Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

CELAR, Branko

Branko Celar
Foto: osebni arhiv Branka Celarja

Foto galerija

Rojen:
21. september 1951, Ljubljana
Kraji delovanja:
Leksikon:

Osnovno šolo je končal v Kranju, kadetsko šolo za miličnike v Tacnu, višjo upravno šolo v Ljubljani, po izobrazbi diplomirani pravnik Univerze v Ljubljani, za svoje diplomsko delo na temo »Kazniva dejanja v civilnem zračnem prometu« je prejel Zoretovo nagrado Društva za združene narode za Slovenijo, habilitiran predavatelj, nekdanji nosilec predmeta s področja mednarodnega in sosedskega prava »Mejne zadeve in tujci« na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani – Univerze v Mariboru.

V obdobju 1969/2002 je v organizacijskem okviru Republiškega sekretariata za notranje zadev (RSNZ) in kasneje Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) R. Slovenije v različnih notranjih enotah Milice/Policije opravljal naloge: miličnika – pripravnika, miličnika, inšpektorja milice, vodje sektorja za mejne zadeve in tujce v Upravi Policije, pomočnika poveljnika slovenske policije. V letu 2002 se je upokojil kot kot svetovalec vlade v Oddelku za mednarodno sodelovanje MNZ ter se nato v obdobju 2008/2011 reaktiviral in v obdobju 2008/2011, v mandatu 9. Vlade R. Slovenije, opravljal naloge svetovalca ministrice za notranje zadeve.

Je avtor številnih strokovnih razprav in referatov na Dnevih varstvoslovja in Dnevih javne uprave, predvsem v zvezi mednarodnopravne problematike razmejevanja ozemelj in morskega prostora ter pravnih in političnih sredstev za reševanje mednarodnih mejnih sporov. Je član Društva za mednarodno pravo za Slovenijo (članica International Law Association – ILA).

Že zelo kmalu se je zapisal športu kot ligaški igralec rokometa in rokometni sodnik ter kot funkcionar Rokometne zveze Slovenije. Je prejemnik priznanja »ZLATI ZNAK ROKOMETA« Rokometne zveze Slovenije. Opravljal je funkcijo predsednika Športne zveze Škofja Loka ter bil urednik športnih publikacij »100 let športa v Škofji Loki« ter »50 let rokometa v Škofji Loki«. Kot dolgoletni član Lovskega pevskega zbora Medvode, ki deluje v okviru Kulturnega društva Simon Jenko je še vedno dejaven tudi v kulturi in je tudi prejemnik priznanja »ČASTNA GALLUSOVA ZNAČKA« Javnega sklada R. Slovenije za kulturne dejavnosti za dolgoletno udejstvovanje na glasbenem področju.

Sodi v ožji krog strokovnih avtorjev slovenske osamosvojitvene zakonodaje in drugih državotvornih projektov s področja državne meje in problematike tujcev. Je avtor publikacije »Mednarodno policijsko sodelovanje v luči evropskih integracijskih procesov« in knjige »Slovenija in njene meje« – 2002, ki sodi v zbirko učbenikov Fakultete za varnostne vede. Ob 30. letnici osamosvojitve Slovenije je izdal publikacijo  »SLOVENIJA IN NJENE MEJE V TREH ZGODOVINSKIH OBDOBJIH 1914 – 1920, 1941 – 1975, 1991 – 2021«, ki je bila leta 2023 predstavljena na slovenskem paviljonu na svetovnem knjižnem sejmu v Frankfurtu. Bil je prvi načelnik slovenske mejne policije Uprave policije Ministrstva za notranje zadeve v samostojni R. Sloveniji (1991/1996), pomočnik poveljnika uniformirane Policije ter svetovalec ministra za notranje zadeve. Bil je tudi  strokovni sodelavec v projektu osmih oddaj zgodovinske serije TV Slovenija, izobraževalnega programa »Dnevnik nekega naroda«.

Je predsednik območnega kluba upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve (OK UD MNZ) Maks Perc –  Kranj, ki združuje enajst gorenjskih občin. Zveza klubov upokojenih delavcev MNZ (ZK UD MNZ) Maks Perc Slovenije mu je za njegovo dolgoletno delo podelila priznanje »ZLATA PLAKETA«. V mandatu 2022/2026 vodi svetniško skupino stranke Gibanja Svoboda v občinskem svetu občine Škofja Loka.

Je priznan strokovnjak na mednarodnem področju delovanja, kot nekdanji vodja vladnih delegacij v različnih komisijah s področja državnih meja, obmejnega medsosedskega sodelovanja ter član vladnih delegacij v različnih medregionalnih projektih. Deloval je kot član diplomatske komisije za določitev državne meje med R. Slovenijo in R. Hrvaško, ter predsedoval slovenski vladni delegaciji v mešani razmejitveni komisiji med tema državama. Sodeloval je v projektih Evropske komisije na postkonfliktnih območjih Zahodnega Balkana in vodil projekte s področja integralnega upravljanja državnih meja. Branko Celar je tudi prejemnik državnega odlikovanja »SREBRNI ČASTNI ZNAK SVOBODE R. SLOVENIJE« in veteran vojne za Slovenijo ter član Policijskega veteranskega društva Sever – Gorenjska.

Mednarodno policijsko sodelovanje v luči evropskih integracijskih procesov: Interpol, TREVI, Schengen, Pogodba o Evropski uniji, Europol, 1996
Vloga komandirjev policijskih postaj in vodstvenih delavcev UNZ ob prehodu na novo organiziranost policije, 1996 (soavtor)
Organizacija dela in vodenje policijske postaje, 1997 (soavtor)
Slovenija in njene meje, 2002
»100 let športa v Škofji Loki 1906-2006«, 2006 (soavtor)
50 let rokometa v Škofji Loki, 2008 (soavtor)
Slovenija in njene meje v treh zgodovinskih obdobjih: 1914-1920, 1941-1975, 1991-2021, 2021

 

 

 

DRŽAVNO ODLIKOVANJE:
RED DELA S SREBRNIM VENCEM (1985)
SREBRNI ČASTNI ZNAK SVOBODE REPUBLIKE SLOVENIJE (1994)

MILICA/POLICIJA:
BRONASTI ZNAK – ZASLUGE ZA VARNOST (1986)
SREBRNI ZNAK – ZASLUGE ZA VARNOST (1989)
ZLATI ZNAK – ZASLUGE ZA VARNOST (1992)
PLAKETA ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE (2001)

VLADA R. SLOVENIJE:
SPOMINSKA MEDALJA OB 30. OBLETNICI SAMOSTOJNE IN NEODVISNE DRŽAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (2021)

ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENIH DELAVCEV MNZ R. SLOVENIJE – MAKS PERC:
ZLATA PLAKETA (2019)

MEDNARODNO POLICIJSKO ZDRUŽENJE (INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION – IPA):
POSEBNO PRIZNANJE IPA (2011)
PLAKETA IPA SLOVENIJA OB 10. OBLETNICI OBSTOJA (2011)

ZVEZA POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV SEVER (ZPVDS):
ZLATI ZNAK OSAMOSVOJITVE (2001)
BRONASTI ZNAK SEVER (2021)

DRUŠTVO ZA ZDRUŽENE NARODE ZA SLOVENIJO:
NAGRADA ZORETOVEGA SKLADA ZA DIPLOMSKO NALOGO (1983)

ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE:
ZLATI ZNAK ROKOMETA (1999)

JAVNI SKLAD R. SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI:
ČASTNA GALLUSOVA ZNAČKA ZA DOLGOLETNO UDEJSTVOVANJE NA GLASBENEM PODROČJU (2016)

Celar, B. Varnost v obmejnem območju. Varnost: strokovni bilten, 1992, let. 11[i. e. 12], št. 1/2, str. 3-10

Celar, B. Državna meja med Slovenijo in Hrvaško administrativna ali zgodovinska? Dnevi varstvoslovja, prispevek na konferenci, 2001

Celar, B. Policija je postala varuh slovenskih meja: Branko Celar, svetovalec vlade v uradu generalnega direktorja policije. Gorenjski glas, jun. 2001, let. 2, št. 6, str. 78-79

Celar, B. Mednarodnopravne možnosti rešitve mejnega spora med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Dnevi varstvoslovja, prispevek na konferenci, 2004

Celar, B. Kosovo v luči uresničevanja pravice do samoodločbe. Prispevek na konferenci Slovenski dnevi varstvoslovja, Bled, 2005. Ljubljana, Fakulteta za policijsko-varnostne vede, 2005

Celar, B. Slovensko morje kot terra nullius. Prispevek na konferenci Slovenski dnevi varstvoslovja, Bled, 2007. Maribor, Fakulteta za varnostne vede, 2007

Celar, B. in Stare B. Projekt Evropa 92. Varnost: strokovni bilten. 1989, let. 9, št. 3 str. 271-280

Celar, B. in Stare, B. Nove oblike evropskega policijskega sodelovanja: Schengenski sporazum. Varnost: strokovni bilten. 1990, let. 10, št. 4, str. 386-393

Celar, B.; Stare, B. Nove oblike evropskega policijskega sodelovanja: Schengenski sporazum. Varnost: strokovni bilten. 1991, let. 11, št. 1, str. 1-5

Čas, T. in Celar, B. Državno in schengensko mejo na jugu s Hrvaško lahko varujemo sami. Dnevnik. maj 2021, let. 71, str. 13

Čas, T. in Celar, B. Kako smo v resnici “Stali in obstali”. Dnevnik. jul. 2021, let. 71, št. 136, str. 22

Čas, T. in Celar B. Meje znotraj meja. Dnevnik. apr. 2021, let. 71,

Kovač, P. in Trošt, J.; Celar, B. Partnersko sodelovanje. Slovenska uprava: revija Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije. 2002, let. 2, št. 4, str. 23-26

Avtor/-ica gesla: Branko Celar, vnesla Marjeta Gros, Mestna knjižnica Kranj
Datum prvega vnosa: 27. 2. 2023 | Zadnja sprememba: 13. 3. 2023
Branko Celar in vnesla Marjeta Gros. CELAR, Branko. (1951-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 20. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/celar-branko/
Prijavi napako