Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

DUCAINI (DUKAGJINI), cesarska družina, plemiška rodbina

DUCAINI (DUKAGJINI) cesarska družina, plemiška rodbina
Foto: Prospero Petronio (Ms. 1680-81)

Foto galerija

Rojen:
januar 1480, (koprska veja - graščak Giovanni Ducaini - Gjon Dukagjini), Skadar (Albanija)
Umrl:
januar 1609, Koper
Poklici in dejavnosti:
Leksikon:

Izvira iz Albanije. Leta 1463 so Benečani dali tej plemiški koprski družini številna naselja, med katerimi vasi Socerb, Dolina, Boljunec in Škedenj. V Gravisijevem rokopisu je zapisano, da so ti grofje, kot fevdalni gospodje imeli politično in sodno oblast, tako na civilnem kot kazenskem področju – »cum mero et mixto imperio«. Tudi Manzuoli omenja to plemiško družino, ki naj bi izumrla leta 1609. Pomponio Ducaino je bil vicedomin Kopra ok. 1550.
Leta 1279 je ozemlje Dekanov, skupaj s koprskim, priključeno Beneški republiki in dano zemljiškim gospodom De Cano, s katerim so upravljali do 15. stoletja. Za razliko od ostalih naselij v spodnji dolini Rižane, so Dekani mlajšega izvora: vas se omenja šele leta 1480, ko je Beneški senat dodelil pravico stalne naselitve Giovanniju Ducainiju (alb. Gjon Dukagjini), enemu od graščakov Socerba, po rodu iz Skadra v današnji Albaniji. Družina Ducaini se je naselila na ozemlje Kopra v času beneške nadvlade, kot albanske plemiške družine Bruti, Borisi in Bruni, zaradi turškega zavojevanja Albanije v 15. in 16. stoletju.

Kandler objavi regesto beneškega doža Giovannija Moceniga o imenovanju zaslužnega Giovannija Duchayna iz Skadra za graščaka Socerba, po katerem se imenuje njegova vas, sedaj od [dei] Cani, ali Decani (Dekani).

Anno 1480.

7 Decembre, Indizione XIIII. Venezia.

Doge Giovanni Mocenigo loda la nomina in Castellano di S. Servolo del benemerito Scutarino Giovanni Duchayno, dal quale venne il nome alla villa sua, ora dei Cani, o Decani.

(Archivio Municipale di Capodistria).

Joannes Mocenigo Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus Viris Dominico Mauroceno de suo mandato Potestati et Capitaneo Justinopolis, et successoribus suis fidelibus dilectis, salutem et dilectionis affectum.
Viri Nobiles sapientes nostri supra provisionibus Scutarensium qui a nostro majore Consilio habuerunt amplam et plenam facultatem providendi et beneticia conferendi fidelissimis et de dominio nostro benemeritis Scutarensibus, qui tempore ultime obsidionis optime et fideliter se gesserunt, auctoritate suprascripta elegeruut in Castellanum Sancti Servuli in Valle nostra Mocho loco Viri nobilis Philippo Minio qui refutavit, fidelissimum et de dominio nostro benemeritum Joannem Duchaynum nobilem Scutarensem, qui spretis laboribus facultatem et propria vita tempore obsidionis, pro honore Dei dominiique nostri viriliter et fidelem se gessit: quamquidem electionem recte et debite factam, et juxta formam legum et ordinum nostrorum laudavimus et approbavimus. Mandantes vobis efficaciter et expresse ut predictum Joannem fidelissimum nostrum acceptare et acceptari facere pro Castellano ad dictam bastitam Sancti Servuli locho antedicti nobilis nostri cum omnibus Salario et utilitatibus solitis debeatis non dubitamus pro fide et laudabili obedientia vestra vos omnia fucturos esse dando ei pecuniam trium mensium anteactorum: Has autem nostras ad futurorum memoriam registrari facite et registratas presentati restituite.

Data in nostro ducali palatio die VII Decemb, Indictione XIIII, M.CCCC.LXXX.

(P. Kandler, Codice Diplomatico Istriano, reg. 1212, prim. reg. 1215)

7. december, 14. indikacija. Benetke.

Dož Giovanni Mocenigo pohvali imenovanje za kastelana Socerba zaslužnega Skadarca Giovannija Ducainija, po katerem je poimenovano naselje de Cani, ali Decani.

(Pokrajinski arhiv Koper).

Giovanni Mocenigo, po božji volji beneški vladar itd. Plemenitim in modrim možem, tj. Dominicu Maurocenu, v mojem mandatu justinopolitanskemu podestatu in kapitanu, ter njegovim cenjenim zvestim naslednikom: bodite zdravi in prejmite izraz moje naklonjenosti.
Poleg odlokov zastran Skadarcev, po katerih se v polnomočju našega Sveta izkaže časti in primerno poplača vse tiste najbolj zaslužne Skadarce, ki so se v službi našega gospostva v času zadnjega obleganja najbolj izkazali, so naši vrli in modri možje sklenili še, da za kastelana Socerba v naši dolini v kraju Mohovo namesto plemenitega Philippa Minia, ki je to čast zavrnil, imenujejo zaslužnega in nadvse zvestega skadarskega plemiča Giovannija Ducaina, ki je ne meneč se za napore v službi našega gospostva ter božje slave tvegal celo lastno življenje in pri tem izkazal svojo zvestobo. Ugotavljam, da je bilo imenovanje izpeljano pravilno, po črki naših zakonov in v duhu naših postav, zato jo odobravam in podpiram. Zato vam izrecno nalagam, da omenjenega našega zvestega Giovannija slovesno sprejmete kot kastelana omenjene utrdbe Socerb v prej omenjenem našem kraju in mu zagotovite plačo ter vse, kar mu po položaju pripada, vključno s tremi mesečnimi plačami, ki mu jih izplačajte vnaprej; docela zaupam, da boste moje navodilo zanesljivo izpolnili. Ta odlok shranite v arhiv in registre sproti obnavljate.

Dano v doževi palači dne, 7. decembra, indikacija 14., M.CCCC.LXXX


PETRONIO, P.: Brani della Parte prima delle Memorie sacre e profane dell’Istria (Ms. 1680-1681, SI PAK 0299/008).
MANZIOLI, N
.: Nova descrittione della provincia dell’Istria, In Venetia 1611, str. 80.

KANDLER, P.:Codice Diplomatico Istriano, Vol. IV, Trieste 1862-65, reg. 1212, 1215.

DE TOTTO, G.:Il patriziato di Capodistria, Parenzo 1939.
ALBERI, D.:Istria, storia, arte, cultura, Trieste 1997, str. 156.
ŠTOKA, P.: Monumenta Albanica Justinopolitana, Koper 2018, str. 20-21, 137-148.

Avtor/-ica gesla: Peter Štoka, Knjižnica Koper
Datum prvega vnosa: 13. 3. 2019 | Zadnja sprememba: 4. 8. 2020
Peter Štoka. DUCAINI (DUKAGJINI), cesarska družina, plemiška rodbina. (1480-1609). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 23. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/ducaini-dukagjini-cesarska-druzina-plemiska-rodbina/
Prijavi napako