Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

JURKOVIČ, Franc

Franc Jurkovič - Vir: Šolska kronika OŠ Šmarje pri Jelšah. Hrani: Zgodovinski arhiv Celje

Foto galerija

Rojen:
24. januar 1850, Vučja vas, Slovenija
Umrl:
23. februar 1921, Maribor, Slovenija
Poklici in dejavnosti:
Leksikon:

Gimnazijo je od leta 1866 do 1871 obiskoval v Mariboru, leta 1867 je v letnem poročilu šole omenjen kot odličen učenec. V Šmarju pri Jelšah je začel poučevati 3. marca 1873, takrat je šmarska ljudska šola postala uradno trirazrednica. Pred prihodom v Šmarje je poučeval najprej tri leta v Sv. Križu pri Ljutomeru (danes Križevci pri Ljutomeru), kasneje še dve leti v Slovenskih Konjicah. Napreden, izobražen in nadvse razgledan učitelj je v svojem 45-letnem službovanju v Šmarju pri Jelšah zapustil bogato šolsko zgodovino in zastavil trdne temelje šmarskemu šolstvu. Že na začetku poučevanja na šmarski ljudski šoli je z nadučiteljem v Šentvidu pri Grobelnem, Hinkom Šumrom, ustanovil Šmarsko učiteljsko društvo, ki ga je vodil 15 let. V šolo je uvedel pisanje učnega načrta ter leta 1876 predlagal prvo lokalno učiteljsko konferenco. Na njegovo pobudo je bila leta 1878 v Šmarju zgrajena nova šola. Šmarski veleposestnik Franc Skaza je za šolo podaril zemljišče in izgradnjo v večjem delu tudi financiral. 

Po upokojitvi nadučitelja Jožefa Brinška, leta 1880, je Franc Jurkovič prevzel njegovo mesto. Pod njegovim vodstvom je šola pričela delovati po novih pravilih. V učni program je uvedel vse predpisane predmete, kot so bili računstvo, telovadbo, čitanje, pisanje in verouk. Konference so se vršile vsak mesec, vsakih štirinajst dni pa so se obravnavali izkazi šolskih zamud. Zasadil je šolski vrt s čebelnjakom in drevesnico. Ves čas učiteljevanja je izdeloval učne pripomočke, ki so se uporabljali pri naravoslovnih predmetih. Na treh razstavah v Gradcu je bil zanje odlikovan z najvišjimi priznanji. Leta 1890 je na prošnjo deželnega šolskega nadzornika najlepša učila podaril graškemu učiteljišču.

Leta 1883 je v šolo uvedel kmetijski napredovalni tečaj, kjer so se starejši učenci učili obdelovanja zemlje, sadjarstva, živinoreje, kmetijskega računstva in zakonov v zvezi s kmetijstvom. Ustanovil in vodil je šolsko knjižnico, z Antonom Aškercem in Francem Skazo pa je ustanovil Šmarsko čitalnico in se boril za uvedbo slovenskega jezika v šmarsko ljudsko šolo. Slovenska beseda se je v ljudski šoli Šmarje pri Jelšah govorila in pisala od leta 1887. Vodil je šolski pevski zbor in tudi odrasli mešani pevski zbor, ki je slovel daleč naokoli. Moški so nastopali kot samostojen moški zbor v Trstu, na Ptuju, v Mariboru in Šoštanju, leta 1892 pa celo pred cesarjem Francem Jožefom v Celju. Jurkovič je deloval kot organist, priložnostno je tudi skladal. Leta 1904 je za pesmarico (molitvenik) Prijatelj otroški Josipa Somreka, ki je bil kratek čas v Šmarju kaplan, pripravil notno izdajo z naslovom Veselje angelsko. Zbirka, ki je bila namenjena učiteljem pri glasbenem pouku in orglarjem na koru, vsebuje 26 pesmi. Za večino pesmi je Jurkovič priredil napeve za dvoglasno petje ter napisal orgelsko spremljavo.

Franc Jurkovič se je upokojil leta 1919, ko je dopolnil petdeset let poučevanja. Bil je tudi fotograf, prve fotografije Šmarja in Šmarčanov so nastale iz njegovega objektiva. Ves čas učiteljevanja je pisal prispevke v slovenske politične liste, predvsem v Slovenski gospodar in Südsteirische Post. Napisal je več sestavkov za Končnikova berila. Za prizadevanja in obetavno delo na področju šolstva je prejel številna priznanja, odlikovanja in nagrade.  

Moja – najina – naša šola. Šmarje pri Jelšah: Osnovna šola, 2007.
Nadškofijski arhiv Maribor, Matične knjige, Krstna knjiga Križevci pri Ljutomeru 1838–1869, pag. 329–330. (citirano 1. 12. 2021). Dostopno na naslovu: https://data.matricula-online.eu/sl/slovenia/maribor/krizevci-pri-ljutomeru/01076/?pg=165.

Podstenšek, M. Nadučitelj in glasbenik: ob 100-letnici smrti Franca Jurkoviča (1850-1921). Cerkveni glasbenik, 2021 (114), št. 5, 10.
Zgodovinski arhiv Celje, SI_ZAC/1298, Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, signatura 1, arhivska škatla 1 (Šolska kronika OŠ Šmarje pri Jelšah 1873–1951).

Avtor/-ica gesla: Mateja Žagar, Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Datum prvega vnosa: 1. 12. 2021 | Zadnja sprememba: 1. 3. 2022
Mateja Žagar. JURKOVIČ, Franc. (1850-1921). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 3. 10. 2023) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/jurkovic-franc/
Prijavi napako