Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

ČARNI, Ludvik

- Vir: Čarnijev zbornik, 1996. Foto: Avgust Lešnik.

Foto galerija

Rojen:
5. november 1931, Ivanovci
Umrl:
11. avgust 1996, Ljubljana
Poklici in dejavnosti:
Kraji delovanja:
Občina:
Leksikon:

Osnovno šolo je končal v domačem kraju, gimnazijo pa začel obiskovati v Murski Soboti in jo končal na Ptuju.  Po končani maturi se je vpisal na Filozofsko fakulteto univerze v Ljubljani, sprva na študij zgodovine, kasneje pa se je prepisal na sociologijo. Iz sociologije je tudi diplomiral in promoviral ter tako postal doktor socioloških znanosti. Na Filozofski fakulteti se je zaposlil kot predavatelj. Proučeval in predaval je predvsem zgodovino slovenske sociologije. Umrl je v 65. letu starosti v Ljubljani, kjer je tudi pokopan.

Ludvik Čarni je izdal  znanstveno monografijo Teorija formacij družbe. V njej je predstavil marksistična načela razvoja človeške družbe in njene delitve na formacije. Še posebej temeljito je obdelal arhaično formacijo družbe. V knjigi je osvetlil predvsem splošne in najbolj značilne podrobnosti formacij (oblik), njihova temeljna notranja nasprotja in razvojne perspektive. Med njimi npr. časovne in druge razlike, ki se ob njih pojavljajo, in poglede različnih avtorjev nanje.

Po smrti se je Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Čarniju poklonila z dvema monografijama. Prva je izšla leta 1998 pod naslovom Čarnijev zbornik. V njem so se profesorji in drugi avtorji poklonili njegovemu spominu ali svoje znanstvene prispevke navezali na njegovo delo. Vseh tujih in domačih avtorjev, ki so vanj prispevali svoj zapis, je okrog petdeset. V zborniku niso poudarjene le Čarnijeve zasluge za razvoj sociološke znanosti pri nas in v svetu, temveč tudi to, da je bil soustanovitelj Oddelka za sociologijo na ljubljanski Filozofski fakulteti in kot profesor dober poznavalec sociologije in zgodovine. Kot predavatelj pa prijateljski in korekten do študentov in sodelavcev.

Leta 2012 pa je izšel še zbornik pod naslovom Obča in historična sociologija – Izvori sociološke misli na Slovenskem, ki je hkrati Čarnijevo izbrano delo. Razdeljen je v tri sklope. V dveh so ponatisnjeni znanstveni članki, v posebnem poglavju pa je ponatisnjena njegova znanstvena monografija. Vsi trije razdelki so tudi komentirani. Gre za široko zastavljen in znanstveno izpeljan projekt, namenjen vsem, ki se poklicno ali le ljubiteljsko ukvarjajo s sociologijo. Sociološka znanost je prikazana v vseh njenih razsežnostih. Hkrati je orisana zgodovina sociološke misli na Slovenskem.

Prof. dr. Ludvik Čarni je objavil okrog sedemdeset člankov, razprav, ocen, poročil in priložnostnih zapisov. Med članki in razpravami je potrebno omeniti naslednje: O razmerju med zgodovino in sociologijo, O marksistični delitvi razvoja človeške družbe, Razpravljanje o sistemizaciji zgodovine človeštva in O azijskem produkcijskem načinu. Svoje znanstvene in strokovne ugotovitve je objavljal v revijah Anthropos, Zgodovinskem časopisu, Naših razgledih, Sodobnosti, Komunistu in drugje.

 

Knjižne izdaje:
Teorija formacij družbe. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979.

Strokovni članki (izbor):
O razmerju med zgodovino in sociologijo. Anthropos, 1969, let. 1, št. 1-2, str. 57-61 in 95-96.
O marksistični delitvi razvoja človeške družbe. Teorija in praksa, 1976, let. 13, št. 11, str. 925-938.
Razpravljanje o sistemizaciji zgodovine človeštva. Anthropos,  1981, let. 13, št. 4-6, str. 255-264.
O azijskem produkcijskem načinu. Anthropos, 1994, let. 26,  št. 1-3, str. 223-226.

 

Cindrič, A. Biografije in bibliografije znanstvenih delavcev in sodelavcev: Dr. Ludvik Čarni. V Zbornik ob tridesetletnici študija sociologije na Filozofski fakulteti, 1991, str. 24-27.
Cindrič, A. (ur.) Čarnijev zbornik: 1931-1996. Zbornik mednarodnih družboslovnih in humanističnih razprav.  Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo, 1998.
Kerševan, M. Ludvik Čarni. V Enciklopedija Slovenije 2, str. 92. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1988.
Lešnik, A. (ur.) Ludvik Čarni: Obča in historična sociologija: izvori sociološke misli na Slovenskem: izbrani spisi. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za sociologijo, 2012.
Vugrinec, J. dr. Ludvik Čarni: 1931 – 1996. Lipnica: glasilo Občine Moravske Toplice, jul. 2021, let. 27, št. 176, str. 31.

 

Besedilo je sestavil Marko Vugrinec. Njegov zapis hrani arhiv PiŠK Murska Sobota.

Avtor/-ica gesla: Marko Vugrinec, objavila Julijana Vöröš, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
Datum prvega vnosa: 22. 12. 2021 | Zadnja sprememba: 17. 4. 2023
Marko Vugrinec in objavila Julijana Vöröš. ČARNI, Ludvik. (1931-1996). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 22. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/carni-ludvik/
Prijavi napako