Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

AŽMAN (roj. PLANINEC), Monika

AŽMAN Monika
AŽMAN Monika - Foto: Igor Zaplatil (arhiv Monike Ažman)

Foto galerija

Rojena:
25. oktober 1966, Kranj, Slovenija
Poklici in dejavnosti:
Kraji delovanja:
Občina:
Leksikon:

Monika Ažman je leta 1985 zaključila izobraževanje na Srednji zdravstveni šoli na Jesenicah. Leta 1989 je diplomirala na smeri zdravstvena nega Višje šole za zdravstvo v Ljubljani ter opravila strokovni izpit za poklic višje medicinske sestre. V šolskem letu 1993/1994 je opravila izobraževanje za vzgojno-izobraževalno delo v srednjem šolstvu in pridobila pedagoško-andragoško izobrazbo. Leta 1995 je pridobila tudi naziv mentorica za področje vzgoje in izobraževanja. Na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani je leta 2002 pridobila naziv diplomirane medicinske sestre. Leta 2005 je kot strokovna sodelavka za področje zdravstvene nege začela s sodelovanjem z Visoko šolo za zdravstvo v Ljubljani. Opravila je tudi usposabljanje “Mediator v zdravstvu” pod okriljem Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije (2011) ter usposabljanje za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti “Bureaus Veritas” (2015). Od marca 2016 dalje je predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. V letih 2020 in 2021 je ob epidemiji COVIDA-19 postala glas vseh medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v Sloveniji. V letih 2020 in 2021 je imela številne intervjuje za dnevne časnike, revijalni tisk in televizijske programe. Zdravstveni delavci so namreč tisti, ki jih je epidemija najbolj zaznamovala in jim spremenila življenje. Naj omenimo samo dva naslova intervjujev z njo: Imam najlepši poklic na svetu in Prava medicinska sestra ima dušo.

Svojo poklicno pot je začela kot pripravnica v Splošni bolnišnici Jesenice, v enoti centralne intenzivne terapije (1988–1989) in kot višja medicinska sestra nadaljevala na oddelku hemodialize. Od leta 1993 do leta 2001 je bila učiteljica strokovno-teoretičnih predmetov in praktičnega pouka na zdravstveni usmeritvi Srednje šole Jesenice. Med mladimi je bila zaradi svoje srčnosti zelo priljubljena. Sodelovala je pri pripravi strokovnih vsebin za srednje in visoke zdravstvene šole. Leta 2001 se je vrnila v Splošno bolnišnico Jesenice kot odgovorna medicinska sestra za kirurško intenzivno nego. Od leta 2004 do leta 2008 pa je bila glavna medicinska sestra specialistično ambulantne dejavnosti in urgence. Potem je svojo poklicno pot od leta 2008 do 2016 nadaljevala kot izvršna direktorica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Leta 2016 pa postala predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije. Po štirih letih vodenja strokovne organizacije so jo poklicni kolegice in kolegi lani (september 2020) znova izvolili za predsednico. Sicer pa Monika Ažman ves čas svojega kariernega delovanja zagovarja in si prizadeva za razvoj in avtonomnost stroke zdravstvene in babiške nege v skrbi za dobro pacientov.

Pod njenim zavzetim vodenjem so za razvoj in še višjo kakovost zdravstvene nege nastali zelo pomembni dokumenti. Vsekakor moramo omeniti Negovalne diagnoze: definicije in klasifikacija, Kadrovske standarde in normative v zdravstveni in babiški negi, Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege z razlago, Kompetence in poklicne aktivnosti izvajalcev v dejavnosti babištva, Profesionalno podobo izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter oskrbe. Intenzivno sodeluje z vsemi strokovnimi sekcijami, društvi Zbornice – Zveze, z delovnimi skupinami pod okriljem strokovne organizacije, predvsem z delovno skupino za nenasilje, katere ena izmed pobudnic in ustanovnih članic je bila. V času vodenja Zbornice – Zveze tesno sodeluje z različnimi deležniki v zdravstvu, od sindikatov s področja zdravstvene in babiške nege do Ministrstva za zdravje in Zdravniške zbornice Slovenije. Vodenje strokovne organizacije, kot je zbornica, vključuje med drugim pripravo strategije razvoja zdravstvene in babiške nege, organizacijo strokovnih kongresov in simpozijev. Od epidemije COVIDA-19 dalje pa so se seveda stvari bistveno spremenile.

Monika Ažman je tudi članica upravnih organov različnih zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodov, članica boarda Evropskih združenj medicinskih sester (EFN), predstavnica slovenskih medicinskih sester in babic v mednarodnih organizacijah, predavateljica na strokovnih dogodkih doma in v tujini, članica usmerjevalnih in delovnih skupin v okviru Ministrstva za zdravje, Kongresna ambasadorka Slovenije za leto 2019. Leta 2022 je bila izvoljena za državno svetnico za področje zdravstva za mandatno obdobje 2022–2027. Njena strokovna bibliografija obsega okoli 50 enot. Prav tako je članica občinskega sveta Občine Radovljica (2018-2022).

Ažman, M. Odgovornost v zdravstveni in babiški negi. V: Odgovornost v zdravstvu: gradivo. Ljubljana: Planet GV, 2016. Str. 25-31.

Ažman, M. Naša prva medicinska sestra Angela Boškin in njeno pionirsko delo na Gorenjskem. V: Zbornik predavanj: 1. strokovni seminar. Zbornik predavanj, 1. strokovni seminar, 2007, str. 1-8.

Ažman, M. Prepoznavanje nasilja v zdravstveni negi. V: Zbornik povzetkov = Book of abstracts, 2005, str. 82-84.

Ažman, M., Kramar, Z., Rems, M., Škoda, V. Uvajanje kliničnih poti v Splošni bolnišnici Jesenice. V: Management v operacijski zdravstveni negi : (kadrovski management), 2003, str. 53-58.

Za svoje delo je prejela zlati znak Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije za leto 2008.

Ažman, M. Medicinska sestra mora zdržati vse, da prehrani družino. Delo, 2017, št. 273, str. 4-6.

Avtor/-ica gesla: Nina Jamar, Občinska knjižnica Jesenice
Datum prvega vnosa: 15. 10. 2021 | Zadnja sprememba: 25. 10. 2023
Nina Jamar. AŽMAN (roj. PLANINEC), Monika. (1966-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 13. 6. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/azman-roj-planinec-monika/
Prijavi napako