Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

Ricerca avanzata

Ricerca avanzata

Numero di persone: 79
Data di inserimento: 15. 12. 2019

TOPORIŠIČ, Jože (Jožef)

11. October 1926–9. December 2014
Rojen 11. okt. 1926 na Mostecu pri Brežicah, umrl 9. dec. 2014 v Ljubljani. Med drugo vojno je bil v izgnanstvu v Šleziji in na Poljskem. Po ...
Data di inserimento: 15. 12. 2019

TURK, Alojz

6. June 1893–1. August 1944
Rodil se je 6. junija 1893 v Verdunu pri Stopičah kmetu Francu in Magdaleni, rojeni Papež. Osnovno šolo je sprva obiskoval v Stopičah, kasneje v...
Data di inserimento: 26. 11. 2010

VALJAVEC, Janez (Ivan)

Doštudiral je za duhovnika. Pisal je nabožne pesmi, zelo zrelo za svoja leta je ocenil Prešernovo poezijo. Bil je tudi zbiralec ljudskega blaga.
Data di inserimento: 17. 7. 2017

VOKAČ, Zlata

23. September 1926–7. March 1995
Slavistka in rusistka, poznavalka sodobne ruske umetnosti. Proučevala je tudi življenje Judov v srednjeveškem Mariboru.
Data di inserimento: 15. 12. 2019

WESTER, Josip

11. October 1874–6. December 1960
Rodil se je 11. oktobra 1874 v Dolenjih Raduljah pri Bučki, umrl je 6. decembra 1960 v Ljubljani. Rodil se je kot sin oskrbnika na gradu Radeljca...
Data di inserimento: 28. 7. 2016

ZADRAVEC, Franc

27. September 1925–24. July 2016
Po končani gimnaziji v Murski Soboti je študiral slavistiko in rusistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani in leta 1952 diplomiral. Po službovanj...
Data di inserimento: 6. 8. 2013

ŽIGON, Avgust

Po končani gimnaziji v Gorici je na Dunaju najprej študiral pravo, nato pa umetnostno zgodovino, filozofijo, klasično filologijo in slavistiko v Gr...
1 6 7