Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

FUJS, Metka

METKA FUJS (2)

Foto galerija

Rojena:
6. avgust 1959, Murska Sobota
Poklici in dejavnosti:
Kraji delovanja:
Občina:
Leksikon:

Po končani gimnaziji v Murki Soboti leta 1978 in diplomi na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani s področja obče in narodne zgodovine in sociologije se je leta 1983  zaposlila kot kustosinja za zgodovino v Pokrajinskem muzeju Murska Sobota. Kot kustosinja je najprej prevzela zbirko narodnoosvobodilne borbe, vendar je  svoje delo kmalu razširila na širše obdobje. Je samostojna raziskovalka in muzejska svetnica, ki strokovno deluje na področju lokalne zgodovine s poudarkom na politični in gospodarski zgodovini 20. stoletja ter razvoju kulturne in narodne identitete v večnacionalnem in večkulturnem okolju. Je avtorica publikacij, razprav in člankov s področja zgodovine, kulturne zgodovine in muzeologije, avtorica ali soavtorica muzejskih stalnih in občasnih razstav s katalogi ter urednica domačih in tujih publikacij. Uredila je šest izdaj Zbornika soboškega muzeja (1990-1994, 2017, 2020) in zbirko publikacij Prišo je glás: Prekmurci v vojni 1914-1918 (2015-2019). Prav tako je uredila katalog razstave Museums-the World Inside in pet zbornikov referatov z letnih konferenc Mednarodnega odbora za regionalne muzeje (2009-2015). Bila je vodja ali sodelavka nacionalnih in mednarodnih projektov in dobitnica štirih Valvasorjevih odličij za strokovno delo na muzejskem področju, med temi nagrade za življenjsko delo leta 2019. Med letoma 2007 in 2014 je bila predsednica Skupnosti muzejev Slovenije, med letoma 2004 in 2016 pa tudi članica predsedstva Mednarodnega odbora za regionalne muzeje (ICR) pri Mednarodnem muzejskem svetu ICOM. Med letoma 2016 in 2022 je bila sodnica v sodniški skupini Evropskega muzejskega foruma za nagrado Evropskega muzeja leta (EMYA). Metka Fujs je bila med letoma 2003 in 2007 v. d. direktorice Pokrajinskega muzeja Murska Sobota, od leta 2007 do upokojitve konec leta 2022 pa je opravljala funkcijo direktorice istega muzeja, ki je od leta 2011 Pomurski muzej Murska Sobota.

Podatke je posredovala Metka Fujs

 

Članki (izbor):
Razvoj delavskega gibanja v Prekmurju med vojnama. Murska Sobota: Pomurska založba 1987, str. 6-45.
Madžarska vojaška in civilna uprava v Prekmurju v drugi svetovni vojni.  Zbornik soboškega muzeja 1990, let. 1, str. 89-100 (tudi urednica).
Kleklov politični portret. V: Kleklov simpozij v Rimu. Celje: Mohorjeva družba 1995, str. 161-168.
Prekmurje do Trianona. V: Slovenci in država (Razprave 17). Ljubljana: SAZU 1995, str. 103-112.
Oblikovanje narodne identitete pri prekmurskih in porabskih Slovencih. v Avstrija, Jugoslavija, Slovenija, Slovenska narodna identiteta skozi čas. Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete 1997, str. 204-217.
Izhodišča madžarske okupacijske politike v Prekmurju. Prispevki za novejšo zgodovino 1997, let. 37, št. 2, str. 175-186.
Slovenska zavest in Slovenci v Prekmurju. V: Slovenija 1848-1998: iskanje lastne poti. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije 1998, str. 77-85.
Narodno politična razmerja med Slovenci in Madžari v Prekmurju v dobi dualizma. Zgodovinski časopis 2001, let. 55, št. 3/4, str. 455-463.
Prekmurci v dvajsetem stoletju. V: Prekmurje na obrobju ali v stičišču evropskih komunikacij (Zbornik soboškega muzeja, posebna izdaja). Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2000, str. 65-75. (tudi sourednica).
Zaplembe premoženja v Prekmurju. Zbornik soboškega muzeja 2001, let. 6, str. 63-76.
Časovni trak : vzporednice svetovne, slovenske in prekmurske zgodovine (z Janezom Balažicem, Francem Kuzmičem in Ireno Šavel). Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2002.
Iskanje zgodovinskega časa. Prelomnice in posebnosti prekmurske zgodovine. V: Na prelomih tisočletij:katalog razstave. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2002, str. 33–36 in 79–88 (tudi urednica).
Na prelomih tisočletij:katalog razstave. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2002, str. 33–36 in 79–88.
Prisilne selitve etničnih skupin in spreminjanje kulturne podobe Prekmurja v 20. stoletju. V: Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru (Migracije 4, zv. 1). Ljubljana: ZRC SAZU, 2003, str. 59-70.
Das Ubermurgebit im 20. Jahrhundert. v GrenzenLos: Österreich, Slowenien und Ungarn: 1914-2004. Graz; Fehring, 2007, str. 151-172
Muzej: pogledi na preteklost – odgovori za sedanjost.  Zbornik soboškega muzeja 2010, let. 15, str. 267-280.
Od vrat do vrat. V: Zakrito, odkrito = Concealed, disclosed: zbornik prispevkov k razstavi: o vratih, o zakritih in odkritih prostorih, dogodkih in stanjih. Murska Sobota: Pomurski muzej, 2012, str. 7-10. (tudi urednica)
Mura – odprto: ustvarjalni svet soboške modne konfekcije (z Zdenko Ščančar), Murska Sobota: Pomurski muzej, 2012.
Zakrito, odkrito = Concealed, disclosed: zbornik prispevkov k razstavi: o vratih, o zakritih in odkritih prostorih, dogodkih in stanjih. Murska Sobota: Pomurski muzej, 2012, str. 7-10.
Prišo je glás: Prekmurci v vojni 1914-1918: katalog razstave. Murska Sobota: Pomurski muzej, 2015.
Med podeželjem in mestom: Murska Sobota 1850-1920: katalog razstave (s Francem Kuzmičem, Tamaro Andrejek in Matejo Huber). Čakovec: Muzej Medžimurja, 2015.
Radgonski mostovi: katalog razstave (z Jelko Pšajd). Murska Sobota: Pomurski muzej, 2016.
Ženske in reformacija: 500 let reformacije: vodnik po razstavi (z Jelko Pšajd in Tadejo Andrejek), Murska Sobota: Pomurski muzej, 2017.
Mestna občina Murska Sobota. Murska Sobota: Mestna občina, 2018.
Državne meje v Prekmurju. V: V žarišču dogodkov 1918-1920: od Prekmurja prek Radgone do Cmureka. Radgona: Mestna občina, 2018, str. 268-301.
100 dejstev o Prekmurju, Murska Sobota: Pomurski muzej 2019.
Z obrobja na mednarodno prizorišče: strnjena zgodovina Prekmurja od vključitve v Madžarsko državo do 1919. V: “Mi vsi živeti ščemo”. Ljubljana: SAZU, 2020. str. 38-66.
Szilna szoudba: Murska Sobota 1941-1945: 80 let: ulična razstava. Murska Sobota: Pomurski muzej, 2021.
Pregled zgodovine Prekmurja (več poglavij). Murska Sobota: Pomurska akademska znanstvena unija, 2021.
Posadka sestreljenega zavezniškega letala nad Mursko Soboto 7. julija 1944. Zbornik soboškega muzeja, 2023, št. 28, str. 181 – 186.
Seznam leta 1945 padlih vojakov Rdeče armade na območju Pomurja, pokopanih na soboškem pokopališču. Zbornik soboškega muzeja, 2023, št. 28, str. 247 – 296.

 

Valvasorjevo priznanje za Stalno razstavo Pokrajinskega muzeja Murska Sobota (s kustosi Janezom Balažicem, Brankom Kermanom, Natašo Konestabo, Francem Kuzmičem in Ireno Šavel), 1998
Plaketa Mestne občine Murska Sobota za vrhunske dosežke na področju kulture, 2000
Valvasorjevo priznanje za razstavo Na prelomih tisočletij, 2003
Valvasorjevo priznanje za razstavni projekt Radgonski mostovi (s kustosinjama Jelko Pšajd in Ireno Šavel), 2014
Valvasorjeva nagrada za življenjsko delo, 2019

Smo Prekmurci znali izkoristiti prevratna obdobja? : z zgodovinarko Metko Fujs o Prekmurju in Prekmurcih v tem stoletju: intervju. Vestnik, 10. sept1998let. 50,  št. 37, str. 10.
V Prekmurju smo lahko v središču evropskih kulturnih tokov: intervju. Soboške novine, 22. jul. 2019, št. 189, str. 20.

Avtor/-ica gesla: Julijana Vöröš, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
Datum prvega vnosa: 4. 2. 2022 | Zadnja sprememba: 22. 6. 2023
Julijana Vöröš. FUJS, Metka. (1959-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 12. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/fujs-metka/
Prijavi napako