Napredno iskanje
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

KASTELIC, Emilija

DSC_2405 (2)

Foto galerija

Rojena:
20. januar 1981, Koper, Jugoslavija
Poklici in dejavnosti:
Leksikon:

V decembru 2016 deluje v Javnem zavodu za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola – Ente pubblico per la promozione dell’imprenditoria e progetti di sviluppo del Comune d’Isola kot strokovna sodelavka za projekte-administrativno in finančno vodenje projektov, pripravo in prijavo projektov, deluje na področju managementa projektov in podjetništva. Od aprila 2013 do februarja 2016 je soustanoviteljica, prokuristka Zavoda Si-Film https://www.facebook.com/zavodsifilm?ref=aymt_homepage_panel Zavoda SI-Film, kjer organizira dogodke na področju stand up, filma in drugih dogodkov (festival KOPEDIA http://www.kopedia.eu/). Področje sodelovanja je skrb za finančno stanje zavoda, birokratske zadeve s področja pogodb in sporazumov, organizacijo dogodkov in druge naloge. Od 15.12.2009 do 31.3.2016 deluje na Univerzi na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče http://www.zrs.upr.si/ Raziskovalno delo na projektih (Heritage Live – program IPA Slo-Hr): terensko delo, analiza podatkov (s soavtorji izšel članek v znanstveni monografiji: Istrski praznik: preteklost, sedanjost, avtentičnost, Šagre in ljudski prazniki v Severni Istri); vzporedno in od 2011 v celoti priprava, finančno in administrativno vodenje mednarodnih projektov (Shared Culture, MACC program Slo-IT 2007 -2013, Wellfood, Roff of Rock IPA ADRIATIC, program Slo-HR, Norveški mehanizem), vključuje pripravo finančnih poročil, pregled vsebinskega dela projekta, sodelovanje s partnerji, organizacijo dogodkov, glede na vsebino tudi vsebinsko sodelovanje na projektih; pripravo projektnih predlogov (vsebinski del in finančne konstrukcije) za prijavo na mednarodne razpise (ERC, Slo-It 2007-2013, SEE, IPA, Norveški, Slo-Hr, HORIZON 2020, Erasmusm + – nova perspektiva), organizacijo dogodkov (simpoziji, delavnice, predstavitve, tiskovne konference, ….), skrb za projektno dokumentacijo, pogodbe, priprava potrebne dokumentacije za izvajanje projektov, priprava podatkov za računovodstvo idr. Od 1.6.2010 do 20.9.2010 in še prej od 1.4.2009 do 20.9.2009 deluje v Zavodu Otok, Metelkova 6, 1000 Ljubljana http://www.isolacinema.org/, kot pomočnica direktorice za lokalne skupnosti. Pri pripravi mednarodnega filmskega festivala KINO OTOK so bile glavne naloge in pristojnosti: sodelovanje z lokalnimi organizacijami, priprava in sestava pogodb z izvajalci in podizvajalci, priprava dokumentacije za prijavo priredite, priprava dokumentacije za izdajo potrebnih dovoljenj, koordinacija prostovoljcev festivala, druga dela za potrebo izvedbe za izvedbo mednarodnega filmskega festivala Kino Otok. Od 1..8.2008 do 1.2.2009 deluje pri Artman d.o.o., administrativno vodenje projektov (Champions on Ice, 2008), promocija glasbenih skupin (Clea&Kim, Plava Jabuka), svetovanje strankam pri pripravi celostne podobe (spletne strani, photoshooting, ) organizacija dogodkov, svetovanje. Od 1.4.2006 do 30.9.2006 deluje v Parku Škocjanske jame http://www.park-skocjanske-jame.si/ študentsko delo, je turistična vodička skozi jamski sistem v angleškem, italijanskem in nemškem jeziku obenem skrbi za naravovarstveni nadzor parka in za druge naloge po navodilih vodje vodniške službe.

Vpliv fašizma na kulturno dediščino Primorske v Kroniki, revija za zgodovinopisje, znanstveni izvirni članek
Industrijska in kulturna dediščina Reke v povezavi z integralnim arhitektom; Arhitektura: rezultat prepleta med osebnostjo arhitekta in družbeno-politične situacije; Ohranjanje arhitekturne dediščine 20. stoletja skozi revalorizacijo kulturno-zgodovinskih in estetskih elementov ter Arhitektura in integralni arhitekt v območju Reka–Trst, prispevki.
Sodobne “tradicionalne” prireditve v severni Istri s stališča predstavitve dediščine nastalega, članek
Following olive footprints in Slovenia, soavtorica članka

Ustni vir: Emilija Kastelic, 2017

Avtor/-ica gesla: Patricija Dodič, Kosovelova knjižnica Sežana
Datum prvega vnosa: 14. 1. 2019 | Zadnja sprememba: 3. 7. 2020
Prijavi napako