Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

KIRBIŠ, Franc

KIRBIŠ Franc
Foto: osebni arhiv F. Kirbiš

Foto galerija

Rojen:
11. november 1943, Ptuj
Poklici in dejavnosti:
Kraji delovanja:
Občina:
Leksikon:

Prihaja iz kmečke družine Kirbiš iz Tržca. Je oče štirih otrok in življenjski sopotnik ženi Mariji, s katero uživata v pokoju. Osnovno šolo je obiskoval na Vidmu pri Ptuju. Leta 1958 se je vpisal na vajeniško šolo in se izučil za poklic kovača. Med delom v TGA Kidričevo se je vpisal na višjo tehniško šolo v Zagrebu, končal smer požarna varnost ter pridobil naziv požarnovarnostni inženir.
Zaposlen je bil tudi v Metalni Maribor. Po služenju vojaškega roka se je zaposlil v strojnih delavnicah na Ptuju, nato v TGA Kidričevo, kasneje v Izbiri Ptuj. V letih 1991–1996 je opravljal popoldansko obrt.

Leta 1960 je bil ustanovitelj in postal prvi predsednik mladine MA Tržec (mladinski aktiv Tržec), več mandatov je bil najmlajši odbornik Krajevne skupnosti Videm in več mandatov predsednik Vaškega odbora Tržec. V tem obdobju so v vasi pridobili prva asfaltna cestišča, novi betonski most čez Polskavo, obnovljena je bila Lesjakova kapela z novim zvonom, pridobljeno zemljišče in začeta gradnja športnega igrišča v Tržcu.

Leta 1982 je bil izvoljen za predsednika KS Videm. V tem obdobju so izvedli krajevni samoprispevek, prvi vodovod v Haloze, asfaltiranje cestišč v Halozah, betonski most na Vidmu, zgradili novo mrliško vežico na Vidmu, začeli z obnovo in dograditvijo kulturne dvorane, postavili so spomenik borcem, začeli z gradnjo gasilskega doma Videm in vaškega doma Dravci – Soviče, vaškega doma Pobrežje, gradnjo mlekarne Tržec in mlekarne Lancova vas.

Leta 1994, ob nastanku nove lokale skupnosti, je bil od občanov predlagan in nato kot kandidat Slovenske obrtno podjetniške stranke izvoljen za župana Občine Videm in bil ponovno potrjen leta 1998. Kasneje je bil en mandat svetnik Občine Videm.

V obdobju dveh mandatov so dosegli naslednje večje pridobitve: izgradnja nove občinske zgradbe, izgradnja vodovoda, pločnikov, asfaltiranje cest in sanacija plazov, obnova in gradnja prizidkov v osnovnih šolah v Seli, Leskovcu in Vidmu, zgrajena čistilna naprava v Leskovcu, začetek gradnje kanalizacije na Vidmu, začetek gradnje zdravstvenega doma, obnova sakralnih objektov, označena vojna grobišča, ureditev pokopališča na Vidmu …
Ustanovljene so bile Krajevne skupnosti Soviče – Dravci, Pobrežje, Tržec, Lancova vas in Sela.

V letu 1956 se je vključil in aktivno sodeloval v gasilski organizaciji v domačem kraju ter leta 2007 postal častni predsednik PGD Tržec. Prav tako je bil član številnih organizacij in društev: član Rdečega križa, Civilne zaščite, gasilcev, etnografskega društva, združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj, strojnega krožka Posestnik Ptuj ter Slovensko obrtno podjetniške stranke, s katero je bil izvoljen za župana. Po razpadu te stranke se je priključil Demokratični stranki upokojencev Slovenije. V letu 2005–2009 je bil izvoljen za predsednika stranke DESUS OO Videm in deloval v svetu stranke in bil en mandat v Ljubljani. Za svojo aktivnost v stranki je od sveta stranke prejel zlato plaketo, v občinski organizaciji pa naziv častnega predsednika.

Pri številnih organizacijah in društvih je deloval prostovoljno, za kar je prejel več priznanj in gasilskih odlikovanj:

  • red dela s srebrnim vencem predsedstva Jugoslavije,
  • bronasti in srebrni znak osvobodilne fronte,
  • značko Civilne zaščite Jugoslavije,
  • gasilsko odlikovanje 2. reda Jugoslavije,
  • gasilsko odlikovanje 2. stopnje Gasilske zveze Srbije,
  • odlikovanje Gasilske zveze Slovenije
  • leta 2014 ga je Občina Videm razglasila za častnega občana Občine Videm

F. Kirbiš: Prispevek za biografski leksikon Spodnjepodravci.si, maj 2015 (hrani arhiv KIP).

Avtor/-ica gesla: Iva Habjanič, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Datum prvega vnosa: 9. 10. 2015 | Zadnja sprememba: 3. 3. 2020
Iva Habjanič. KIRBIŠ, Franc. (1943-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 4. 7. 2022) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/kirbis-franc/
Prijavi napako