Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

ČAKŠ, Jožef

Jožef Čakš. Vir: Arhiv Knjižnice Šmarje pri Jelšah

Foto galerija

Rojen:
10. maj 1954, Celje, Slovenija
Kraji delovanja:
Leksikon:

Osnovno šolo je v šestdesetih letih 20. stoletja obiskoval v rodnem Šmarju pri Jelšah, Pedagoško gimnazijo v Celju, Pedagoško akademijo pa v Ljubljani. Leta 1974 je diplomiral in pridobil višješolsko izobrazbo smeri slovenski jezik in knjižničarstvo. Po končanem študiju se je zaposlil v Osrednji knjižnici Celje, kjer se je dve leti strokovno usposabljal v bibliotekarski stroki in hkrati opravljal izposojo v knjižnicah takratne šmarske občine: Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Kozje, Pilštanj-Lesično, Bistrica ob Sotli in Podčetrtek. Po opravljenem pripravništvu se je zaposlil kot vodja Občinske matične knjižnice Šmarje pri Jelšah, ki je delovala kot enota Ljudske univerze Rogaška Slatina. Med leti 1990 in 2002 je poleg vodenja knjižnice v Šmarju pri Jelšah zasedal tudi mesto direktorja Ljudske univerze Rogaška Slatina. Leta 2003 je Občina Šmarje pri Jelšah, kot ustanoviteljica novega javnega zavoda Knjižnice Šmarje pri Jelšah, Jožefa Čakša imenovala za direktorja zavoda. Vodenje knjižnice in kulturnega doma je opravljal vse do upokojitve leta 2018. Dva mandata je predsedoval Društvu bibliotekarjev Celje, bil je član upravnega odbora ZBDS, upravnega odbora sekcije za splošne knjižnice pri ZBDS, uredniškega odbora strokovne bibliotekarske revije Knjižnica, član sveta Narodne in univerzitetne knjižnice Ljubljana, član strokovnega sveta Osrednje knjižnice Celje, član sveta Zgodovinskega arhiva Celje. Leta 2002 je za delo na področju bibliotekarstva prejel Čopovo diplomo.

V Šmarju pri Jelšah je leta 1974 v okviru Kulturnega društva Anton Aškerc Šmarje pri Jelšah ustanovil mladinsko kulturno skupino Samorastniki. Za literarne nastope skupine je zbiral besedila in jih režijsko postavljal na oder. Leta 1978 je pričel z delom tudi na področju gledališke ustvarjalnosti v šmarski amaterski gledališki skupini Gledališče Bo. Med leti 1980 in 1998 je režiral trinajst celovečernih gledaliških predstav, s katerimi se je skupina udeleževala tudi Linhartovih srečanj. Za uspešno delo na področju gledališča je prejel Linhartovo zlato značko Zveze kulturnih organizacij Slovenije in Aškerčevo plaketo Zveze kulturnih društev Šmarje pri Jelšah. Gledališče Bo pa je leta 1986 prejelo občinsko priznanje Skupščine občine Šmarje pri Jelšah. Na področju kulture je sodeloval tudi kot snovalec programa, napovedovalec in moderator na številnih proslavah in drugih kulturnih prireditvah. Bil je član in predsednik občinskega odbora za gledališko dejavnost v občini, član odbora za gledališče pri medobčinski ZKD Celje, predsednik ZKD Šmarje pri Jelšah in predsednik Kulturnega društva Anton Aškerc Šmarje pri Jelšah, podpredsednik skupščine samoupravne interesne skupnosti za kulturo Kulturne skupnosti Šmarje pri Jelšah, član uredniškega odbora občinskega glasila nekdanje šmarske občine Bohor žari ter predsednik pripravljalnega odbora festivalov trienala satire in humorja ARITAS – Šmarje pri Jelšah leta 1995, 1998, 2001 in 2004. Na Radiu Šmarje pri Jelšah je vodil oddaji Kulturni mozaik in Knjiga danes.

Veliko sledi je Jožef Čakš pustil tudi na političnem področju. Leta 1990 je bil kot delegat izvoljen v Skupščino Občine Šmarje pri Jelšah ter konec leta postal njen podpredsednik. Po odstopu predsednika leta 1991 je prevzel vodenje, na volitvah 1992 pa je bil izvoljen za predsednika Skupščine občine Šmarje pri Jelšah. Leta 1994 je bil izvoljen za župana nove občine Šmarje pri Jelšah in na tem mestu ostal vse do leta 2014. Po zaključenem petkratnem županskem mandatu je bil do leta 2018 član občinskega sveta. Še vedno je aktiven član in podpredsednik občinskega odbora SLS. V letih njegovega županovanja so bile izpeljane pomembne naložbe in projekti, ki so pomembno prispevali k napredku in urejenemu videzu kraja ter izboljšali kakovost življenja občanov. Med največje naložbe spadajo posodobitve prostorov matične in podružničnih šol, vrtca in njegovih enot, izgradnja objektov športne infrastrukture, vlaganja v zdravstveni dom, lekarno, prostore reševalne postaje, kulturni dom in knjižnico ter vlaganja v objekte kulturne in sakralne dediščine. Posodobljenih in dograjenih je bilo več kot 200 km cestnega omrežja, zgrajena kolesarska povezava ob cesti Belo-Stranje-Pristava. Občino je zastopal pri sodelovanju v medobčinskem projektu oskrbe s pitno vodo v porečju Sotle in pri izgradnji regijskega centra za ravnanje z odpadki ter pri ureditvi vodovodnega omrežja. Za večletno prizadevno delo na družbeno-političnem in kulturnem področju ter zaradi pomembnega vpliva na razvoj je po sklepu občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah leta 2019 prejel občinsko plaketo.

Kronika Šmarje pri Jelšah: 1236–1996, 1996 (urednik)

Zlata Linhartova značka Zveze kulturnih organizacij Slovenije, 1986

Aškerčeva plaketa Zveze kulturnih društev Šmarje pri Jelšah za uspešno vodenje Gledališča Bo, 1988

Čopova diploma, 2002

Občinska plaketa občine Šmarje pri Jelšah, 2019

Ustni vir: Jožef Čakš, 2020

Avtor/-ica gesla: Mateja Žagar, Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Datum prvega vnosa: 2. 12. 2020 | Zadnja sprememba: 10. 6. 2021
Mateja Žagar. ČAKŠ, Jožef. (1954-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 28. 11. 2023) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/caks-jozef/
Prijavi napako