove revije«.
2003- 2005 Predstojnik Oddelka za filozofijo, Filozofska fakulteta UL.
2005 – Vodja raziskav na Inštitutu za humanistiko NR, Ljubljana.
2004–2008 Član znanstvenega sveta za humanistiko pri ARRS.
2008 – Član znanstvenega sveta International Institute for Hermeneutics, Toronto.
2010 – Član znanstvenega sveta Central European Institute for Philosophy, Karlova univerza v Pragi.
2011 – 2015 Član znanstvenega sveta za interdisciplinarne raziskave pri ARRS.
2017 – Akademski ekspert za humanistiko pri Russian State University for the Humanities.
2017 – Akademski sodelavec, Dottorato di ricerca in Filosofia organizzato in convenzione dalle università di Firenze e Pisa.
2018 – Član Komisije za slovenščino v javni rabi pri SAZU.

Članstvo v uredniških odborih in znanstvenih svetih revij in knjižnih zbirk (izbor)
1991 – Član uredniškega odbora, “Phainomena«. Revija za fenomenologijo in hermenevtiko” Fenomenološko društvo v Ljubljani, Inštitut za Humanistiko Nova revija.
1990 –2011 Sourednik knjižne zbirke “Phainomena”, Fenomenološko društvo v Ljubljani, Inštitut za Humanistiko Nova revija.
1994 – 2011 Član uredniškega odbora »Nove revije«.
2001 – Član uredniškega odbora knjižne zbirke “Orbis Phaenomenologicus”, Würzburg.
2009 – Član uredniškega odbora »Analecta hermeneutica«. St. John’s: Memorial University of Newfoundland
2010 – Član uredniškega odbora knjižne zbirke “Libri Nigri – Libri Verdi”, Central European Institute, Karlova univerza v Pragi.
2015 – Član uredniškega odbora “Creativity studies«. Vilnius; Abingdon, Taylor & Francis.
2015 – Član uredniškega odbora “Bulletin heideggérien«. Louvain-la-Neuve: UCL.
2018 – Sourednik knjižne zbirke »Humanistična knjižica«, Inštitut za humanistiko Nova Revija.
2019 – Član znanstvenega sveta »Universitatis Babeş-Bolyai Philosophia«.
2020 –Član znanstvenega sveta »Cuestiones de filosofía«. Tunja: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Članstvo v znanstvenih društvih
1990 – Član Slovenskega filozofskega društva.
1990 – Član Heideggrovega društva v Messkirchnu.
1991 – Ustanovni član in (od 1996) predsednik Fenomenološkega društva v Ljubljani.
1995 – Član Nemškega društva za fenomenologijo (Bochum).
1995 – Član filozofskega odseka in (od 2019) odseka za slovenski jezik pri Slovenski matici.
1995 – Član filozofskega odseka Slovenske matice.
1995 – Član slovenskega PEN.
2002 – Ustanovni član Organizacije fenomenoloških organizacij, Memphis.
2012 – Član mreže za kulturno filozofijo, Kiel.
2014 – Ustanovni član znanstvenega odbora Mednarodnega foruma za humanistiko (Ljubljana).
2017 – Ustanovni član Mednarodnega centra za študije nihilizma (Tunja: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia).
2019– Član odbora Srednje in Vzhodno-evropskega društva za fenomenologijo (Varšava).

Organizacija mednarodnih znanstvenih konferenc (izbor)
Europe, World and Humanity in the 21st Century: Dialogue in Culture – Dialogue between Cultures 2008, International Conference Ljubljana 11. – 12. 4. 2008. Institute for Humanities Nova revija, during the Presidency of the Republic of Slovenia of the Council of European Union, under the auspices of the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia and with the support of European Commission. (Predsednik organizacijskega odbora).
– Critical Humanity. International conference, Institute for Humanities Nova revija in collaboration with University of Ljubljana. Ljubljana, 5. 5. 2011 (predsednik organizacijskega odbora).
– Freedom and justice as a challenge of the humanities :Forhum international conference, 1-3 September 2016, Ljubljana, Slovenija. (Član organizacijskega odbora).
– Europe at the crossroads of contemporary world : 100 years after the Great War : Forhum international conference : Villa Vigoni, Loveno di Menaggio, 6. – 9. September 2018 (Član organizacijskega odbora).
– Kontemporalnost razumevanjskega konteksta v interdiciplinarni humanistiki, 17. december 2018, Ljubljana. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko. (Predsednik organizacijskega odbora).
– Europa östlich des Westens : 30 Jahre Transition – Quo vadis? : international conference, Hungarian Academy of Sciences, September 28-30, 2019, [Pécs]. (Član znanstvenega odbora).

Zapis je nastal v sodelovanju z Deanom Komelom, avgust 2021.

Znanstvene monografije:

Fenomenologija in vprašanje biti, 1993
Razprtost prebivanja. O razmejitvi hermenevtične fenomenologije in filozofske antropologije, 1996
Diagrami bivanja, 1998
Annäherungen. Zur hermeneutischen Phänomenologie von “Sein und Zeit”, 1999 (urednik)
Osnutja. K filozofski in kulturni hermenevtiki, 2001
Identità e mediazione, 2003
Medpotja filozofije in kulture, 2004
Kunst und Sein : Beiträge zur Phänomenologischen Ästhetik und Aletheiologie, 2004 (urednik)
Tradition und Vermittlung. Der interkulturelle Sinn Europas, 2005
Humanistični pogovori, 2007
Resnica in resničnost sodobnosti, 2007
Smisao posredovanja, 2008
Intermundus. Hermeneutisch-phänomenologische Entwürfe, 2009
The faces of Europe – Die Gesichter Europas – Les visages de l’Europe, 2009 (sourednik)
Potikanja, 2010
Bivanja, 2011
Sodobnosti, 2011
Den Nihilismus verwinden : ein slowenisches Postscript zum 20. Jahrhundert, 2012
Kontemplationen. Entwürfe zur phänomenologischen Hermeneutik, 2014
Obeležja smisla, 2016
Razotkrivenost prebivanja. O razgraničenju hermeneutičke fenomenologije i filozofske antropologije, 2018 (prevod)
Suvremenosti, 2018 (prevod)
Obilježja smisla, 2019 (prevod)
Freiheit und Gerechtigkeit als Herausforderung der Humanwissenschaften /Freedom and justice as a challenge of the humanities, 2018 (sourednik)
Totalitarium, 2019
Europe at the crossroads of contemporary world : 100 years after the Great War / Europa an den Scheidewegen der gegenwärtigen Welt : 100 Jahre nach dem Großen Krieg, 2020 (sourednik)
Horizonti kontemporalnosti, 2021

Izvirni znanstveni članki (izbor)

Koncepcija bralca. Anthropos, 1987, št.5/6, str. 171-199.
Nietzsche in fenomenologija. Phainomena, 1994, št.3/7-8, str. 84-100.
Janko Pajk i počeci slovenskoga filozofijskog nazivlja. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 1996, št. 22/1-2, str. 309-323
Pitanje filozofije kao hermeneutički izazov. Prolegomena, 2002, št. 1/1, str. 35-54
‘Resnica’ als slawisches Wort für die Wahrheit. Archiv für Begriffsgeschichte, 2003, št.45, str.45-60
Cos’è l’interculturalità?. Teoria, 2008, št. 28/2, str. 71-83
Gadamer and Kierkegaard : On Contemporaneity. Filozofia. 2014, št.5, str. 434-442
Crisis as the Discrimen of Philosophy. Phainomena, 2015, št. 24/92-93, str. 19-27
Understanding as Relation. Teoria, 2015, št. 35/2, str. 133-140
The influence of Heideggerʼs thought on the development of philosophy in ex-Yugoslav countries. Human studies, 2018, št. 41/4, str. 643-660
Uvod u studij Urbančičeve filozofije, Tvrđa, 2018, št. 1/2, str. 156-166
Kontemporalnost razumevanjskega konteksta kot podlaga interdisciplinarne humanistike. Annales, 2019, št. 29/4, str. 531-548
El final del humanismo como lugar del pensar de Pirjevec. Cuestiones de filosofía, 2020, št. 6/26

Poglavja v znanstvenih monografijah (izbor)

Das Geheimnis des Begegnens. V: Annäherungen : zur hermeneutischen Phänomenologie von “Sein und Zeit”,Nova revija 1999, Str. 9-21.
Fenomenologie, umění a krize evropského lidství. V: Fenomenologie v pohybu. Olomouc, 2003, Str. 69-82.
Die Erde als phänomenologisches Thema. V: Die erscheinende Welt : Festschrift für Klaus Held. Berlin, 2002, Str. 55-69.
Das Traditionsverständnis und die technowissenschaftliche Mobilisierung : in Erinnerung an Hans-Georg Gadamer. V: Person, community, and identity. Cluj-Napoca: House of the Book of Science, 2003, Str. 239-245.
The hermeneutic-phenomenological understanding of historicity in view of the crisis of the notion of tradition. V: Between description and interpretation : the hermeneutic turn in phenomenology. Toronto, 2005, Str. 189-202.
Sprache der Philosophie zwischen Tradition und Űbersetzung. V: Translating Heidegger’s Sein und Zeit, 2005, Str. 225-234.
Phenomenological hermeneutics of intermediacy and the constitution of intercultural sense. V: Logos of phenomenology and phenomenology of the logos : book three. Logos of history – logos of life. Historicity, time, nature, communication, consciousness, alterity, culture. Dordrecht, Str. 451-464.
Vom hermeneutischen Bezug. V: Das Spätwerk Heideggers : Ereignis – Sage – Geviert. Würzburg, 2007, Str. 59-72.
Art as the Possibility of Philosophical Paideia. V: Education in human creative existential planning. Dordrecht, 2008, Str. 113-121.
O principialjnom fenomenologičeskom prizive “K samim vešam!”. V: Ežegodnik po fenomenologičeskoj filosofii. Moskva, 2010, Str. 317-331.
On European dialogue. V: Phenomenology 2010. Bucharest, 2011, Str. 280-291.
Bianco-nero e chiaro-scuro nei Quaderni neri di Heidegger. V: Metafisica e antisemitismo : i Quaderni neri di Heidegger tra filosofia e politica, 2014, Str. 73-80.
Virtualnost kao totalitarizacija metafizike. V: Zapisi o totalitarizmu. Osijek, 2014, Str. 249-261.
Hermeneutischer Eros. V: Kontexte des Leiblichen = Contexts of corporality. Nordhausen, 2016, Str. 193-218.
Kontemporalität als Fragehorizont der Philosophie. V: Das interpretative Universum : Dimitri Ginev zum 60. Geburtstag. Würzburg, 2017, Str. 471-483.
Post-Yugoslav Syndrome of Dehumanization. V: Xenophobia, identity and new forms of nationalism. Belgrade, 2019. Str. 190-205.
Zur “Hermeneutik der Überlegung” in den Schwarzen Heften. V: Jenseits von Polemik und Apologie : Die “Schwarzen Hefte” in der Diskussion. Freiburg; München, 2020, str. 36-47.

1989 Študentska Prešernova nagrada za diplomsko delo.
2003 Zoisova nagrada Republike Slovenije za vrhunske znanstvene dosežke na področju filozofije.

Dean Komel. Wikipedija. (citirano 16. 8. 2021). Dostopno na naslovu: https://sl.wikipedia.org/wiki/Dean_Komel
Komel, D. RE. Zahtevek za vnos nove osebe. (elektronska pošta). Sporočilo za Mestno knjižnico Kranj 17. 7. 2021 (citirano 16. 8. 2021). Osebno sporočilo.
Harej, Zorko: Komel, Dean (1960–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi920590/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (16. avgust 2021)

Avtor/-ica gesla: Marjeta Gros, Mestna knjižnica Kranj
Datum prvega vnosa: 16. 8. 2021 | Zadnja sprememba: 23. 8. 2021
Marjeta Gros. KOMEL, Dean. (1960-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 23. 10. 2021) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/komel-dean/
Prijavi napako