Napredno iskanje
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

KOČEVAR, Marijan

KOČEVAR Marijan
Foto: Foto Tivoli, 2014

Foto galerija

Rojen:
8. avgust 1949, Obrež
Poklici in dejavnosti:
Kraji delovanja:
Leksikon:

Po končani osnovni šoli v Središču ob Dravi in gimnaziji na Ptuju (1968) se je vpisal na študij kemije na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani (UL FNT). Po diplomi (1974) je opravil magisterij (1978) in z doktorsko disertacijo Raziskave nekaterih heterocikličnih amid oksimov doktoriral (1982).

Po diplomi se je zaposlil na UL FNT, iz katere je kasneje nastala današnja Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT). Sprva je bil asistent za področje organske kemije (1974–1983), nato je postal docent (1983), zatem izredni profesor (1988), od leta 1997 pa je na UL FKKT redni profesor za področje organske kemije. V letih 1991–1995 je bil namestnik predstojnika Katedre za organsko kemijo UL FKKT, nato predstojnik katedre (1995–1999). Leta 2015 se je upokojil, vendar s pedagoškim in raziskovalnim delom še naprej sodeluje pri diplomah, magisterijih in doktoratih.

Njegovo raziskovalno delo obsega raziskave na več področjih organske in zelene kemije ter katalize, in sicer: sintezo in pretvorbe heterocikličnih spojin, cikloadicijske reakcije, oksidacije in redukcije; stereoselektivno sintezo in pretvorbe aminokislin; strukturne raziskave v raztopini; popolno sintezo spojin sorodnih naravnim spojinam oz. biološko pomembnim spojinam (npr. zdravilom); katalizo (predvsem katalizo s prehodnimi kovinami in organokatalizo); reakcije pod vplivom mikrovalov (med prvimi v Sloveniji); kemijo pod visokimi pritiski, t. j. do 20 kbar (vpeljal v Sloveniji); različne raziskave za potrebe industrije itd.

Je avtor ali soavtor okrog 150 originalnih in preglednih znanstvenih člankov v mednarodnih revijah, več učbenikov in patentnih prijav (podeljena sta mu bila dva mednarodna in dva domača patenta). Opravil je več kot 300 predstavitev na znanstvenih konferencah, več kot 60 vabljenih in plenarnih predavanj na mednarodnih konferencah in univerzah.
S sodelavci je med drugim objavil srednješolski učbenik Vaje iz organske kemije (1981) in univerzitetni učbenik Organska kemija: praktikum (1990). Bil je tudi član uredniškega odbora pri Slovenskem velikem leksikonu (2003–2005, 2007) in pisec gesel iz organske kemije.

Ob predavateljskem in raziskovalnem delu je aktiven v Slovenskem kemijskem društvu, v katerem od leta 1996 opravlja funkcijo tajnika. Bil je tudi član izvršnega odbora Prirodoslovnega društva Slovenije, član sveta Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana v obdobju 2006–2009 (na predlog vlade RS), član programskih odborov Slovenskih kemijskih dnevov in predsednik Pododbora za organsko in zdravilsko kemijo (1996–2003). V mednarodnem strokovnem in znanstvenem prostoru je od leta 1992 deloval kot član upravnih odborov različnih akcij pri Evropskem sodelovanju na področju znanosti in tehnologije (COST). V letih 2008–2009 je bil nacionalni predstavnik v Oddelku za organsko in biomolekularno kemijo Mednarodnega združenja za čisto in uporabo kemijo (IUPAC). Bil je oziroma je še zmeraj član uredniških odborov več mednarodnih žurnalov: Periodica Polytechnica Chemical Engineering; American Journal of Chemistry; Current Organic Chemistry; Journal of Chemistry; Pure and Applied Chemical Sciences; Current Green Chemistry .

Leta 2010 je postal IUPAC Fellow, leta 2011 je prejel Certificate of Appreciation, v letih 2015 in 2016 pa Certificate of Recognition od ACS Publications (ACS – American Chemical Society/Ameriško kemijsko društvo), leta 2013 so ga uvrstili v publikacijo Marquis Who’s Who in the World.

  • Prešernova nagrada za študente (1972)
  • nagrada sklada Borisa Kidriča za raziskovalne dosežke (1991, skupaj s sodelavci)
  • nagrada Češkega kemijskega društva – Hanuševa medalja oziroma The Hanus Medal (1999, For the furthering creditable work in the fields of chemistry)

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: prof. dr. Marijan Kočevar, pridobljeno 29. 12. 2016 s spletne strani http://stari.fkkt.uni-lj.si/si/?99 , (4. 3. 2020, vir ni več dostopen)
F. Krnjak: Središke osebnosti v ogledalu časa. V: Središče ob Dravi: kronika 1910–2010, Središče ob Dravi, 2011, str. 571–596.
Osebnosti: veliki slovenski leksikon: od A do L, Ljubljana, 2008, str. 492–493.
Who is who in the World, New Jersey, 2015, str. 1269.
Meet the Editorial Board: Marijan Kočevar, Current Organic Chemistry, Vol. 19, No. 4, 2015, str. 289–290.

Avtor/-ica gesla: Barbara Rižnar, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Datum prvega vnosa: 5. 5. 2017 | Zadnja sprememba: 11. 12. 2020
Prijavi napako