Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

FLISAR, Janoš

FLISAR, Janoš
FLISAR, Janoš

Foto galerija

Rojen:
12. junij 1856, Šalamenci
Umrl:
21. junij 1947, Murska Sobota
Poklici in dejavnosti:
Občina:
Leksikon:

Osnovno šolo je obiskoval v Puconcih, nato se je v madžarskem kraju Nemescsó dodatno izpopolnjeval v madžarščini. V Šopronu je dokončal gimnazijo, kar mu je omogočilo, da se je lahko zaposlil kot učitelj na evangeličanskih šolah. Najprej so mu ponudili službo na Madžarskem, ki pa jo je odklonil in raje postal učitelj in kantor v Križevcih v Prekmurju. Ukvarjal se je še s sadjarstvom in vinogradništvom in tudi v teh dejavnostih uspešno spodbujal sokrajane. Po upokojitvi leta 1911 se je preselil v Mursko Soboto, kjer se je znova zaposlil, tokrat v hranilnici, in bil kasneje imenovan še za ravnatelja Evangeličanskega dijaškega doma.
Bil je urednik in sourednik Düševnega lista in Evangeličanskega koledarja, v katerih je objavljal tudi lastna leposlovna (pesmi, pripovedi) in druga besedila ter prevode iz madžarščine. Bil je med prvimi, ki je v prekmurščino prevajal madžarske klasike Sándorja Petőfija, Mihályja Vörösmartyja, Kálmána Mikszátha, Móra Jόkaija in druge. Prevode madžarskih klasikov je objavljal tudi v izseljenskem časopisu Amerikanszki Szlovencov glasz. Publicistične članke je objavljal še v Agustičevem časopisu Prijatel, ki ga je med drugim tudi urejal. Kot urednik je sodeloval pri slovenskem delu časopisa Muraszombat és Vidéke. Sestavil je madžarsko-prekmurski in prekmursko-madžarski slovar, saj je dolga leta zbiral prekmursko besedišče. Rokopis tega besedišča, ki obsega ok. 50.000 besed, hranijo v Narodnem muzeju v Budimpešti. Skupaj z Adamom Lutharjem je sestavil nekaj verskih priročnikov in enega prvih biografskih leksikonov za področje Prekmurja z naslovom Prejkmurja znameniti evang. moužje, v katerem so zajeti evangeličanski pisci in drugi pomembni evangeličani tistega časa. Zapisoval je ljudske pesmi, ki so bile kasneje vir tudi drugim raziskovalcem folklore.
Danes velja za zadnjega pomembnejšega evangeličanskega pisca.

Prêkmurja znameniti evang. mô’zje / vküpeposztavila Fliszár János i Luthár Ádám. Murska Sobota: Uredništvo Düševnega lista, 1926.
Magyar-vend szótár = Vogrszki-vendiski rêcsnik: (vogrszki-szlovénszki, sztári szlovénszki). Budapest: Kokai Lajos, 1942.
Vend-magyar szótár = Vendiski-vogrszki rêcsnik : (vogrszko-szlovénszki, sztáro-szlovénszki). Budapest: Kókai Lajos, 1943.

 

Just, F. Med verzuško in pesmijo. Poezija Prekmurja v prvi polovici 20. stoletja. Murska Sobota: Franc-Franc, 2000.
Just, F. Panonski književni portreti 1. Prekmurje in Porabje A-I. Murska Sobota: Franc-Franc, 2006, str. 176-183.
Rágyanszki, Gy.János Fliszár in njegov slovensko-madžarski slovar. V: Lukácsné Bajzek M. (ur.) Slovenistika 10. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2017, str. 209-216.

Avtor/-ica gesla: Jožef Papp, Knjižnica Murska Sobota
Datum prvega vnosa: 21. 11. 2017 | Zadnja sprememba: 22. 6. 2020
Jožef Papp. FLISAR, Janoš. (1856-1947). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 26. 9. 2021) Dostopna na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/flisar-janos/
Prijavi napako