Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

JAKL, Franc

JAKL Franc
Foto: osebni arhiv

Foto galerija

Rojen:
8. julij 1936, Ormož
Kraji delovanja:
Občina:
Leksikon:

Osnovno šolo je obiskoval v Ormožu, nato Tehniško srednjo šolo (TSŠ) v Mariboru (1950–1951), po njeni ukinitvi pa TSŠ v Ljubljani (1951–1954). Po enoletni zaposlitvi v Tovarni glinice in aluminija v Kidričevem je šolanje nadaljeval na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, kjer je leta 1962 diplomiral, leta 1976 pa zaključil magistrski študij. Leta 1992 je na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) v Mariboru z disertacijo Problematika golih vodnikov in zaščitnih vrvi pri daljnovodih še doktoriral.

Po diplomi se je zaposlil v takratnem podjetju Elektroprenos Ljubljana (1962–1965), kjer je vodil izgradnjo prve transformatorske postaje v Sloveniji RTP 220/110 kV Cirkovce in RTP 220/110 kV Podlog v Savinjski dolini s pripadajočimi daljnovodi. Zatem je v letih 1965–1990 služboval v Dravskih elektrarnah Maribor (DEM). Bil je vodja izgradnje prenosnih objektov na področju DEM (1965–1968), vodja enote prenosa Pekre (1968–1972), odgovorni vodja izgradnje prenosnega omrežja Nikole Tesle na področju Slovenije in DEM (1972–1977) ter direktor za investicije (1978–1990). Prav tako je bil v letih 1973–1992 odgovorni vodja priprave in izgradnje mednarodnega daljnovoda 2×400 kV Maribor–Kainachtal (Avstrija). Od tam je odšel v podjetje Elektro-Slovenija (ELES), kjer je delal v sektorju za investicije in razvoj v Mariboru, sprva kot vodja službe za investicije (1991–1993), nato do upokojitve kot vodja sektorja (1991–2002).

Leta 1977 je pričel še s predavateljskim delom na takratni Visoki tehniški šoli v Mariboru (kasneje Tehniška fakulteta). Sprva je bil visokošolski profesor (1977–1981) in nato docent (1981–1986) za predmet Prenosne naprave, zatem višji predavatelj (1986–1993) ter docent (1993–1994) za predmet Elementi elektroenergetskih sistemov. Leta 1995 je pričel poučevati na novonastali mariborski FERI, najprej kot docent, od leta 1998 pa je izredni profesor pri predmetu Prenos električne energije.

Njegovo raziskovalno področje obsega elektroenergetska omrežja, elektroenergetske sisteme, interkonekcije, prenos električne energije, daljnovodno tehniko z vodniki in zaščitnimi vrvmi ter optičnimi kabli. Objavil je več strokovnih člankov v domačih in tujih strokovnih revijah, je pa tudi soavtor več strokovnih monografij.

Je član Elektrotehniške zveze Slovenije (EZS), Društva inženirjev in tehnikov Slovenije, Slovenskega akademijskega tehniško-naravoslovnega društva (SATENA) ter več mednarodnih združenj, kot so The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), Österreichische Verband für Elektrotechnik (ÖVE), Mednarodni svet za velike elektroenergetske sisteme (CIGRÉ) in World Energy Council (WEC).

Izbor:
Načrtovanje in krajinsko oblikovanje koridorjev daljnovodov in cevnih vodov, 1998 (soavtor)
Trideset let sinhronega obratovanja z Evropo, 2004 (soavtor)
Zgodovina slovenskega elektrogospodarstva, 2007 (soavtor)
»Drava, Dravčani«, graditelji, obratovalci, 60 let DEM, 2011 (soavtor)

Za svoje delo na področju elektrotehnike je prejel:

  • državno odlikovanje red dela s srebrnim vencem (1969)
  • zlato plaketo podjetja DEM (1987)
  • Vidmarjevo plaketo (1991)
  • listino častnega člana EZS (1992)
  • zlato plaketo ELES (1998)
  • diplomo FEANI EUR ING Brussels (1998)
  • plaketo za dolgoletno uspešno delo v CIGRE in slovenski elektrotehniki (1999)
  • priznanje zaslužnega člana CIGRÉ (2004)
  • priznanje Slovenskega nacionalnega komiteja CIGRE-CIRED za življenjsko delo (2011)
  • status Life Senior Member IEEE za dolgoletno delo in članstvo (2016)

Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon: od A do L, Ljubljana, 2008, str. 386.
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru: powerlab: laboratorij za energetiko: izr. prof. dr. Franc Jakl, pridobljeno 26. 9. 2016 s spletne strani http://www.powerlab.uni-mb.si/Slo/Jakl.asp  (2. 3. 2020, vir ni več dostopen).
K. Bakič in M. Babuder: Milan Vidmar: elektrotehnik svetovnega slovesa, Ljubljana, 2012, str. 73–76, 92.

Avtor/-ica gesla: Barbara Rižnar, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Datum prvega vnosa: 17. 10. 2016 | Zadnja sprememba: 11. 5. 2020
Barbara Rižnar. JAKL, Franc. (1936-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 12. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/jakl-franc/
Prijavi napako